Prihlásiť

Konferencie

Organizujeme konferencie týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien, na ktorých okrem bohatého odborného programu v podaní renomovaných lektorov nechýbajú ani zvučné mená z najvyšších miest a príslušných orgánov či priestor pre networking.

 Zoznam podujatí

 

Hospitality & Tourism Summit 2017

TOP osobnosti z renomovaných spoločností

 25. 01. 2017

Bratislava

Web konferencie  Prihlásiť sa
Nový zákon o odpadoch v praxi - 2017

Ing. Marián Strýček 
Mgr. Eleonóra Šuplatová
RNDr. Michal Sebíň, PhD.
Mgr. Peter Valent 
Ing. Bohumila Tauchmannová

15. 02. 2017

Žilina

Web konferencie 

Prihlásiť sa
MPR Forum 2017 – Lídri o efektívnej komunikácii
TOP osobnosti z renomovaných spoločností

14. 03. 2017

Bratislava

Web konferencie Prihlásiť sa

 

Reportáže z konferencií

Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2016

Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie

Koncepcia nového zákona o odpadoch a jeho zavedenie do praxe

Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku

Účtovná a daňová závierka v roku 2014 a zmeny v roku 2015, 8. – 10. 12. 2014

Komunikujte webom, zarábajte e-shopom, 8. 10. 2014

Audit ochrany osobných údajov z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR, 29. 5. 2014

Daňová trestná činnosť, trestná činnosť súvisiaca s eurofondmi a ekonomické trestné činy, 3. – 4. 4. 2014

Zmeny v oblastí daní a účtovníctva v roku 2014, 3. 12. 2013

Trestná zodpovednosť podnikajúcich subjektov a ekonomické trestné činy – konferencia, 25. – 26. 9. 2013

Ochrana osobných údajov, 10. – 11. 9. 2013