Prihlásiť

Je tu nové Daňové centrum!

Predstavujeme vám nové Daňové centrum, ktoré je ešte prehľadnejšie a rýchlejšie. Okrem kvalitného obsahu teraz prináša množstvo nových funkcií, služieb a výhod, vďaka ktorým získate všetky potrebné informácie veľmi efektívne a jednoducho.

Čítať celé

O čom bude nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR?

Od 25.5.2018 nastane „revolúcia“ v ochrane osobných údajov, ktorá so sebou prinesie mnoho zmien a povinností. Pripravte sa už v predstihu na nové pravidlá a zakúpte si vašu účasť na konferencii do konca augusta za zvýhodnenú cenu. Záruku odbornosti garantuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Čítať celé

Naštartujte svoj e-shop

Už v septembri sa vo Vysokých Tatrách uskutoční 3-dňová konferencia eCommerce Conference 2017 zameraná na elektronické obchodovanie. Ponúkame vám 12 blokov odborných prednášok s poprednými odborníkmi v danej problematike, ktorí vám z pohľadu vývoja, marketingu, servisu, legislatívy a daňového poradenstva ponúknu riešenia šité na mieru.

Čítať celé

Mzdy pre začiatočníkov s Júliou Pšenkovou

Potrebujete preškoliť zamestnanca na zastupovanie počas neprítomnosti alebo dovolenky? Alebo len doplniť jeho vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Pošlite ho na naše 2-dňové školenie, na ktorom sa naučí vypočítať mzdy, odvody a oboznámi sa s informáciami, aké tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom je potrebné vyplňovať.

Čítať celé

Mzdy pre pokročilých s Júliou Pšenkovou

Legislatívnymi úpravami v posledných rokoch sa opakovane mení problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na 2-dňovom školení pre mzdových účtovníkov lektorka prinesie komplexný pohľad na zamestnávanie dohodárov. Okrem toho sa bude venovať aj štatutárom, ich odmeňovaniu, nárokom a povinnostiam.

Čítať celé

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.  |  Miesto konania: Bratislava
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti ...

Daňová optimalizácia v roku 2017

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Bratislava
Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, ...

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.  |  Miesto konania: Trenčín
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti ...

Daňová optimalizácia v roku 2017

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Trenčín
Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, ...

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.  |  Miesto konania: Nitra
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti ...

Daňová optimalizácia v roku 2017

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Žilina
Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, ...