Prihlásiť

Aktuálne školenia

V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
JUDr. Marcela Macová, PhD.
 17. 08. 2017 Žilina Prihlásiť sa
05. 09. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
06. 09. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
07. 09. 2017 Nitra Prihlásiť sa
13. 09. 2017 Košice Prihlásiť sa
14. 09. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
29. 09. 2017 Žilina    Prihlásiť sa  
18. 10. 2017 Poprad Prihlásiť sa
19. 10. 2017 Prešov Prihlásiť sa
20. 11. 2017 Trnava Prihlásiť sa
18. 12. 2017 Martin Prihlásiť sa
Daňová optimalizácia v roku 2017

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Ing. Vladimír Ozimý 

06. 09. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
 07. 09. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
 08. 09. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
14. 09. 2017 Košice  Prihlásiť sa
20. 09. 2017 Banská Bystrica  Prihlásiť sa
27. 09. 2017 Nitra Prihlásiť sa
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková 12. 9. 2017 Košice  Prihlásiť sa
24. 11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Mzdárska škola Jozefa Mihála (3-dňové školenie)
RNDr. Jozef Mihál 18. - 20. 9. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
20. - 22. 11 2017 Košice Prihlásiť sa
Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 19. - 20. 9. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Projektový manažment pre marketing a branding (praktický 2 - dňový workshop)
Peter Minárik 21. - 22. 9. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0 – 5 rokov)
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 21. - 22. 9. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Cestovné náhrady
Julia Pšenková 25.09.2017 Banská Bystrica  Prihlásiť sa
09.10.2017 Žilina Prihlásiť sa
10.10.2017 Nitra Prihlásiť sa
25.10.2017 Košice Prihlásiť sa
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba
Dr. Milan Veščičík 

 ZMENA TERMÍNU

11. - 12. 05. 2017 na 

25. - 26. 09. 2017

Žilina  Prihlásiť sa
Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ a zamestnávanie cudzincov
RNDr. Jozef Mihál 28. 09. 2017 Žilina Prihlásiť sa
29. 09. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
04. 10. 2017 Nitra Prihlásiť sa
06. 10. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
30. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
09. 11. 2017 Košice Prihlásiť sa
DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi
Ing. Soňa Ugróczy 28. 09. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
11. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pre manažérov, vedúcich zamestnancov
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 29. 09.2017 Bratislava Prihlásiť sa
DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018
Ing. Vladimír Ozimý 2.10.2017 Žilina Prihlásiť sa
4.10.2017 Košice Prihlásiť sa
5.10.2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
6.10.2017 Bratislava Prihlásiť sa
11.10.2017 Nitra Prihlásiť sa
Kalkulácie a efektívne riadenie nákladov
Dr. Milan Veščičík  3. - 4. 10. 2017 Žilina Prihlásiť sa
10. - 11. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Projektový manažment pre kvalitu a kvalitárov (praktický 2 - dňový workshop)
Peter Minárik 5. - 6. 10. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Zákon o verejnom obstarávaní pre začiatočníkov – detailne a prakticky (2-dňové školenie)
Ing. Dagmar Melotíková 10. - 11. 10. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Projektový manažment pre Shared Services Centrá (praktický 2 - dňový workshop)
Peter Minárik 12. - 13. 10. 2017 Košice Prihlásiť sa
Dane a odvody autorov a umelcov - Autorský zákon
RNDr. Jozef Mihál 16. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
08. 11. 2017 Košice Prihlásiť sa

Vybrané problémy medzinárodného zdaňovania

(stále prevádzkarne z pohľadu dane z príjmov a DPH a problematika zrážkovej dane)

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Ing. Vladimír Ozimý 

16. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Manažment vymáhania pohľadávok a krízová komunikácia
Ing. Ľubomír Havierník 18. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.  19. - 20. 10. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
26. - 27. 10. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
Dane a odvody štatutárov + podiely na zisku 
RNDr. Jozef Mihál 20. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
23. 10. 2017 Nitra Prihlásiť sa
10. 11. 2017 Košice Prihlásiť sa
Projektový manažment pre automotive a výrobu (praktický 2 - dňový workshop)
Peter Minárik 23. - 24. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 23. - 24. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Bezpečnostné riziká zamestnancov v prostredí internetu
Tomáš Zaťko 25. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
DPH, DzP, Daňový poriadok - Zmeny od 1. 1. 2018
Ing. Soňa Ugróczy 26. 10. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
21. 11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
20. 11. 2017 Nitra Prihlásiť sa
Cestovné náhrady
Ing. Vladimír Ozimý 27.10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Automobil v podnikaní z pohľadu DPH a dane z príjmov
Ing. Vladimír Ozimý 07.11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018
RNDr. Jozef Mihál 04.12.2017 Nitra Prihlásiť sa
05.12.2017 Bratislava Prihlásiť sa
14.12.2017 Trenčín Prihlásiť sa
15.12.2017 Bratislava Prihlásiť sa
18.12.2017 Košice Prihlásiť sa
19.12.2017 Žilina Prihlásiť sa
20.12.2017 Bratislava Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018
Julia Pšenková 19.12.2017 Bratislava Prihlásiť sa
24.01.2018 Bratislava Prihlásiť sa
25.01.2018 Žilina Prihlásiť sa
26.01.2018 Poprad Prihlásiť sa