V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

 

 

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (praktický príklad na tlačive)
Ing. Vladimír Ozimý 20. 02. 2019 Trnava Prihlásiť sa
19. 02. 2019 Nitra Prihlásiť sa
21. 02. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
22. 02. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová, PhD. 21. 02. 2019 Nitra Prihlásiť sa
04. 03. 2019 Žilina Prihlásiť sa
19. 03. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
10. 06. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
19. 06. 2019 Košice Prihlásiť sa
DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2019 a ich aplikácia do praxe
Ing. Vladimír Ozimý 26. 02. 2019 Prešov Prihlásiť sa
27. 02. 2019 Poprad Prihlásiť sa
28. 02. 2019 Košice Prihlásiť sa
11. 03. 2019 Žilina Prihlásiť sa
12. 03. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
13. 03. 2019 Nitra Prihlásiť sa
14. 03. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
15. 03. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
SPRÁVA REGISTRATÚRY V ROKU 2019 - AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY
Mgr. Mária Mrižová, PhD. 07. 03. 2019 Košice Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
JUDr. Alena Huťanová 11. - 12. 03. 2019 Žilina Prihlásiť sa
21. - 22. 03. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Mgr. Viliam Mizák

12. - 13. 03. 2019 Košice Prihlásiť sa
11. - 12. 04. 2019 Žilina  Prihlásiť sa  
17. - 18. 10. 2019 Bratislava  Prihlásiť sa 
PRAKTICKÉ skúsenosti s GDPR po KONTROLÁCH
Mgr. Irena Hudecová 27. 03. 2019 Nitra Prihlásiť sa
16. 04. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Skončenie pracovného pomeru v zmysle aktuálnej legislatívy
Doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 12. 04. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny 2019
Mgr. Daniel Kurucár 03. 04. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Mgr. Jana Bauerová 04. 04. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie)
Ing. Vladimír Ozimý 08. - 09. 04. 2019 Bešeňová Prihlásiť sa
Zákonník práce v roku 2019
RNDr. Jozef Mihál 11. 04. 2019 Nitra Prihlásiť sa
12. 04. 2019
Bratislava
Prihlásiť sa
15. 04. 2019
Žilina
Prihlásiť sa
16. 04. 2019
Prešov Prihlásiť sa
17. 04. 2019
Košice Prihlásiť sa
29. 04. 2019
Martin
Prihlásiť sa
30. 04. 2019
Poprad
Prihlásiť sa
13. 05. 2019
Trenčín
Prihlásiť sa
14. 05. 2019
Bratislava
Prihlásiť sa
15. 04. 2019
Trnava
Prihlásiť sa
20. 5. 2019
Žilina
Prihlásiť sa
22. 05. 2019
Košice
Prihlásiť sa
Cestovné náhrady
Júlia Pšenková 15. 04. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
17. 04. 2019 Žilina Prihlásiť sa
Cash flow – prehľad peňažných tokov
Ing. Ondrej Baláž 24. 04. 2019 Žilina Prihlásiť sa
25. 04. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Povinnosti a novinky v BOZP pri práci zamestnancov v kanceláriách a skladoch pre rok 2019
Ing. Mária Krempaská 25. 04. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
26. 04. 2019 Žilina Prihlásiť sa
DPH komplexne vrátane povinnosti viažucich sa k fakturácii (2-dňové školenie)

Ing. Vladimír Ozimý  

29. - 30. 04. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
13. - 14. 05. 2019 Žilina  Prihlásiť sa  
30. - 31. 05. 2019 Košice Prihlásiť sa 
Mzdy pre začiatočníkov
Júlia Pšenková 06. - 07. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD. 15. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
16. 05. 2019 Žilina Prihlásiť sa
17. 05. 2019 Košice Prihlásiť sa
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)
Dr. Milan Veščičík 23. - 24. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Mzdy pre pokročilých
Júlia Pšenková 28. - 29. 05. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
30. - 31. 05. 2019 Žilina Prihlásiť sa
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková 21. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
22. 10. 2019 Žilina Prihlásiť sa
23. 10. 2019 Košice Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020
Júlia Pšenková 18. 12. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
20. 01. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
21. 01. 2020 Žilina Prihlásiť sa
22. 01. 2020 Poprad Prihlásiť sa
23. 01. 2020 Košice Prihlásiť sa
19. 02. 2020 Bratislava Prihlásiť sa

 

Funkcie

Partner