Prihlásiť

Revolúcia v ochrane osobných údajov platná od 25.5.2018

Už budúci rok nadobudne platnosť nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR, ktoré prinášajú niekoľko noviniek. Získajte už v predstihu všetky potrebné informácie a pripravte sa tak na bezproblémové aplikovanie nových pravidiel v praxi.

Čítať celé

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017

Čo potrebuje vedieť mzdový účtovník na prelome rokov 2017/2018? Počas jediného dňa na seminári s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné ohľadom platných a pripravovaných legislatívnych zmien, ročného zúčtovania preddavkov na daň a daňového priznania fyzických osôb.

Čítať celé

Novela zákona o odpadoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch by mal nadobudnúť účinnosť od 1. decembra 2017. Aké zmeny z neho vyplývajú, a aké povinnosti vás čakajú už v januári 2018?

Čítať celé

Právne predpisy pre správu registratúry v praxi

Posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesla do oblasti správy dokumentov niekoľko podstatných zmien. O tom, ako aplikovať tieto nariadenia do vašej praxe vás informuje PhDr. Mária Munková.

Čítať celé

Ochrana osobných údajov v roku 2018 pre školské zariadenia

Už 5.12.2017 sa uskutoční webinár (online seminár) zameraný na spracúvanie osobných údajov výlučne školami a školskými zariadeniami. Získajte všetky potrebné informácie o dôležitých zmenách a pripravte sa na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Čítať celé

Webinár: Ochrana osobných údajov 2018 pre personalistov. Čo prinesie GDPR nariadenie?

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.  |  Miesto konania: online
Jednou z najdôležitejších oblastí, kde sa spracúvajú osobné údaje, je personálna a mzdová agenda. Tento webinár poskytne účastníkom seminára možnosť dozvedieť sa, čo je dovolené a čo nie v prípade personálnej a mzdovej agendy pri spracúvaní osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia. Povieme si, čo môže obsahovať osobný ...

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

Lektor: PhDr. Mária Munková  |  Miesto konania: Bratislava
Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy ...

Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2018

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Sliač
I túto jeseň vás pozývame na najobľúbenejšiu akciu pre mzdárov, personalistov, ekonómov a účtovníkov do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači. Pri daňovom a účtovnom ukončení roka v praktických príkladoch sa veru vďaka triu Mihál – Ozimý – Tužinský nudiť nebudete...

Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2018

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Sliač
I túto jeseň vás pozývame na najobľúbenejšiu akciu pre mzdárov, personalistov, ekonómov a účtovníkov do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači. Pri daňovom a účtovnom ukončení roka v praktických príkladoch sa veru vďaka triu Mihál – Ozimý – Tužinský nudiť nebudete...

Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2018

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Sliač
I túto jeseň vás pozývame na najobľúbenejšiu akciu pre mzdárov, personalistov, ekonómov a účtovníkov do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači. Pri daňovom a účtovnom ukončení roka v praktických príkladoch sa veru vďaka triu Mihál – Ozimý – Tužinský nudiť nebudete...
Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny...