Prihlásiť

Konferencie

Organizujeme konferencie týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien, na ktorých okrem bohatého odborného programu v podaní renomovaných lektorov nechýbajú ani zvučné mená z najvyšších miest a príslušných orgánov či priestor pre networking.

 Zoznam podujatí

 

EPI Konferencia

Konkurz a reštrukturalizácia  všetko o zmenách

JUDr. Miroslav Duračinský

JUDr. Matúš Králik, PhD.

JUDr. Jaroslav Macek

JUDr. Martin Maliar

JUDr. Branislav Pospíšil 

25.  26. 04. 2017

Trenčín

Hotel Elizabeth

Web konferencie  Prihlásiť sa

PP Konferencia

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Ing. Vladimír Ozimý

29. - 31. 05. 2017

Vysoké Tatry - Grandhotel Permon****

Web konferencie  Prihlásiť sa

EPI Konferencia

Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

JUDr. Ján Šanta, PhD. 

27. 09. 2017

Bratislava

Hotel Devín

Web konferencie  Prihlásiť sa

EPI Konferencia

Verejné obstarávanie

 

Október 2017

 

Web konferencie  Prihlásiť sa 

PP Konferencia

Daňový a odvodový kolotoč

RNDr. Jozef Mihál
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Ing. Vladimír Ozimý

03. 10. 2017

 Bratislava

Web konferencie  Prihlásiť sa 

09. 10. 2017 

Košice  Prihlásiť sa  

10. 10. 2017 

Trenčín  Prihlásiť sa  

 

Reportáže z konferencií

MPR forum 2017

Nový zákon o odpadoch v praxi – 2017

Hospitality & Tourism Summit 2017

Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2016

Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie

Koncepcia nového zákona o odpadoch a jeho zavedenie do praxe

Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku

Účtovná a daňová závierka v roku 2014 a zmeny v roku 2015, 8. – 10. 12. 2014

Komunikujte webom, zarábajte e-shopom, 8. 10. 2014

Audit ochrany osobných údajov z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR, 29. 5. 2014

Daňová trestná činnosť, trestná činnosť súvisiaca s eurofondmi a ekonomické trestné činy, 3. – 4. 4. 2014

Zmeny v oblastí daní a účtovníctva v roku 2014, 3. 12. 2013

Trestná zodpovednosť podnikajúcich subjektov a ekonomické trestné činy – konferencia, 25. – 26. 9. 2013

Ochrana osobných údajov, 10. – 11. 9. 2013