V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

KONTROLA dodržiavania GDPR

 

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2019
RNDr. Jozef Mihál 17. 12. 2018 Košice OBSADENÉ
18. 12. 2018 Prešov OBSADENÉ
19. 12. 2018 Trenčín OBSADENÉ
20. 12. 2018 Bratislava OBSADENÉ
07. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
09. 01. 2019 Martin Prihlásiť sa
14. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
15. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
16. 01. 2019 Košice OBSADENÉ
18. 01. 2019 Nitra Prihlásiť sa
23. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
24. 01. 2019 Prešov Prihlásiť sa
25. 01. 2019 Poprad Prihlásiť sa
28. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
29. 01. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
30. 01. 2019 Trnava Prihlásiť sa
01. 02. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
04. 02. 2019 Žilina Prihlásiť sa
05. 02. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
06. 02. 2019 Piešťany Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019
Júlia Pšenková 19. 12. 2018 Bratislava Prihlásiť sa
21. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
22. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
23. 01. 2019 Poprad Prihlásiť sa
24. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
19. 02. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)
Ing. Vladimír Ozimý

08. 01. 2019  Bratislava Prihlásiť sa
09. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
11. 01. 2019 Poprad Prihlásiť sa
14. 01. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
21. 01. 2019 Nitra Prihlásiť sa
28. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
29. 01. 2019 Prešov Prihlásiť sa
30. 01 .2019 Bratislava Prihlásiť sa
11. 02. 2019 Žilina Prihlásiť sa
18. 02. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
20. 02. 2019 Trnava Prihlásiť sa
21. 02. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmeny platné od 1.1.2019
Ing. Peter Gallovič 09. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2019 (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, info e-Kasa)
Ing. Soňa Ugróczy 10. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2018 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2019
Ing. Mária Horváthová 11. 01. 2019  Bratislava Prihlásiť sa
14. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
15. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
18. 01. 2019 Nitra Prihlásiť sa
21. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD. 15. 01. 2019 Žilina Prihlásiť sa
16. 01. 2019 Košice Prihlásiť sa
18. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019
Ing. Jana Acsová 30. 01. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na vzore tlačiva
Ing. Soňa Ugróczy 06. 02. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
12. 02. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Daň z príjmov PO, FO,  DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2018/2019

Ing. Peter Horniaček

Ing. Marcela Prajová

Ing. Ľubica Kožíková

Ing. Mária Horváthová

Júlia Pšenková

11. 02. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Mgr. Viliam Mizák

11. - 12. 02. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
12. - 13. 03. 2019 Košice Prihlásiť sa
11. - 12. 04. 2019 Žilina Prihlásiť sa
GDRP a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová, PhD. 14. 02. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
15. 02. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
21. 02. 2019 Nitra Prihlásiť sa
04. 03. 2019 Žilina Prihlásiť sa
19. 03. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2019 a ich aplikácia do praxe
Ing. Vladimír Ozimý 26. 02. 2019
Prešov
Prihlásiť sa
27. 02. 2019
Poprad
Prihlásiť sa
28. 02. 2019
Košice
Prihlásiť sa
11. 03. 2019
Žilina
Prihlásiť sa
12. 03. 2019
Trenčín
Prihlásiť sa
13. 03. 2019
Nitra
Prihlásiť sa
14. 03. 2019
Bratislava
Prihlásiť sa
15. 03. 2019
Banská Bystrica
Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
JUDr. Alena Huťanová 11. - 12. 03. 2019
Žilina
Prihlásiť sa
21. -22. 03. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Skončenie pracovného pomeru v zmysle aktuálnej legislatívy
Doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 28. 03. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny 2019
Mgr. Daniel Kurucár 03. 04. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Mgr. Jana Bauerová 04. 04. 2019
Trenčín
Prihlásiť sa
Cash flow – prehľad peňažných tokov
Ing. Ondrej Baláž 24. 04. 2019 Žilina Prihlásiť sa
25. 04. 2019
Bratislava
Prihlásiť sa

 

Funkcie

Partner