Prihlásiť

Sťažnosti po novele zákona od 1. júna 2017

Novela zákona o sťažnostiach upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia. Lektorka Ingrid Konečná Veverková sa bude na školení venovať prešetrovaniu a vybavovaniu sťažností po novele zákona o sťažnostiach od 1. júna 2017

Čítať celé

Konferencia Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017

V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý na 3-dňovej konferencii prevedie zákutiami daní a účtovníctva.

Čítať celé

Mzdy pre začiatočníkov s Júliou Pšenkovou

Potrebujete preškoliť zamestnanca na zastupovanie počas neprítomnosti alebo dovolenky? Alebo len doplniť jeho vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Pošlite ho na naše 2-dňové školenie, na ktorom sa naučí vypočítať mzdy, odvody a oboznámi sa s informáciami, aké tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom je potrebné vyplňovať.

Čítať celé

Mzdy pre pokročilých s Júliou Pšenkovou

Legislatívnymi úpravami v posledných rokoch sa opakovane mení problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na 2-dňovom školení pre mzdových účtovníkov lektorka prinesie komplexný pohľad na zamestnávanie dohodárov. Okrem toho sa bude venovať aj štatutárom, ich odmeňovaniu, nárokom a povinnostiam.

Čítať celé

DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi s Ing. Soňou Ugróczy

Príďte na špeciálne školenie zamerané na poukázanie najčastejších chýb a problematických okruhov v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH či k nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH.

Čítať celé

PP Konferencia – Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Vysoké Tatry
V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý na 3-dňovej konferencii prevedie zákutiami daní a účtovníctva...

PP Konferencia – Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Vysoké Tatry
V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý na 3-dňovej konferencii prevedie zákutiami daní a účtovníctva...
Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom a letnom období zaujímavá otázka, akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov a aké bude ich daňové a odvodové ...

PP Konferencia – Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Vysoké Tatry
V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý na 3-dňovej konferencii prevedie zákutiami daní a účtovníctva...

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.  |  Miesto konania: Košice
Máte strach z elektronickej komunikácie v zmysle zákona o e-Governmente pomocou e-schránok? Vďaka nášmu školeniu už nemusíte! Predstavíme vám zákonnú úpravu e-schránok, účel ich zriadenia, vymedzíme základné pojmy a poradíme, ako na aktiváciu či deaktiváciu e-schránky. Súčasťou seminára bude i praktická ukážka funkcií ...

Ochrana osobných údajov – odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb + vydanie osvedčenia

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.  |  Miesto konania: Banská Bystrica
JUDr. Marcela Macová, PhD., s vami na školení prejde všetky okruhy otázok na skúšku zodpovednej osoby. Okruhy budú delené do viacerých častí a každá časť končí testom. Počas tohto školenia dostanete k dispozícii viac ako 100 testových otázok, na ktorých si budete môcť preskúšať svoje vedomosti. Navyše, obsahom školenia ...