Pojmom konferencia zvyčajne označujeme väčšie a dôležitejšie spoločenské stretnutie, na ktorom rôzni významní ľudia, ako sú prizvaní odborníci, vedci alebo politici, radia a informujú o nejakej konkrétnej problematike.

Funkcie

Partner