Prihlásiť

MPR Forum 2016 – Lídri o efektívnej komunikácii

INCOMA Slovakia v spolupráci s Poradcom podnikateľa zakladá tradíciu odborného podujatia v spolupráci s ďalšími  odborníkmi na marketing, komunikáciu, legislatívu, aby sme odbornej verejnosti z rôznych odvetví národného hospodárstva mohli každoročne prinášať hodnotné informácie z oblasti marketingu a komunikácie.

Čítať celé

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky.

Čítať celé

Permon 2016: Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2017

I túto jeseň vás pozývame na najobľúbenejšiu akciu pre mzdárov, personalistov, ekonómov a účtovníkov do jedinečného GRAND HOTELA PERMON****, ktorý sa nachádza v malebnej horskej osade Podbanské vo Vysokých Tatrách. Pri daňovom a účtovnom ukončení roka v praktických príkladoch sa veru vďaka triu Mihál – Ozimý – Tužinský nudiť nebudete. Chýbať nebude ani problematika ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016 a spíkri predstavia aj zmeny v účtovných, daňových a pracovnoprávnych predpisoch pre rok 2017.

Čítať celé

Konferencia Najnovšie trendy v obchodnom práve

V čase, keď je slovenské právo poznačené zásadnou zmenou civilného procesného práva, upriamujeme vašu pozornosť i na ďalšie novinky, ktoré posilnia vašu právnu prax v oblasti obchodného práva. Súčasťou konferencie bude aj krst jedinečnej publikácie Veľký komentár k Obchodnému zákonníku.

Čítať celé

Daňový a odvodový kolotoč

Opäť máte možnosť previezť sa na Daňovom a odvodovom kolotoči, kde trojica populárnych lektorov Mihál – Ozimý – Tužinský bude diskutovať na tému optimalizácie mzdových a odvodových nákladov a základu dane právnických osôb. Obľúbená konferencia sa bude už tradične konať v Bratislave, v Žiline a po prvý raz aj v Nitre.

Čítať celé

Ochrana osobných údajov pre mestá a obce

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.  |  Miesto konania: Banská Bystrica
Vedeli ste, že obce sú povinné do konca roka 2016 splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov? MV SR požiadalo okresné úrady o zaslanie potvrdenia, že zamestnanci obce sú oprávnení spracúvať osobné údaje, ktoré sú obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy, ako napr. IS Centrálna ohlasovňa a IS ...

Transferové oceňovanie: najdôležitejšie zmeny v roku 2016 a 2017

Lektor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.  |  Miesto konania: Bratislava
Od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá transferového oceňovania. Spoločnou črtou zmien je sprísnenie povinností daňových subjektov. MF SR navyše vydalo v júli 2016 nové usmernenie, ktoré prináša viaceré zmeny v obsahu i spôsobe spracovania transferovej dokumentácie. Všetky tieto zmeny na školení...

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Trenčín
Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (...

Transferové oceňovanie: najdôležitejšie zmeny v roku 2016 a 2017

Lektor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.  |  Miesto konania: Žilina
Od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá transferového oceňovania. Spoločnou črtou zmien je sprísnenie povinností daňových subjektov. MF SR navyše vydalo v júli 2016 nové usmernenie, ktoré prináša viaceré zmeny v obsahu i spôsobe spracovania transferovej dokumentácie. Všetky tieto zmeny na školení...

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.  |  Miesto konania: Košice
Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (...

Dodávatelia – Verejné obstarávanie v ČR – NOVÝ ZÁKON

Lektor: Mgr. Kateřina Koláčková  |  Miesto konania: Bratislava
Od 1. októbra 2016 je účinný český zákon o „ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 135/2016". Naučte se pripraviť ponuku do verejného obstarávania v ČR podľa nových pravidiel. Na školení vám ukážeme, kde vyhľadávať verejné zákazky v ČR, ako získať od obstarávateľa ďalšie informácie potrebné na spracovanie ponuky. Dáme vám návod, ako čítať...