Prihlásiť

Neprehliadnite nové videoškolenia!

Zaujímavé témy ako kontrolný výkaz od 1. apríla 2016, ochrana osobných údajov v e-shope, pracovná cesta - spoločník versus konateľ, exekučné zrážky a zrážky zo mzdy od 1. júla 2016 či úlohy obcí pri manažmente komunálnych odpadov sme pripravili i vo forme videa. Stačí si len vybrať oblasť, ktorá vás zaujíma.

Čítať celé

Norma STN EN ISO 9001:2016

Ing. Ľudovít Miklánek vám na školení vysvetlí a pripomenie zásady manažérstva kvality podľa EN ISO 9000:2015, novú štruktúru požiadaviek STN EN ISO 9001:2016 a princípy ich napĺňania, zmeny požiadaviek a prístupu STN EN ISO 9001:2016 a možnosti riešení v podnikovej praxi s využitím ostatných štandardov a princípov manažérstva informácií, rizika a pod., a 7 princípov manažérstva kvality podľa EN ISO 9000:2015, ktorých napĺňanie je základným predpokladom zmysluplnosti systému manažérstva kvality.

Čítať celé

Mzdárska škola s Jozefom Mihálom

Prejdite si v Mzdárskej škole s Jozefom Mihálom najdôležitejšie zákony týkajúce sa mzdovej učtárne a získajte zdarma jeho novú knihu Daňové a odvodové tipy V i brožúru Mzdárske zákony 2016.

Čítať celé

Civilný sporový poriadok s JUDr. Baricovou

V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobúda 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov - Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať vynikajúce odborníčky JUDr. Mesiarkinová a JUDr. Baricová, ktore sa na samotnej rekodifikácii podieľali.

Čítať celé

Príprava a vyhodnotenie verejného obstarávania – ako na to s novým zákonom

Na školení sa dozviete, ako komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi pripraviť verejné obstarávanie na podlimitnú a nadlimitnú zákazku v súlade so zákonom č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čítať celé

Ochrana osobných údajov v E-SHOPE

Lektor: JUDr. Marcela Macová  |  Miesto konania: Bratislava
Aké informačné systémy môže mať e-shop? Ako majú vyzerať všeobecné obchodné podmienky? Kedy môžete posielať newslettre a hlavne kedy a ktoré informačné systémy ste povinný oznamovať na úrad? Dozviete sa na školení s JUDr. Marcelou Macovou, ktorá poskytne ucelené informácie týkajúce sa dokumentácie, ktorú sú ...

Príprava a vyhodnotenie VO – ako na to s novým zákonom

Lektor: Ing. Dagmar Melotíková  |  Miesto konania: Žilina
Na školení sa dozviete, ako komplexne pomôcť verejnému obstarávateľovi pripraviť verejné obstarávanie na podlimitnú a nadlimitnú zákazku v súlade so zákonom č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní. Cieľom školenia  je  pomôcť verejnému obstarávateľovi pri zefektívnení a urýchlení procesov ...

Civilný sporový poriadok

Lektor: JUDr. Jana Baricová, JUDr. Soňa Mesiarkinová  |  Miesto konania: Bratislava
V rámci rekodifikácie civilného procesného práva nadobúda 1. júla 2016 účinnosť jeden z troch nových procesných kódexov - Civilný sporový poriadok, ktorý prináša zmeny v niektorých právnych inštitútoch, použitej terminológii i v správnom súdnictve. Školením vás bude sprevádzať vynikajúce odborníčky JUDr. ...

Norma STN EN ISO 9001:2016

Lektor: Ing. Ľudovít Miklánek  |  Miesto konania: Žilina
Základnou súčasťou manažérstva organizácií je dnes oblasť kvality. Organizácie vo veľa prípadoch toto rozhodnutie napĺňajú s využitím požiadaviek a odporúčaní súboru noriem STN EN ISO 9000. Jednou z nosných noriem tohto súboru je aj norma ISO EN STN 9001. Táto norma bola v roku 2015 podrobená revízii. ...
Viete, aké nové administratívne povinnosti čakajú zamestnávateľov pri cezhraničnom zamestnávaní zamestnancov od 1. júna 2016? Dozviete sa na školení, kde ostrieľaná lektorka Júlia Pšenková rozoberie implementáciu pravidiel európskej smernice pri zachovaní legislatívy jednotlivých členských štátov, posvieti si na zmenu ...
Viete, aké nové administratívne povinnosti čakajú zamestnávateľov pri cezhraničnom zamestnávaní zamestnancov od 1. júna 2016? Dozviete sa na školení, kde ostrieľaná lektorka Júlia Pšenková rozoberie implementáciu pravidiel európskej smernice pri zachovaní legislatívy jednotlivých členských štátov, posvieti si na zmenu ...