V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

 

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

 

Transferové oceňovanie: závislé osoby podľa nových pravidiel (právny pohľad)
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M. 20. 04. 2018 Žilina Prihlásiť sa
04. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018 a ďalšie vybrané benefity zamestnávateľa
Júlia Pšenková 20. 04. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
03. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy
RNDr. Jozef Mihál 23. 04. 2018 Bratislava OBSADENÉ!!!!
25. 04. 2018 Bratislava OBSADENÉ!!!!
26. 04. 2018 Dunajská Streda OBSADENÉ!!!!
27. 04. 2018 Trnava OBSADENÉ!!!!
14. 05. 2018 Žilina OBSADENÉ!!!!
15. 05. 2018 Bratislava OBSADENÉ!!!!
Ochrana osobných údajov pod lupou
JUDr. Marcela Macová, PhD.JUDr. Lucia Bezáková 23. - 24. 04. 2018 Žilina Prihlásiť sa
28. - 29. 06. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková 24. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
22. 06. 2018 Žilina Prihlásiť sa
27. 06. 2018 Košice Prihlásiť sa
Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 25. - 26. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
JUDr. Marcela Macová, PhD. 02. 05. 2018 Košice Prihlásiť sa
09. 05. 2018 Trnava Prihlásiť sa
10. 05. 2018 Poprad Prihlásiť sa
17. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
21. 05. 2018 Banská Bystrica Prihlásiť sa
29. 05. 2018 Žilina Prihlásiť sa
04. 06. 2018 Nitra Prihlásiť sa
05. 06. 2018 Prešov Prihlásiť sa
14. 06. 2018 Martin Prihlásiť sa
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)
Dr. Milan Veščičík 10. - 11. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte
René Műller 15. 05. 2018 Bratislva Prihlásiť sa
Si úplný začiatočník vo verejnom obstarávaní? - vyškolíme Ťa!
Ing. Dagmar Meltíková 15. 05. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018
Ing. Vladimír Ozimý 16. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
31. 05. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Vybrané oblasti transferového oceňovania
Ing. Silvia Karelová 18. 05 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Verejné obstarávanie - bez využitia EŠIF / európske štrukturálne a investičné fondy / prakticky
Ing. Magdaléna Scheberová 17. 05. 2018 Košice Prihlásiť sa
Zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018, zrážky zo mzdy a exekučné zrážky
RNDr. Jana Motyčková 21. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
22. 05. 2018 Žilina Prihlásiť sa
23. 05. 2018 Košice Prihlásiť sa
Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov od 1.1.2018
Ing. Peter Gallovič 25. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Daňové a odvodové tipy 2018
RNDr. Jozef Mihál 28. 05. 2018 Žilina Prihlásiť sa
29. 05. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
30. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
25. 06. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 28. - 29. 05. 2018 Košice Prihlásiť sa
25. - 26. 06 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch + vyplňovanie kontrolního výkazu CK
Ing. Martin Ťažký 31. 05. 2018 Košice Prihlásiť sa
Výnosy a lízingy podľa IFRS od roku 2018
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D, MBA 05. - 06. 06. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Príprava súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou
Ing. Dagmara Moletíková 14. 06. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Cestovné náhrady 2018
Ing. Vladimír Ozimý 14. 06. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
15. 06. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Dane a odvody autorov a umelcov – AUTORSKÝ ZÁKON
RNDr. Jozef Mihál 18. 06. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Pracovný čas a evidencia dochádzky
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD. 21. 06. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
WEBINÁR: Ochrana osobných údajov 2018 pre personalistov. Čo prinesie GDPR nariadenie?
JUDr. Marcela Macová, PhD. 25. 06. 2018 online Prihlásiť sa
GDPR prakticky
Mgr. Irena Hudecová 27. 06. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
GDRP a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová, PhD. 13. 08. 2018 Žilina Prihlásiť sa
14. 08. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
07. 09. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
19. 09. 2018 Bardejov Prihlásiť sa
09. 11. 2018 Piešťany Prihlásiť sa
Elektronické verejné obstarávanie povinné od 18.10.2018 Začať treba už dnes!
Ing. Dagmar Melotíková 18. 10. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
17. - 18. 10. 2018 Žilina Prihlásiť sa
25. - 26. 10. 2018 Bratislava Prihlásiť sa

 

Funkcie

Partner