Prihlásiť

Konferencia Nový zákon o odpadoch v praxi – 2017

Nový zákon je účinný prvý rok a nový systém, ktorý zákon zaviedol, bojuje s viacerými problémami. Realita priniesla vážne výzvy pre ministerstvo, OZV aj výrobcov. Rukojemníkmi sú obce a občania, ktorým hrozí, že skolabuje financovanie triedeného zberu a prestane sa vyvážať odpad. Konferencia opäť ponúka všetkým zainteresovaným priestor na komunikáciu, diskusiu a hľadanie riešení.

Čítať celé

RZP na daň z príjmov zo ZČ za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017

Zamestnávateľov opäť čakajú povinnosti spojené s vyrovnaním daňovej povinnosti z príjmov zo ZČ zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je zamestnávateľ povinný postupovať a splniť si zákonom uložené povinnosti? Dozviete sa na školení, ktorého cieľom je získať informácie, ako postupovať pri vykonaní RZP na DZP zo ZČ s ukážkami na konkrétnych príkladoch, oboznámiť sa s povinnosťami mzdovej učtárne v súvislosti s ukončením roka 2016 a s legislatívnymi zmenami v ZP a SP.

Čítať celé

Konferencia Hospitality & Tourism Summit 2017

Prijmite pozvanie na unikátnu konferenciu Hospitality & Tourism Summit 2017, ktorá je zameraná na cestovný ruch, hotelový a gastronomický trh. Toto podujatie nadväzuje na úspešné ročníky konferencie Slovak Horeca Summit a Via Milenium organizované od roku 2000 ako stretnutia top manažmentu gastronomického a hotelového trhu, manažmentu cestovných kancelárií, hotelových, ubytovacích a stravovacích zariadení, zástupcov dodávateľov a poskytovateľov služieb pre tento trh.

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016 a podanie účtovnej závierky

Každoročné „starosti“ s podaním daňového priznania sa opäť blížia. Príďte na školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý na vzore nového tlačiva prakticky ukáže, ako vyplniť daňové priznanie. Venovať sa bude i predĺženiu lehoty na podanie DP, daňovej licencii, položkám zvyšujúcim a znižujúcim základ dane a rozdeleniu zisku od 1. 1. 2017. Rozoberať bude aj zostavenie účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na sankcie z nepodania účtovnej závierky či riziká voči obchodným spoločnostiam.

Čítať celé

Konferencia MPR Forum 2017 – Lídri o efektívnej komunikácii

INCOMA Slovakia v spolupráci s Poradcom podnikateľa zakladá tradíciu odborného podujatia v spolupráci s ďalšími  odborníkmi na marketing, komunikáciu, legislatívu, aby sme odbornej verejnosti z rôznych odvetví národného hospodárstva mohli každoročne prinášať hodnotné informácie z oblasti marketingu a komunikácie.

Čítať celé

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností ...
Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností ...
Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností ...

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.  |  Miesto konania: Nitra
Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre  vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky. Školenie ...
Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností ...
Čo hovorí na nový zákon o odpadoch aplikačná prax? Sú pripravované nejaké ďalšie zmeny? Aké sú povinnosti právnických a fyzických osôb? Dozviete sa na našom školení k odpadovému hospodárstvu, kde nebude chýbať prehľad právnych predpisov či rozobratie pálčivých tém ako rozšírená zodpovednosť výrobcov, osobitné prúdy odpadov (...