Prihlásiť

Konferencie

Organizujeme konferencie týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien, na ktorých okrem bohatého odborného programu v podaní renomovaných lektorov nechýbajú ani zvučné mená z najvyšších miest a príslušných orgánov či priestor pre networking.

 Zoznam podujatí

 

Zisk manažment Konferencia

eCommerce Conference 2017

Lídri na trhu e-commerce z pohľadu vývoja, marketingu, servisu, legislatívy a daňového poradenstva

11. - 13. 09. 2017

Vysoké Tatry

Hotel Panorama Resort

Web konferencie  Prihlásiť sa

EPI Konferencia

Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

JUDr. Ján Šanta, PhD. 

27. 09. 2017

Bratislava

Hotel Devín

Web konferencie  Prihlásiť sa

PP Konferencia

Daňový a odvodový kolotoč

RNDr. Jozef Mihál

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Ing. Vladimír Ozimý

03. 10. 2017

 Bratislava

Web konferencie  Prihlásiť sa 

09. 10. 2017 

Košice  Prihlásiť sa  

10. 10. 2017 

Trenčín  Prihlásiť sa  

PP Konferencia

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Mgr. Irena Hudecová

JUDr. Jakub Uhrinčať

JUDr. Pavol Szabo
 

06. 12. 2017

 Bratislava

Web konferencie  Prihlásiť sa 

14. 12. 2017

Banská Bystrica Prihlásiť sa  

23. 01. 2018

Žilina Prihlásiť sa  

13. 02. 2018

Košice Prihlásiť sa  

14. 03. 2018

Bratislava Prihlásiť sa  

 

Reportáže z konferencií

MPR forum 2017

Nový zákon o odpadoch v praxi – 2017

Hospitality & Tourism Summit 2017

Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2016

Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie

Koncepcia nového zákona o odpadoch a jeho zavedenie do praxe

Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku

Účtovná a daňová závierka v roku 2014 a zmeny v roku 2015, 8. – 10. 12. 2014

Komunikujte webom, zarábajte e-shopom, 8. 10. 2014

Audit ochrany osobných údajov z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR, 29. 5. 2014

Daňová trestná činnosť, trestná činnosť súvisiaca s eurofondmi a ekonomické trestné činy, 3. – 4. 4. 2014

Zmeny v oblastí daní a účtovníctva v roku 2014, 3. 12. 2013

Trestná zodpovednosť podnikajúcich subjektov a ekonomické trestné činy – konferencia, 25. – 26. 9. 2013

Ochrana osobných údajov, 10. – 11. 9. 2013