V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

 

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky
Ing. Vladimír Ozimý 19. 02. 2018 Nitra Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov pod lupou

JUDr. Marcela Macová, PhD.

JUDr. Lucia Bezáková

20. - 21. 02. 2018 Bratislava OBSADENÉ
20. - 21. 03. 2018 Košice Prihlásiť sa
23. - 24. 04. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
JUDr. Marcela Macová, PhD. 27. 02. 2018 Bardejov Prihlásiť sa
08. 03. 2018 Martin  Prihlásiť sa
22. 03. 2018 Banská Bystrica Prihlásiť sa
27. 03. 2018 Trnava Prihlásiť sa
04. 04. 2018  Trenčín Prihlásiť sa
05. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
06. 04. 2018 Nitra   Prihlásiť sa 
02. 05. 2018 Košice Prihlásiť sa
10. 05. 2018 Poprad Prihlásiť sa
29. 05. 2018 Žilina Prihlásiť sa
04. 06. 2018 Žilina Prihlásiť sa
05. 06. 2018  Prešov Prihlásiť sa
Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018
RNDr. Jana Motyčková 27. 02. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
28. 02. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Webinár: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny
JUDr. Jozef Lukajka, PhD. 28. 2. 2018  online Prihlásiť sa
Webinár: Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 v aplikačnej praxi
Ing. Vladimír Ozimý 01. 03. 2018 online Prihlásiť sa
Webinár: Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 v aplikačnej praxi
Ing. Vladimír Ozimý 02. 03. 2018 online Prihlásiť sa
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1.1.2018
Ing. Vladimír Ozimý 05. 03. 2018 Žilina Prihlásiť sa
06. 03. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
07. 03. 2018 Nitra Prihlásiť sa
08. 03. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
10. 04. 2018 Košice Prihlásiť sa
11. 04. 2018 Poprad Prihlásiť sa
16. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
31. 05. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Úvod do transferového oceňovania
Ing. Silvia Karelová
07. 03. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Ing. Hilda Gajdošová
07. 03. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 08. - 09. 03. 2018 Žilina Prihlásiť sa
15. - 16. 03. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Webinár: Uplatňovanie zákona o DPH pri reťazových obchodoch (dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)
Ing. Vladimír Ozimý
09. 03. 2018 online Prihlásiť sa
Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávacích predpisov platné od 1.1.2018
Ing. Peter Gallovič
12. 03. 2018 Košice Prihlásiť sa
Novela zákona o vodách, platná od 15.3.2018
Ing. Anna Gaalová
13. 03. 2018 Košice Prihlásiť sa
Webinár: Ochrana osobných údajov 2018 pre personalistov. Čo prinesie GDPR nariadenie?
JUDr. Marcela Macová, PhD. 28. 03. 2018 online Prihlásiť sa
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy
RNDr. Jozef Mihál
19. 03. 2018 Martin Prihlásiť sa
20. 03. 2018 Bojnice Prihlásiť sa
04. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
06. 04. 2018 Banská Bystrica Prihlásiť sa
09. 04. 2018 Prešov Prihlásiť sa
12. 04. 2018 Košice Prihlásiť sa
16. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
17. 04. 2018 Žilina Prihlásiť sa
18. 04. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
19. 04. 2018 Nitra Prihlásiť sa
25. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
26. 04. 2018 Dunajská Streda Prihlásiť sa
27. 04. 2018 Trnava Prihlásiť sa
14. 05. 2018 Žilina Prihlásiť sa
15. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Vybrané oblasti transferového oceňovania
Ing. Silvia Karelová
05. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Zložitosti v procesoch verejného obstarávania vrátane rozhodnutí a judikatúry
Ing. Hilda Gajdošová
05. 04. 2018 Žilina Prihlásiť sa
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny
PhDr. Mária Munková 11. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny
Mgr. Jana Bauerová, PhD. 12. 04. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
Intrastat – aktuálne v roku 2018
Ing. Tibor Vojtko 16. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
17. 04. 2018 Žilina Prihlásiť sa
18. 04. 2018 Košice Prihlásiť sa
Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a autobusovej nepravidelnej doprave a na autobusových linkách nad 50 a kontrola jeho dodržiavania (AETR)
Ing. Jozef Gnap
19. 04. 2018 Košice Prihlásiť sa
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková 24. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
22. 06. 2018 Žilina Prihlásiť sa
27. 06. 2018 Košice Prihlásiť sa
Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 25. - 26. 04. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)
Dr. Milan Veščičík 10. - 11. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Verejné obstarávanie - bez využitia EŠIF / európske štrukturálne a investičné fondy / prakticky
Ing. Magdaléna Scheberová
17. 05. 2018 Košice Prihlásiť sa
Exekučné zrážky zo mzdy
RNDr. Jana Motyčková 21. 05. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
22. 05. 2018 Žilina Prihlásiť sa
23. 05. 2018 Košice Prihlásiť sa
Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 28. - 29. 05. 2018 Košice Prihlásiť sa
25. - 26. 06 2018 Bratislava Prihlásiť sa
Cestovné náhrady 2018
Ing. Vladimír Ozimý
14. 06. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
15. 06. 2018 Žilina Prihlásiť sa
GDPR prakticky
Mgr. Irena Hudecová 27. 06. 2018 Trenčín Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov pod lupou

JUDr. Marcela Macová, PhD.

čoskoro doplníme ďalšieho lektora

28. - 29. 06. 2018 Bratislava Prihlásiť sa

 

Funkcie

Partner