Prihlásiť

Aktuálne školenia

V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
RNDr. Jana Motyčková   22. 06. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
Zákon o sťažnostiach po novele od 1. 6. 2017
Ing. Oxana Hospodárová 23. 06. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD. 26. 06. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 27. - 28. 6. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Pracovný čas a evidencia dochádzky
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

 29. 06.2017

Bratislava Prihlásiť sa
Register partnerov verejného sektora
JUDr.Jaroslav Macek 04.07.2017 Bratislava Prihlásiť sa
Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou
Ing. Dagmar Melotíková 13.07.2017 Žilina Prihlásiť sa
VIP diskusná akcia pre personalistov – Horúce témy v personalistike

JUDr. Marcela Macová, PhD.
JUDr. Alena Huťanová

27. 07. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
Daňová optimalizácia v roku 2017

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Ing. Vladimír Ozimý 

06. 09. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
 07. 09. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
 08. 09. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
14. 09. 2017 Košice  Prihlásiť sa
20. 09. 2017 Banská Bystrica  Prihlásiť sa
27. 09. 2017 Nitra Prihlásiť sa
Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 19. - 20. 9. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0 – 5 rokov)
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 21. - 22. 9. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba
Dr. Milan Veščičík 

 ZMENA TERMÍNU

11. - 12. 05. 2017 na 

25. - 26. 09. 2017

Žilina  Prihlásiť sa
Zákonník práce pre manažérov, vedúcich zamestnancov
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 29. 09.2017 Bratislava Prihlásiť sa
DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018
Ing. Vladimír Ozimý 2.10.2017 Žilina Prihlásiť sa
4.10.2017 Košice Prihlásiť sa
5.10.2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
6.10.2017 Bratislava Prihlásiť sa
11.10.2017 Nitra Prihlásiť sa
Kalkulácie a efektívne riadenie nákladov
Dr. Milan Veščičík  3. - 4. 10. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
10. - 11. 10. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.  19. - 20. 10. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
26. - 27. 10. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018
Julia Pšenková 19.12.2017 Bratislava Prihlásiť sa
24.01.2018 Bratislava Prihlásiť sa
25.01.2018 Žilina Prihlásiť sa
26.01.2018 Poprad Prihlásiť sa