Prihlásiť

Konferencia Najnovšie trendy v obchodnom práve

V čase, keď je slovenské právo poznačené zásadnou zmenou civilného procesného práva, upriamujeme vašu pozornosť i na ďalšie novinky, ktoré posilnia vašu právnu prax v oblasti obchodného práva. Súčasťou konferencie bude aj krst jedinečnej publikácie Veľký komentár k Obchodnému zákonníku.

Čítať celé

Zákonník práce pod lupou s doc. Thurzovou

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. Thurzovej. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám, prekážkam v práci a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.

Čítať celé

Civilný sporový poriadok

V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobudol 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov – Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať dvojica vynikajúcich odborníkov: JUDr. Duditš a JUDr. Molnár, ktorí predstavia základné princípy CSP, nové inštitúty sporového konania i nové pojmy. Venovať sa budú i novotám v odvolacom konaní, dokazovaniu s akcentom na novinky v dôkaznom práve i rozsudkom.

Čítať celé

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba

Chcete sa zdokonaliť v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch? Vedieť, ktoré parametre a súvislosti o svojej firme musí poznať každý finančný manažér? Prinášať vyšší ekonomický efekt pre vašu firmu prostredníctvom analýz, návrhov a rozhodnutí? Prijmite pozvanie na dvojdňový prakticky orientovaný seminár s Dr. Milanom Veščičíkom.

Čítať celé

Daňový a odvodový kolotoč

Opäť máte možnosť previezť sa na Daňovom a odvodovom kolotoči, kde trojica populárnych lektorov Mihál – Ozimý – Tužinský bude diskutovať na tému optimalizácie mzdových a odvodových nákladov a základu dane právnických osôb. Obľúbená konferencia sa bude už tradične konať v Bratislave, v Žiline a po prvý raz aj v Nitre.

Čítať celé

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia a aktuality v roku 2016

Lektor: JUDr. Marcela Macová  |  Miesto konania: Žilina
V roku 2016 máme 5 nových metodických usmernení od Úradu na ochranu osobných údajov SR, a to k e-shopom, k označovaniu priestorov prístupných verejnosti, ku cloud computingu, k obsahu základnej dokumentácie a k monitorovaniu priestorov neprístupných verejnosti. Navyše môžete mať aj nový informačný systém na ...

Daňové a odvodové tipy a Zákonník práce v roku 2016

Lektor: RNDr. Jozef Mihál  |  Miesto konania: Bratislava
Od 18. 6. 2016 je účinná dôležitá novela Zákonníka práce spolu s novelou zákona o nelegálnej práci a novým zákonom o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. RNDr. Jozef Mihál vám na školení predstaví všetky zavedené nové povinnosti pre slovenských zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na...
Čo hovorí na nový zákon o odpadoch aplikačná prax? Sú pripravované nejaké ďalšie zmeny? Aké sú povinnosti právnických a fyzických osôb? Dozviete sa na našom školení k odpadovému hospodárstvu, kde nebude chýbať prehľad právnych predpisov či rozobratie pálčivých tém ako rozšírená zodpovednosť výrobcov, osobitné prúdy odpadov (...

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Trnava
Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (...
Viete, aké nové administratívne povinnosti čakajú zamestnávateľov pri cezhraničnom zamestnávaní zamestnancov od 1. júna 2016? Dozviete sa na školení, kde ostrieľaná lektorka Júlia Pšenková rozoberie implementáciu pravidiel európskej smernice pri zachovaní legislatívy jednotlivých členských štátov, posvieti si na zmenu ...

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia a aktuality v roku 2016

Lektor: JUDr. Marcela Macová  |  Miesto konania: Banská Bystrica
V roku 2016 máme 5 nových metodických usmernení od Úradu na ochranu osobných údajov SR, a to k e-shopom, k označovaniu priestorov prístupných verejnosti, ku cloud computingu, k obsahu základnej dokumentácie a k monitorovaniu priestorov neprístupných verejnosti. Navyše môžete mať aj nový informačný systém na ...