Prihlásiť

Aktuálne školenia

V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

 

 

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

 

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2017

RNDr. Jozef Mihál

OBSADENÉ

17. 01. 2017

Prešov Prihlásiť sa

OBSADENÉ

18. 01. 2017

Košice Prihlásiť sa

OBSADENÉ

19. 01. 2017

Nitra Prihlásiť sa

OBSADENÉ

20. 01. 2017

Bratislava Prihlásiť sa
23. 01. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
24. 01. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
25. 01. 2017 Martin Prihlásiť sa
26. 01. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
27. 01. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
30. 01. 2017 Žilina Prihlásiť sa
31. 01. 2017 Košice Prihlásiť sa
9. 02. 2017 Nitra Prihlásiť sa
10. 02. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente 
JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Zrušené !

19. 01. 2017

Nitra Prihlásiť sa
Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy - aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny
Ing. Peter Gallovič

23. 01.2017

Žilina Prihlásiť sa
24. 01. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Staňte sa profesionálmi vo vymáhaní pohľadávok
Ing. Ľubomír Havierník

24.01.2017

Bratislava Prihlásiť sa
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na novom tlačive) a podanie účtovnej závierky
Ing. Vladimír Ozimý
27. 01. 2017 Žilina Prihlásiť sa
30. 01. 2017 Nitra Prihlásiť sa
31. 01. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
01. 02. 2017 Košice Prihlásiť sa
07. 02. 2017 Prešov Prihlásiť sa
08. 02. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
10. 02. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
Účtovná závierka za rok 2016
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
30. 01. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
31. 01. 2017 Prešov Prihlásiť sa
03. 02. 2017 Trnava Prihlásiť sa
08. 02. 2017 Nitra Prihlásiť sa
15. 02. 2017 Košice Prihlásiť sa
16. 02. 2017 Žilina Prihlásiť sa
17. 02. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
Spotrebiteľské spory v rekodifikovanom civilnom procese
JUDr. Juraj Kotrusz
30. 01. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
14. 02. 2017 Nitra Prihlásiť sa
16. 02. 2017 Žilina Prihlásiť sa
17. 02. 2017 Košice Prihlásiť sa
Verejné obstarávanie trochu inak – zelené VO, sociálne aspekty, „in – house“ zákazky
Ing. Dagmar Melotíková

01. 02. 2017

Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD.
02. 02. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
20. 02. 2017 Žilina Prihlásiť sa
21. 02. 2017 Košice Prihlásiť sa
Vnímavý kouč
Mgr. Ján Dubnička
06. - 07. 02. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, ročná uzávierka v mzdovej učtárni a legislatívne zmeny od 1. 1. 2017
Ing. Iveta Matlovičová
08. 02. 2017 Bratislava Prihlásiť sa

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017

Júlia Pšenková
09. 02. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
17. 02. 2017 Poprad Prihlásiť sa
Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
10. 02. 2017 Trnava Prihlásiť sa
Správa registratúry a vyraďovanie záznamov a spisov (archivácia)
PhDr. Veronika Nováková PhD.
 13. 02. 2017 Nitra Prihlásiť sa
Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
13. 02. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
05. 04. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
06. 04. 2017 Košice Prihlásiť sa
DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe
Ing. Vladimír Ozimý
14. 02. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
22. 02. 2017 Košice Prihlásiť sa
02. 03. 2017 Prešov Prihlásiť sa
03. 03. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
10. 03. 2017 Žilina Prihlásiť sa

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o ochrane osobných údajov v roku 2017

JUDr. Marcela Macová, PhD.
23. 02. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
Transferové oceňovanie: Najdôležitejšie zmeny v roku 2017
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
01. 03. 2017 Košice Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov - odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb + vydanie osvedčenia
JUDr. Marcela Macová, PhD.
07. 03. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Transferové oceňovanie - zmeny v roku 2017
Ing. Silvia Karelová 
07. 03. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
08. 03. 2017 Nitra  Prihlásiť sa
 13. 03. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Praktická ekonomika pre neekonómov
Dr. Milan Veščičík
08.- 09. 03.2017 Bratislava Prihlásiť sa
Transferové oceňovanie právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí miest a VÚC
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
15. 03. 2017 Košice Prihlásiť sa
16. 03. 2017 Žilina Prihlásiť sa
17. 03. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch
JUDr. Marcela Macová, PhD.
16. 03. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0-5 rokov)

doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

23.- 24. 03. 2017

Bratislava Prihlásiť sa
Intrastat – aktuálne v roku 2017
Ing. Tibor Vojtko
10. 04. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
11. 04. 2017 Žilina Prihlásiť sa
12. 04. 2017 Košice Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc

25. - 26. 04. 2017

Žilina Prihlásiť sa

25. - 26. 05. 2017

Bratislava Prihlásiť sa