V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)
Dr. Milan Veščičík 16. - 17. 10. 2018 Košice Prihlásiť sa
22. - 23. 10. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Zákonník práce 2018/2019
RNDr. Jozef Mihál 18. 10. 2018 Trnava Prihlásiť sa
15. 10. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
22. 10. 2018 Košice Prihlásiť sa
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2019 a vybrané problémy v praxi
Ing. Vladimír Ozimý 18. 10. 2018 Košice Prihlásiť sa
31. 10. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
13. 11. 2018 Nitra Prihlásiť sa
14. 11. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
20. 11. 2018 Poprad Prihlásiť sa
21. 11. 2018 Košice Prihlásiť sa
03. 12. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
JUDr. Alena Huťanová 18. - 19. 10. 2018 Žilina Prihlásiť sa
25. - 26. 10. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Pracovný čas a evidencia dochádzky
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD. 25. - 26. 10. 2018 Žilina Prihlásiť sa
08. - 09. 11. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.2019
Ing. Peter Gallovič 29. 10. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
05. 11. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Veľká novela verejného obstarávania, hlavné ciele a zmeny od 1. 1. 2019
Ing. Dagmar Melotíková 06. 11. 2018 Žilina Prihlásiť sa
07. 11. 2018 Košice Prihlásiť sa
13. 11. 2018 Nitra Prihlásiť sa
15. 11. 2018 Banská Bystrica Prihlásiť sa
04.12.2018 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR prakticky
Mgr. Irena Hudecová 07. 11. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
13. 11. 2018 Trnava Prihlásiť sa
17. 12. 2018 Nitra Prihlásiť sa
GDRP a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová, PhD. 14. 11. 2018 Žilina Prihlásiť sa
15. 11. 2018 Košice Prihlásiť sa
16. 11. 2018 Banská Bystrica Prihlásiť sa
26. 11. 2018 Nitra Prihlásiť sa
27. 11. 2018  Trenčín Prihlásiť sa
03. 12. 2018 Poprad Prihlásiť sa
07. 12. 2018 Prešov Prihlásiť sa
10. 12. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Daňová optimalizácia v roku 2018
Ing. Marcela Bošková 14.11.2018 Bratislava Prihlásiť sa
15.11.2018 Žilina Prihlásiť sa
16.11.2018 Košice Prihlásiť sa
NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2019 (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, info e-Kasa)
Ing. Soňa Ugróczy 20. 11. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
10. 01. 2019
Bratislava
Prihlásiť sa
GDPR a osobné údaje pod lupou

JUDr. Marcela Macová, PhD.

JUDr. Lucia Bezáková

22. - 23. 11. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Zabezpečovacie a neodkladné opatrenia prakticky v CSP
JUDr. Juraj Kotrusz 29. 11. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019
RNDr. Jozef Mihál 03. 12. 2018 Žilina Prihlásiť sa
05. 12. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
14. 12. 2018 Nitra Prihlásiť sa
17. 12. 2018 Košice Prihlásiť sa
18. 12. 2018 Prešov Prihlásiť sa
19. 12. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
20. 12. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
07. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
09. 01. 2019 Martinn Prihlásiť sa
14. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
15. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
16. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
18. 01. 2019 Nitra Prihlásiť sa
23. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
24. 01. 2019 Prešov Prihlásiť sa
25. 01. 2019 Poprad Prihlásiť sa
28. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
29. 01. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
30. 01. 2019 Trnava Prihlásiť sa
01. 02. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
04. 02. 2019 Žilina Prihlásiť sa
05. 02. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
06. 02. 2019 Piešťany Prihlásiť sa
Konkurz, reštrukturalizácia a oddĺženie

JUDr. Danica Birošová

JUDr. Martin Maliar

JUDr. Branislav Pospíšil

06. - 07. 12. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019
Júlia Pšenková 19. 12. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
21. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
22. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
23. 01. 2019 Poprad Prihlásiť sa
24. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
19. 02. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019
Ing. Mária Horváthová 11. 01. 2019  Bratislava Prihlásiť sa
14. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
15. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
18. 01. 2019 Nitra Prihlásiť sa
21. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)
Ing. Vladimír Ozimý

08. 01. 2019  Bratislava Prihlásiť sa
09. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
11. 01. 2019 Poprad Prihlásiť sa
14. 01. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
21. 01. 2019 Nitra Prihlásiť sa
28. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
29. 01. 2019 Prešov Prihlásiť sa
19. 02. 2019 Nitra Prihlásiť sa
20. 02. 2019 Trnava Prihlásiť sa
21. 02. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
Elektronická komunikácia cez slovensko.sk a financnasprava.sk
Ing. Marcela Bošková 14. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
15. 01. 2019 Nitra Prihlásiť sa
16. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
17. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na vzore tlačiva
Ing. Soňa Ugróczy 06. 02. 2019 Banská Bystrica
Prihlásiť sa
07. 02. 2019 Bratislava
Prihlásiť sa
GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Mgr. Viliam Mizák

11. - 12. 02. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
12. - 13. 03. 2019 Košice Prihlásiť sa
11. - 12. 04. 2019 Žilina Prihlásiť sa

 

Funkcie

Partner