Prihlásiť

Mäkké zručnosti (soft skills)

Mäkké zručnosti alebo soft skills školenia sú tréningy zamerané na zručnosti pracovníka, ktoré napomáhajú nielen v profesijnom, ale aj osobnostnom raste. Ide o nástroje ako napr. reč tela, komunikácia, riešenie konfliktov, vedenie a riadenie ľudí a mnohé iné, ktoré sú vhodné pre každého na ktoromkoľvek stupni riadenia či výkonu.