V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

 

Aplikácia DPH na príkladoch v praxi
Ing. Vladimír Ozimý 18. 06. 2019 Poprad Prihlásiť sa
19. 06. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
20. 06. 2019 Nitra Prihlásiť sa
21. 06. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová, PhD. 19. 06. 2019 Košice Prihlásiť sa
Rekreačné príspevky a exekučné zrážky zo mzdy v roku 2019
RNDr. Jana Motyčková 24. 06. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
25. 06. 2019 Žilina Prihlásiť sa
Webinár: Fakturácia a správne určenie miesta z pohľadu DPH
Ing. Vladimír Ozimý 26. 06. 2019 online Prihlásiť sa
Dohody o prácach mimo pracovného pomeru a atraktívne novinky pre rok 2019 komplexne v praxi
Júlia Pšenková 01. 07. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
02. 07. 2019 Žilina Prihlásiť sa
Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019
Ing. Vladimír Ozimý 10. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
11. 09. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
12. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
13. 09. 2019 Nirta Prihlásiť sa
18. 09. 2019 Košice Prihlásiť sa
Daňová optimalizácia v roku 2019
Ing. Milan Kúdela 11. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
12. 09. 2019 Košice Prihlásiť sa
13. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD. 16. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
17. 09. 2019 Košice Prihlásiť sa
18. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek
JUDr. Peter Kubovič 16. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
17. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Medzinárodná kamiónová doprava a DPH
Ing. Milan Kúdela 18. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
19. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii (2-dňové školenie)
Ing. Vladimír Ozimý 19. - 20. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
15. - 16. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
21. - 22. 10. 2019 Košice Prihlásiť sa
GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra
Mgr. Irena Hudecová 24. 09. 2019 Nitra Prihlásiť sa
25. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Cash flow – prehľad peňažných tokov
Ing. Ondrej Baláž 08. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
JUDr. Alena Huťanová 16. - 17. 10. 2019 Žilina Prihlásiť sa
23. - 24. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Mgr. Viliam Mizák

17. - 18. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
10. - 11. 02. 2020 Košice Prihlásiť sa
23. - 24. 04. 2020 Žilina Prihlásiť sa
Skončenie pracovného pomeru v zmysle aktuálnej legislatívy
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 18. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová 21. 10. 2019 Trnava Prihlásiť sa
15. 11. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
18. 11. 2019 Žilina Prihlásiť sa
16. 12. 2019 Košice Prihlásiť sa
17. 12. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
22. 01. 2020 Nitra  Prihlásiť sa
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková 21. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
22. 10. 2019 Žilina Prihlásiť sa
23. 10. 2019 Košice Prihlásiť sa
Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie

JUDr. Danica Bírošová

JUDr. Martin Maliar

29. 11. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020
Júlia Pšenková 18. 12. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
20. 01. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
23. 01. 2020 Košice Prihlásiť sa
24. 01. 2020 Poprad Prihlásiť sa
27. 01. 2020 Žilina Prihlásiť sa
19. 02. 2020 Bratislava Prihlásiť sa

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020

Ing. Mária Horváthová 14. 01. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
15. 01. 2020 Žilina Prihlásiť sa
16. 01. 2020 Košice Prihlásiť sa
20. 01. 2020 Nitra Prihlásiť sa

 

Funkcie

Partner