Prihlásiť

DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi s Ing. Soňou Ugróczy

Príďte na špeciálne školenie zamerané na poukázanie najčastejších chýb a problematických okruhov v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH či k nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH.

Čítať celé

Konferencia Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách

Prijmite pozvanie na 2. ročník konferencie Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách, absolvovaním ktorej získate až 10 kreditných bodov pre správcov. Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva. Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Čítať celé

Zákonník práce pod lupou pre pokročilých

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. Thurzovej. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám, prekážkam v práci a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.

Čítať celé

Konferencia Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017

V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý na 3-dňovej konferencii prevedie zákutiami daní a účtovníctva.

Čítať celé

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 s Jozefom Mihálom

Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom a letnom období zaujímavá otázka, akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov a aké bude ich daňové a odvodové zaťaženie. K 1. 5. 2017 sa zvyšuje materské. Toto a oveľa viac sa dozviete na školení s Jozefom Mihálom.

Čítať celé

Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom a letnom období zaujímavá otázka, akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov a aké bude ich daňové a odvodové ...

EPI Konferencia Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách

Lektor: JUDr. Matúš Králik, PhD., JUDr. Miroslav Duračinský, JUDr. Martin Maliar, JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Jaroslav Macek  |  Miesto konania: Trenčín
Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva.Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie...
Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom a letnom období zaujímavá otázka, akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov a aké bude ich daňové a odvodové ...

Nemocenské dávky a dôchodky

Lektor: RNDr. Jana Motyčková  |  Miesto konania: Košice
Na školení získate informácie o nemocenských dávkach, podmienkach nároku u štatutárov, dohodárov, vykazovaní počas PN. Dozviete sa aj to, ako sa počíta starobný alebo invalidný dôchodok, či má význam platiť si dobrovoľné poistenie, čo s vaším dôchodkom „urobí“ zamestnanie s nízkym príjmom...

Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý  |  Miesto konania: Banská Bystrica
Máte e-shop? Nakupujete tovar, objednávate služby (aplikácie, softvér, licenčné poplatky) či poskytujete tovary a služby cez internet? Obchodujete so zahraničnými subjektmi v SR aj v zahraničí? Viete, aké sú vaše povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH v tuzemsku alebo v inom štáte? Máte v tom zmätok? Už nemusíte! Ing. ...

Zákonník práce pod lupou

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.  |  Miesto konania: Žilina
Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. Thurzovej. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému...