Prihlásiť

Aktuálne školenia

V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

 

 

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

 

DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe
Ing. Vladimír Ozimý
28. 02. 2017 Košice Prihlásiť sa
06. 03. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
09. 03. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Transferové oceňovanie: Najdôležitejšie zmeny v roku 2017
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
01. 03. 2017 Košice Prihlásiť sa
Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
03. 03. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
10. 03. 2017 Žilina Prihlásiť sa
ZMENA TERMÍNU
22. 02. 2017
19. 05. 2017
Košice Prihlásiť sa
 ZMENA TERMÍNU
02. 03. 2017
26. 05. 2017
Prešov Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov - odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb + vydanie osvedčenia
JUDr. Marcela Macová, PhD.
07. 03. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Vybrané otázky VO pre pokročilých, obstarávanie v prostredí nemocnice
Ing. Dagmar Melotíková 
 07. 03. 2017  Žilina Prihlásiť sa
Transferové oceňovanie - zmeny v roku 2017
Ing. Silvia Karelová 
07. 03. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
08. 03. 2017 Nitra  Prihlásiť sa
 13. 03. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Praktická ekonomika pre neekonómov
Dr. Milan Veščičík
08.- 09. 03.2017 Bratislava Prihlásiť sa
Register partnerov verejného sektora z pohľadu verejného obstarávateľa
Ing. Helena Polónyi
 15. 03. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Transferové oceňovanie právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí miest a VÚC
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
15. 03. 2017 Košice Prihlásiť sa
16. 03. 2017 Žilina Prihlásiť sa
17. 03. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch
JUDr. Marcela Macová, PhD.
16. 03. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Efektívna daňová komunikácia
Ing. Emil Burák, PhD.
20. 03. 2017 Nitra Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0-5 rokov)

doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

23.- 24. 03. 2017

Bratislava Prihlásiť sa
Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov
Ing. Vladimír Ozimý
04. 04. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
05. 04. 2017 Nitra Prihlásiť sa
06. 04. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
25. 04. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
27. 04. 2017 Poprad Prihlásiť sa
10. 05. 2017 Žilina Prihlásiť sa
17. 05. 2017 Prešov Prihlásiť sa
18. 05. 2017 Košice Prihlásiť sa
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny
PhDr. Mária Munková
04. 04. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny
Mgr. Jana Bauerová, PhD.
05. 04. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
05. 04. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
06. 04. 2017 Košice Prihlásiť sa
Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2017
Júlia Pšenková
07. 04. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
 19. 04. 2017 Košice Prihlásiť sa
  28. 04. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
Intrastat – aktuálne v roku 2017
Ing. Tibor Vojtko
10. 04. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
11. 04. 2017 Žilina Prihlásiť sa
12. 04. 2017 Košice Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD.
11. 04. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
20. 04. 2017 Prešov Prihlásiť sa
12. 06. 2017 Žilina Prihlásiť sa
15. 06. 2017 Banská Bytrica Prihlásiť sa
Nemocenské dávky a dôchodky
RNDr. Jana Motyčková
 21. 04. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
 25. 04. 2017  Košice  Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc

25. - 26. 04. 2017

Žilina Prihlásiť sa

25. - 26. 05. 2017

Bratislava Prihlásiť sa
DPH - praktické vypĺňanie tlačív Daňového priznania, Súhrnného a Kontrolného výkazu a súvisiacich dokladov
Ing. Vladimír Ozimý 
 28. 04. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba
Dr. Milan Veščičík 
 03. - 04. 05. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
 11. - 12. 05. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
Daňové spory a ich riešenie
Ing. Emil Burák, PhD.
09. 05. 2017 Nitra Prihlásiť sa

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o ochrane osobných údajov v roku 2017

JUDr. Marcela Macová, PhD.
12. 05. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
15. 05. 2017 Žilina Prihlásiť sa
16. 05. 2017 Košice Prihlásiť sa
Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
RNDr. Jana Motyčková
22. 05. 2017 Košice  Prihlásiť sa
 19. 06. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
  22. 06. 2017 Žilina  Prihlásiť sa