Prihlásiť

Audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR

Rok 2016 by mal byť z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový, pretože Európska únia schválila nové nariadenie o ochrane osobných údajov. Viete už, kedy vás čakajú zmeny? Nezabudnite, že kým neuplynie prechodné ustanovenie nového nariadenia, úrad bude stále kontrolovať dokumentáciu vypracovanú podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Čítať celé

Civilný sporový poriadok s JUDr. Baricovou

V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobúda 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov - Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať vynikajúce odborníčky JUDr. Mesiarkinová a JUDr. Baricová, ktore sa na samotnej rekodifikácii podieľali.

Čítať celé

Obchodný register po 1. 7. 2016 s JUDr. Jaroslavom Macekom

Po nadobudnutí účinnosti civilného mimosporového poriadku dochádza od 1. júla 2016 i k zmenám v právnej úprave obchodného registra. Na školení sa renomovaný odborník JUDr. Jaroslav Macek bude venovať okrem iného i problematickým otázkam týkajúcim sa registrového konania, zmenám pri zrušení a likvidácii obchodných spoločnosti či dodatočnej likvidácii. Chýbať samozrejme nebude ani výber z aktuálnej judikatúry.

Čítať celé

Daňové a odvodové tipy 2016 s Jozefom Mihálom

Mzdári a personalisti, pozor! Vedeli ste, že z legislatívnych zmien je aktuálne najdôležitejší nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov spolu so zmenou v Zákonníku práce a v zákone o nelegálnom zamestnávaní? Prijmite pozvanie na jedinečné školenie pod taktovkou Jozefa Mihála, v ktorom rozoberie okrem iného aj zdanenie príjmov zo zahraničia, odvody SZČO pre roky 2016 – 2017 či mzdové veličiny 2016 – 2017. Navyše na školení získate aj piaty diel knihy Daňové a odvodové tipy.

Čítať celé

Správny súdny poriadok – nové noty pre právnikov

Správny súdny poriadok je jedným z troch nových procesných kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo všetko bude inak a aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov, sa dozviete na školení v podaní renomovaných lektorov JUDr. Anity Filovej a JUDr. Mariána Fečíka.

Čítať celé

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 + zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál  |  Miesto konania: Žilina
Mzdári a personalisti, pozor! Vedeli ste, že z legislatívnych zmien je aktuálne najdôležitejší nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov spolu so zmenou v Zákonníku práce a v zákone o nelegálnom zamestnávaní? Prijmite pozvanie na jedinečné školenie pod taktovkou Jozefa Mihála, v ktorom rozoberie okrem ...

Správny súdny poriadok – nové noty pre právnikov

Lektor: JUDr. Anita Filová, JUDr. Marián Fečík  |  Miesto konania: Žilina
Správny súdny poriadok je jedným z troch nových procesných kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo všetko bude inak a aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov, sa dozviete na školení v podaní renomovaných lektorov JUDr. Anity Filovej ...

Obchodný register po 1. 7. 2016, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností

Lektor: JUDr. Jaroslav Macek  |  Miesto konania: Žilina
Po nadobudnutí účinnosti civilného mimosporového poriadku dochádza od 1. júla 2016 i k zmenám v právnej úprave obchodného registra. Na školení sa renomovaný odborník JUDr. Jaroslav Macek bude venovať okrem iného i problematickým otázkam týkajúcim sa registrového konania, zmenám pri zrušení a likvidácii...

Správny súdny poriadok – nové noty pre právnikov

Lektor: JUDr. Jana Baricová, JUDr. Anita Filová  |  Miesto konania: Bratislava
Správny súdny poriadok je jedným z troch nových procesných kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Čo všetko bude inak a aké konkrétne novinky táto veľká zmena prinesie do činnosti súdov a advokátov, sa dozviete na školení v podaní renomovaných lektoriek JUDr. Anity Filovej...
Viete, aké nové administratívne povinnosti čakajú zamestnávateľov pri cezhraničnom zamestnávaní zamestnancov od 1. júna 2016? Dozviete sa na školení, kde ostrieľaná lektorka Júlia Pšenková rozoberie implementáciu pravidiel európskej smernice pri zachovaní legislatívy jednotlivých členských štátov, posvieti si na zmenu ...

Cestovné náhrady 2016

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý  |  Miesto konania: Žilina
Paušalizáciu cestovných náhrad, poskytovanie preddavku, vyúčtovanie a splatnosť náhrad, používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe a mnoho ďalšieho bude rozoberať lektor Ing. Vladimír Ozimý na školení s&...