Prihlásiť

Aktuálne školenia

V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

 

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
JUDr. Marcela Macová, PhD.
18. 10. 2017 Poprad Prihlásiť sa
19. 10. 2017 Prešov Prihlásiť sa
23. 10. 2017 Trenčín  Prihlásiť sa 
10. 11. 2017 Banská Bystrica  Prihlásiť sa 
14. 11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
15. 11. 2017 Nitra  Prihlásiť sa 
20. 11. 2017 Trnava Prihlásiť sa
18. 12. 2017 Martin Prihlásiť sa
19. 12. 2017 Košice  Prihlásiť sa 
20. 12. 2017 Prešov Prihlásiť sa
27. 2. 2018 Bardejov Prihlásiť sa
Zákonník práce 2017/2018 (3-dňové školenie)
RNDr. Jozef Mihál  17. - 19. 10. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny
Ing. Peter Gallovič 19. 10. 2017 Žilina Prihlásiť sa
11. 12. 20117 Košice Prihlásiť sa
04. 12. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.  19. - 20. 10. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
26. - 27. 10. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
Dane a odvody štatutárov + podiely na zisku 
RNDr. Jozef Mihál 20. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
23. 10. 2017 Nitra Prihlásiť sa
10. 11. 2017 Košice Prihlásiť sa
Projektový manažment pre automotive a výrobu (praktický 2 - dňový workshop)
Peter Minárik 23. - 24. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 23. - 24. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Cestovné náhrady
Julia Pšenková 25.10.2017 Košice Prihlásiť sa
Bezpečnostné riziká zamestnancov v prostredí internetu
Tomáš Zaťko 25. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
DPH, DzP, Daňový poriadok - Zmeny od 1. 1. 2018
Ing. Soňa Ugróczy 26. 10. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
21. 11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
20. 11. 2017 Nitra Prihlásiť sa
Cestovné náhrady
Ing. Vladimír Ozimý 27.10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ a zamestnávanie cudzincov
RNDr. Jozef Mihál 30. 10. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
09. 11. 2017 Košice Prihlásiť sa
Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE
Ing. Hilda Gajdošová
31. 10. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Nový zákon o sťažnostiach a problematika zákona o slobodnom prístupe k informáciám
JUDr. Zuzana Latiková, PhD. 03.11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Daň z príjmov a DPH - aktuálne problémy a zmeny od 1.1.2018
Ing. Vladimír Ozimý
6.11. 2017 Žilina Prihlásiť sa
8.11.2017 Bratislava Prihlásiť sa
9.11.2017 Poprad Prihlásiť sa
15.11.2017 Košice Prihlásiť sa
16.11.2017 Trenčín Prihlásiť sa
Automobil v podnikaní z pohľadu DPH a dane z príjmov
Ing. Vladimír Ozimý 07.11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Dane a odvody autorov a umelcov - Autorský zákon
RNDr. Jozef Mihál  08. 11. 2017 Košice Prihlásiť sa
Projektový manažment pre marketing a branding (praktický 2 - dňový workshop)
Peter Minárik 9. - 10. 11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Daňová optimalizácia  v roku 2017

Ing. Vladimír Ozimý

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

10. 11. 2017 Bratislava Obsadené
Vnímavý kouč (praktický 2 - dňový workshop)
Mgr. Ján Dubnička 15. - 16. 11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Mzdárska škola Jozefa Mihála (3-dňové školenie)
RNDr. Jozef Mihál 20. - 22. 11 2017 Košice Prihlásiť sa
Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 22. - 23. 11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková 24. 11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Moderný obchodník: Praktické predajné techniky
Ing. Ľubomír Havierník 28. 11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny
PhDr. Mária Munková  28.11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov a GDPR z pohľadu novej legislatívy a spoločných informácií
Ing. Ivan Makatura
Mgr. Irena Hudecová 
28.11. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
29.11. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018
RNDr. Jozef Mihál 04.12.2017 Nitra Prihlásiť sa
05.12.2017 Bratislava Prihlásiť sa
14.12.2017 Trenčín Prihlásiť sa
15.12.2017 Bratislava Prihlásiť sa
18.12.2017 Košice Prihlásiť sa
19.12.2017 Žilina Prihlásiť sa
20.12.2017 Bratislava Prihlásiť sa
Emočný marketing – ako emócie ovplyvňujú spotrebiteľské rozhodovanie
Ing. Dávid Vrtaňa 12. 12. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018
Julia Pšenková 19.12.2017 Bratislava Prihlásiť sa
24.01.2018 Bratislava Prihlásiť sa
25.01.2018 Žilina Prihlásiť sa
26.01.2018 Poprad Prihlásiť sa
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky
Ing. Vladimír Ozimý
08. 01. 2018 Žilina Prihlásiť sa
09.01.2018 Poprad Prihlásiť sa
10.01.2018 Prešov Prihlásiť sa
11.01.2018 Košice Prihlásiť sa
12.01.2018 Banska Bystrica Prihlásiť sa
26.01.2018 Bratislava Prihlásiť sa
30.01.2018 Trenčín Prihlásiť sa
09.02.2018 Trnava Prihlásiť sa
19.02.2018 Nitra Prihlásiť sa
Účtovná závierka za rok 2017
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
15.01.2018 Žilina Prihlásiť sa
16.01.2018 Prešov Prihlásiť sa
18.01.2018 Nitra Prihlásiť sa
19.01.2018 Trnava Prihlásiť sa
26.01.2018 Bratislava Prihlásiť sa
31.01.2018 Košice Prihlásiť sa
Manažment vymáhania pohľadávok a krízová komunikácia
Ing. Ľubomír Havierník 01. 02. 2018 Bratislava Prihlásiť sa