Prihlásiť

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 s Jozefom Mihálom

Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom a letnom období zaujímavá otázka, akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov a aké bude ich daňové a odvodové zaťaženie. K 1. 5. 2017 sa zvyšuje materské. Toto a oveľa viac sa dozviete na školení s Jozefom Mihálom.

Čítať celé

Vaši obchodní partneri pod drobnohľadom – EPI Monitoring

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, o súčasných aj perspektívnych klientoch, ale aj o konkurencii.

Čítať celé

Konferencia Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách

Prijmite pozvanie na 2. ročník konferencie Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách, absolvovaním ktorej získate až 10 kreditných bodov pre správcov. Konferencia ponúka unikátny prierez všetkým dôležitým v aktuálne rezonujúcej téme konkurzného práva. Program je zacielený na vysvetlenie najproblematickejších a najdiskutovanejších tém konkurzu a reštrukturalizácie.

Čítať celé

Register partnerov verejného sektora: Máte povinnosť sa registrovať?

Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. Na školení JUDr. Jaroslav Macek predstaví koncepciu RPVS a druhy súdnych konaní týkajúcich sa RPVS. Poukáže i na najčastejšie chyby návrhov na zápis do RPVS.

Čítať celé

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

Marcela Macová vám vysvetlí, čo je dovolené a čo nie v prípade personálnej a mzdovej agendy pri spracúvaní osobných údajov. Prezradí, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu zákona o OOÚ. Podrobne sa bude zaoberať aj fotografiou zamestnancov i tým, ako monitorovať zamestnancov na pracovisku a dodržiavať zákonom stanovené povinnosti. V závere školenia sa bude venovať novému nariadeniu o OOÚ, ktoré bude účinné k 25. 5. 2018.

Čítať celé

Register partnerov verejného sektora

Lektor: JUDr. Jaroslav Macek  |  Miesto konania: Bratislava
Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (...

Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý  |  Miesto konania: Bratislava
Máte e-shop? Nakupujete tovar, objednávate služby (aplikácie, softvér, licenčné poplatky) či poskytujete tovary a služby cez internet? Obchodujete so zahraničnými subjektmi v SR aj v zahraničí? Viete, aké sú vaše povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH v tuzemsku alebo v inom štáte? Máte v tom zmätok? Už nemusíte! Ing. ...

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

Lektor: PhDr. Mária Munková  |  Miesto konania: Bratislava
Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy ...

Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý  |  Miesto konania: Nitra
Máte e-shop? Nakupujete tovar, objednávate služby (aplikácie, softvér, licenčné poplatky) či poskytujete tovary a služby cez internet? Obchodujete so zahraničnými subjektmi v SR aj v zahraničí? Viete, aké sú vaše povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH v tuzemsku alebo v inom štáte? Máte v tom zmätok? Už nemusíte! Ing. ...

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Banská Bystrica
Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (...

Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny

Lektor: Mgr. Jana Bauerová, PhD.  |  Miesto konania: Trenčín
Nezabudnite, že odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy ...