V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

 

 

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

Zákonník práce v roku 2019
RNDr. Jozef Mihál 29. 04. 2019 Martin Prihlásiť sa
30. 04. 2019 Poprad Prihlásiť sa
13. 05. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
14. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
15. 04. 2019 Trnava Prihlásiť sa
20. 5. 2019 Žilina Prihlásiť sa
22. 05. 2019 Košice Prihlásiť sa
Povinnosti a novinky v BOZP pri práci zamestnancov v kanceláriách a skladoch pre rok 2019
Ing. Mária Krempaská 26. 04. 2019 Žilina Prihlásiť sa
DPH komplexne vrátane povinnosti viažucich sa k fakturácii (2-dňové školenie)

Ing. Vladimír Ozimý  

29. - 30. 04. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
13. - 14. 05. 2019 Žilina  Prihlásiť sa  
30. - 31. 05. 2019 Košice Prihlásiť sa 
Novinky v správe registratúry a archíve organizácie od 1. 3. 2019
PhDr. Veronika Nováková PhD. 06. 05. 2019 Nitra Prihlásiť sa
Špeciality z daňovej kuchyne (1-dňové školenie)
Ing. Vladimír Ozimý 06. 05. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
07. 05. 2019 Žilina Prihlásiť sa
20. 05. 2019 Košice Prihlásiť sa
21. 05. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
22. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Mzdy pre začiatočníkov
Júlia Pšenková 06. - 07. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD. 15. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
16. 05. 2019 Žilina Prihlásiť sa
17. 05. 2019 Košice Prihlásiť sa
Novinky v transferovom oceňovaní v roku 2019
Ing. Silvia Karelová 17. 05. 2019 Žilina Prihlásiť sa
23. 05. 2019
Bratislava
Prihlásiť sa
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny 2019
PhDr. Mária Munková 20. 05. 2019 Žilina Prihlásiť sa
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)
Dr. Milan Veščičík 23. - 24. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Praktické daňové kontroly
Ing. Milan Kúdela 27. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
28. 05. 2019 Žilina
Prihlásiť sa
Mzdy pre pokročilých
Júlia Pšenková 28. - 29. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
30. - 31. 05. 2019 Žilina Prihlásiť sa
Finančná kontrola v roku 2019 bez sankcií z pohľadu kontrolóra
Mgr. Jozef Sýkora, MBA 30. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Zamestnanecké benefity vrátane rekreačných poukazov versus aplikačná prax
Júlia Pšenková 06. 06. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová, PhD. 10. 06. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
17. 06. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
19. 06. 2019 Košice Prihlásiť sa
Účtovníctvo a dane organizačnej zložky a stálej prevádzkarne
Ing. Milan Kúdela 11. 06. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Aplikácia DPH na príkladoch v praxi
Ing. Vladimír Ozimý 17. 06. 2019 Žilina Prihlásiť sa
18. 06. 2019 Poprad Prihlásiť sa
19. 06. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
20. 06. 2019 Nitra Prihlásiť sa
21. 06. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Rekreačné príspevky a exekučné zrážky zo mzdy v roku 2019
RNDr. Jana Motyčková 24. 06. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
25. 06. 2019 Žilina Prihlásiť sa
Medzinárodná kamiónová doprava a DPH
Ing. Milan Kúdela 18. 09. 2019
Žilina Prihlásiť sa
19. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Cash flow – prehľad peňažných tokov
Ing. Ondrej Baláž 08. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
JUDr. Alena Huťanová 16. - 17. 10. 2019
Žilina Prihlásiť sa
23. - 24. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Mgr. Viliam Mizák

17. - 18. 10. 2019 Bratislava  Prihlásiť sa 
GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová 21. 10. 2019
Trnava Prihlásiť sa
18. 11. 2019 Žilina Prihlásiť sa
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková 21. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
22. 10. 2019 Žilina Prihlásiť sa
23. 10. 2019 Košice Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020
Júlia Pšenková 18. 12. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
20. 01. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
21. 01. 2020 Žilina Prihlásiť sa
22. 01. 2020 Poprad Prihlásiť sa
23. 01. 2020 Košice Prihlásiť sa
19. 02. 2020 Bratislava Prihlásiť sa

 

Funkcie

Partner