Prihlásiť

Daňový a odvodový kolotoč aj v roku 2017

Už začiatkom októbra sa na vás tešíme na obľúbenej konferencii Daňový a odvodový kolotoč, kde vás trojica populárnych lektorov Mihál – Ozimý – Tužinský prevedie daniami a odvodmi právnických osôb. Nenechajte si ujsť bohatý program, ktorý sme pre vás pripravili.

Čítať celé

Je tu nové Daňové centrum!

Predstavujeme vám nové Daňové centrum, ktoré je ešte prehľadnejšie a rýchlejšie. Okrem kvalitného obsahu teraz prináša množstvo nových funkcií, služieb a výhod, vďaka ktorým získate všetky potrebné informácie veľmi efektívne a jednoducho.

Čítať celé

O čom bude nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR?

Od 25.5.2018 nastane „revolúcia“ v ochrane osobných údajov, ktorá so sebou prinesie mnoho zmien a povinností. Pripravte sa už v predstihu na nové pravidlá a zakúpte si vašu účasť na konferencii do konca augusta za zvýhodnenú cenu. Záruku odbornosti garantuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Čítať celé

Mzdy pre začiatočníkov s Júliou Pšenkovou

Potrebujete preškoliť zamestnanca na zastupovanie počas neprítomnosti alebo dovolenky? Alebo len doplniť jeho vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Pošlite ho na naše 2-dňové školenie, na ktorom sa naučí vypočítať mzdy, odvody a oboznámi sa s informáciami, aké tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom je potrebné vyplňovať.

Čítať celé

Mzdy pre pokročilých s Júliou Pšenkovou

Legislatívnymi úpravami v posledných rokoch sa opakovane mení problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na 2-dňovom školení pre mzdových účtovníkov lektorka prinesie komplexný pohľad na zamestnávanie dohodárov. Okrem toho sa bude venovať aj štatutárom, ich odmeňovaniu, nárokom a povinnostiam.

Čítať celé

Cestovné náhrady

Lektor: Júlia Pšenková  |  Miesto konania: Banská Bystrica
Ste zamestnancom alebo zamestnávateľom v práci, ktorá vyžaduje časté vycestovanie mimo pracoviska...

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)

Lektor: Dr. Milan Veščičík  |  Miesto konania: Žilina
Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch, takže Vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre Vašu firmu...

EPI Konferencia Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve

Lektor: JUDr. Ján Šanta, PhD., doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  |  Miesto konania: Bratislava
Čo znamená trestná zodpovednosť  právnických osôb a aké sú dôsledky jej zavedenia? Odpovede sa dozviete od skúsených odborníkov z praxe  – doc. JUDr. Strémyho a JUDr. Šantu v rámci IV. ročníka konferencie. Získate tiež praktické upozornenia na riziká daňovej optimalizácie aj na posudzovanie ...

Daňová optimalizácia v roku 2017

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Nitra
Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, ...

DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy  |  Miesto konania: Banská Bystrica
Na základe dlhoročných poznatkov z praxe v oblasti daní bol pre vás zostavený špeciálny seminár, ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu ...

Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ a zamestnávanie cudzincov

Lektor: RNDr. Jozef Mihál  |  Miesto konania: Žilina
Séria jednodňových seminárov s lektorom Jozefom Mihálom k Zákonníku práce je zameraná najmä na dva aktuálne problémy v praxi slovenských zamestnávateľov – povinnosti pri vysielaní zamestnancov na práce do iných členských štátov EÚ z pohľadu našej, ale i zahraničnej legislatívy...