Prihlásiť

Daňový a odvodový kolotoč

Opäť máte možnosť previezť sa na Daňovom a odvodovom kolotoči, kde trojica populárnych lektorov Mihál – Ozimý – Tužinský bude diskutovať na tému optimalizácie mzdových a odvodových nákladov a základu dane právnických osôb. Obľúbená konferencia sa bude už tradične konať v Bratislave, v Žiline a po prvý raz aj v Nitre.

Čítať celé

Daňová optimalizácia v roku 2016

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i opravným položkám, rezervám, transakciám s fyzickými osobami či samostatným hnuteľným veciam do 1 700 eur.

Čítať celé

Konferencia Rekodifikácia civilného procesného práva

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú tri nové procesné kódexy, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok. Novinky, ktoré táto veľká zmena prináša do činnosti súdov a advokátov, vám na konferencii predstaví špičkový lektorský tím v zložení JUDr. Duditš, JUDr. Molnár, JUDr. Filová, JUDr. Smyčková, JUDr. Fečík a JUDr. Kotrecová. Máte sa veru na čo tešiť!

Čítať celé

Exekučné zrážky a zrážky zo mzdy – zmeny od 1. 7. 2016

Čo a akým spôsobom je zamestnávateľ povinný zo mzdy zamestnanca zrážať? Aké sú v tejto súvislosti jeho povinnosti a ako postupovať po zrušení Občianskeho súdneho poriadku od 1.7.2016 pri vykonávaní zrážok? Dozviete sa na školení s RNDr. Janou Motyčkovou.

Čítať celé

Konferencia Marketing pre neziskovky

Na online a offline marketing pre neziskové organizácie si posvietime spoločne s päticou odborníkov, ktorí vás zasvätia do tajov content marketingu a práce s online komunitou, priblížia Google Grants, poradia, ako zdarma vytvoriť web pre neziskovku, poukážu na najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť, a uvedú aj množstvo užitočných príkladov z praxe.

Čítať celé

Rekodifikácia civilného procesného práva

Lektor: JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Peter Molnár, PhD., JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Marián Fečík, JUDr. Anita Filová  |  Miesto konania: Košice
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú tri nové procesné kódexy, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok...

Civilný sporový poriadok

Lektor: JUDr. Peter Molnár, PhD., JUDr. Ladislav Duditš  |  Miesto konania: Žilina
V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobudol 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov – Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať dvojica vynikajúcich ...

Rekodifikácia civilného procesného práva

Lektor: JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Peter Molnár, PhD., JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Marián Fečík, JUDr. Anita Filová  |  Miesto konania: Košice
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú tri nové procesné kódexy, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok...

Cestovné náhrady 2016

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý  |  Miesto konania: Košice
Paušalizáciu cestovných náhrad, poskytovanie preddavku, vyúčtovanie a splatnosť náhrad, používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe a mnoho ďalšieho bude rozoberať lektor Ing. Vladimír Ozimý na školení s&...

Rekodifikácia civilného procesného práva

Lektor: JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Peter Molnár, PhD., JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Marián Fečík, JUDr. Anita Filová  |  Miesto konania: Košice
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok sú tri nové procesné kódexy, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradili doteraz používaný Občiansky súdny poriadok...

Manažment a vymáhanie pohľadávok – skúsenosti z praxe a trendy

Lektor: Ing. Ľubomír Havierník  |  Miesto konania: Bratislava
Postavenie veriteľa v obchodnom styku nie je priaznivé. Pociťujeme nedostatočnú inštitucionálnu ochranu obchodu. Štát sa nestará, súdy sú pomalé, vymožiteľnosť práva nízka. To vo výsledku prináša dojem aj skúsenosť, že je ľahšie byť neplatičom než veriteľom. Tejto výzve budeme čeliť aj na našom seminári. Naším cieľom je ...