Elektronické vzdelávanie alebo e-learning je jeden z najmodernejších spôsobov výučby cez internet, ku ktorému je možné pristupovať z ľubovoľného počítača pripojeného na internet. Ide o program, kde študijné materiály sú kombináciou textového výkladu, tabuliek, testov, videí, animácií atď.

Funkcie

Partner