Prihlásiť

Mzdy pre pokročilých s Júliou Pšenkovou

Legislatívnymi úpravami v posledných rokoch sa opakovane mení problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na 2-dňovom školení pre mzdových účtovníkov lektorka prinesie komplexný pohľad na zamestnávanie dohodárov. Okrem toho sa bude venovať aj štatutárom, ich odmeňovaniu, nárokom a povinnostiam.

Čítať celé

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba

Počas dvoch dní prakticky orientovaného školenia s Dr. Milanom Veščičíkom sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch, takže vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre vašu firmu.

Čítať celé

DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi s Ing. Soňou Ugróczy

Príďte na špeciálne školenie zamerané na poukázanie najčastejších chýb a problematických okruhov v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH či k nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH.

Čítať celé

Zákonník práce pod lupou pre pokročilých

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. Thurzovej. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám, prekážkam v práci a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.

Čítať celé

Konferencia Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017

V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý na 3-dňovej konferencii prevedie zákutiami daní a účtovníctva.

Čítať celé

S charizmatickým odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým sa naučíte prakticky vypĺňať tlačivá Daňového priznania k DPH, Súhrnného výkazu, Kontrolného výkazu, ako aj súvisiacich dokladov. Výkazy budete vypĺňať spoločne na školení na základe praktických príkladov čerpaných zo situácií podnikateľov a príkladov z ...

Obmedzenie práce nezamestnaných a ďalšie zmeny od 1. 5. 2017

Lektor: RNDr. Jana Motyčková  |  Miesto konania: Žilina
Na školení sa dozviete, aké sú možnosti a obmedzenia výkonu zárobkovej činnosti evidovaných nezamestnaných, aké sú ich povinnosti v tejto súvislosti, čo robiť v prechodnom období a informácie k ďalším legislatívnym zmenám...

Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2017

Lektor: Júlia Pšenková  |  Miesto konania: Žilina
Aj v roku 2017 prinášame školenie k zamestnávaniu cudzincov a vysielaniu zamestnancov do zahraničia s Júliou Pšenkovou. Venovať sa okrem iného bude i formám vysielania, cestovným náhradám pri vysielaní, zmluvám i sociálnemu zabezpečeniu. Chýbať nebude ani problematika dane zo závislej činnosti, ...

Správa registratúry a elektronická komunikácia

Lektor: PhDr. Veronika Nováková PhD.  |  Miesto konania: Žilina
„Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci prikázal od 1. 11. 2016 nielen orgánom štátnej správy a samosprávy, ale aj školám, komunikovať pri výkone verejnej moci v elektronickej forme. Tento zákon zasahuje aj do správy registratúry, preto je nevyhnutné upraviť interné normy z oblasti správy ...

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)

Lektor: Dr. Milan Veščičík  |  Miesto konania: Bratislava
Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch, takže Vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre Vašu firmu...

Register partnerov verejného sektora

Lektor: JUDr. Jaroslav Macek  |  Miesto konania: Žilina
Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (...