Kontakty

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Martina Rázusa 23A, 
010 01 Žilina

IČO: 31592503
IČ DPH: SK2020449189 
DIČ: 2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L

bankové spojenie:
 ČSOB 
číslo účtu: 184196713/7500

Riaditeľ produktovej skupiny Profivzdelávanie

Ing. Mária Puškárová
e-mail: puskarova@pp.sk 
tel.: +421 41 70 53 260

Objednávanie a predaj školení

e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 888
mobil: 0918 451 113

Volať môžete v pracovné dni od 8:00 hod do 15:30 hod. 

Služby zákazníkom, reklamácie a iné požiadavky

e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 600

Volať môžete v pracovné dni od 8:00 hod do 15:30 hod.

* V prípade otázok na odbornú tému mzdy a personalistika, prosíme, využite službu Mzdová pohotovosť.
  V prípade otázok na odbornú tému dane a účtovníctvo, prosíme, využite službu Daňová pohotovosť.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
telefón: 041 / 7632 130
fax: 041 / 7632 139
e-mail: za@soi.sk  

 

Funkcie

Partner