Prihlásiť

Aktuálne školenia

V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 (práca evidovaných nezamestnaných, sezónne práce, dohody, materské)
RNDr. Jozef Mihál   27. 04. 2017  Nitra  Prihlásiť sa 
09. 05. 2017   Bratislava Prihlásiť sa 
Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov
Ing. Vladimír Ozimý 27. 04. 2017 Poprad Prihlásiť sa
10. 05. 2017 Žilina Prihlásiť sa
17. 05. 2017 Prešov Prihlásiť sa
DPH - praktické vypĺňanie tlačív Daňového priznania, Súhrnného a Kontrolného výkazu a súvisiacich dokladov
Ing. Vladimír Ozimý   28. 04. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2017
Júlia Pšenková 

 Zmena termínu

Nový termín upresníme čoskoro

Žilina  Prihlásiť sa
Obmedzenie práce nezamestnaných a ďalšie zmeny od 1.5.2017
RNDr. Jana Motyčková  28. 04. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Správa registratúry a elektronická komunikácia
PhDr. Veronika Nováková PhD. 03. 05. 2017 Žilina Prihlásiť sa
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba
Dr. Milan Veščičík   03. - 04. 05. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
 11. - 12. 05. 2017 Žilina  Prihlásiť sa

Register partnerov verejného sektora

JUDr. Jaroslav Macek

Obsadený termín

04. 05. 2017

Žilina Prihlásiť sa
DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe
Ing. Vladimír Ozimý 05. 05. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
09. 05. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
18. 05. 2017 Košice Prihlásiť sa
Daňové spory a ich riešenie
Ing. Emil Burák, PhD. 09. 05. 2017 Nitra Prihlásiť sa
Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente
JUDr. Zuzana Latiková, PhD. 10. 05. 2017 Prešov Prihlásiť sa
23. 05. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
 24. 05. 2017 Nitra Prihlásiť sa
01. 06. 2017 Košice Prihlásiť sa
07. 06. 2017 Žilina Prihlásiť sa
08. 06. 2017 Trenčín  Prihlásiť sa
14. 06. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa

Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o ochrane osobných údajov v roku 2017

JUDr. Marcela Macová, PhD. 12. 05. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
15. 05. 2017 Žilina Prihlásiť sa
16. 05. 2017 Košice Prihlásiť sa
Sťažnosti po novele zákona od 1.júna 2017
Ing. Ingrid Konečná Veverková 18. 05. 2017 Žilina Prihlásiť sa
23. 06. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
RNDr. Jana Motyčková 22. 05. 2017 Košice  Prihlásiť sa
 19. 06. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
  22. 06. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc

25. - 26. 05. 2017

Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov – odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb + vydanie osvedčenia
JUDr. Marcela Macová, PhD.  25. 05. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
05. 06. 2017 Banská  Bystrica Prihlásiť sa
Vybrané otázky správneho konania a správneho súdnictva podľa nového SSP v roku 2017
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
JUDr. Jozef Milučký

ZMENA TERMÍNU

27.4.2017 na

08. 06. 2017

Bratislava Prihlásiť sa
Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. 12. 06. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa 
Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD. 12. 06. 2017 Žilina Prihlásiť sa
15. 06. 2017 Banská Bystrica Prihlásiť sa
26. 06. 2017 Bratislava  Prihlásiť sa
DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi
Ing. Soňa Ugróczy 16. 06. 2017 Nitra Prihlásiť sa
19. 06. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 27. - 28. 6. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
Daňová optimalizácia v roku 2017

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Ing. Vladimír Ozimý 

06. 09. 2017 Bratislava Prihlásiť sa
 07. 09. 2017 Trenčín Prihlásiť sa
 08. 09. 2017 Žilina  Prihlásiť sa
14. 09. 2017 Košice  Prihlásiť sa
20. 09. 2017 Banská Bystrica  Prihlásiť sa
Mzdy pre pokročílých (2-dňové školenie)
Júlia Pšenková 19. - 20. 9. 2017 Bratislava Prihlásiť sa