Prihlásiť

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

Marcela Macová vám vysvetlí, čo je dovolené a čo nie v prípade personálnej a mzdovej agendy pri spracúvaní osobných údajov. Prezradí, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu zákona o OOÚ. Podrobne sa bude zaoberať aj fotografiou zamestnancov i tým, ako monitorovať zamestnancov na pracovisku a dodržiavať zákonom stanovené povinnosti. V závere školenia sa bude venovať novému nariadeniu o OOÚ, ktoré bude účinné k 25. 5. 2018.

Čítať celé

Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov

Nie ste doma v pracovnom práve? Chcete si osvojiť problematiku Zákonníka práce? Ak ste začínajúcim personalistom, manažérom či právnikom venujúcim sa pracovnému právu, je práve školenie s vynikajúcou doc. Thurzovou pre vás to pravé orechové. Lektorka vám okrem iného ozrejmí vznik i skončenie pracovného pomeru, odchodné, odstupné, pracovnú disciplínu, dohody či prekážky v práci. Chýbať nebudú ani praktické príklady a ich riešenie.

Čítať celé

Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov

Máte e-shop? Nakupujete tovar, objednávate služby (aplikácie, softvér, licenčné poplatky) či poskytujete tovary a služby cez internet? Obchodujete zo zahraničnými subjektami v SR aj v zahraničí? Viete aké sú Vaše povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH v tuzemsku alebo v inom štáte? Máte v tom zmätok? Už nemusíte! Ing. Vladimír Ozimý vám na školení poradí, ako sa správať pri obchodovaní cez internet vo vzťahu k daňovým povinnostiam na účely dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty.

Čítať celé

Konferencia MPR Forum 2017 – Lídri o efektívnej komunikácii

INCOMA Slovakia v spolupráci s Poradcom podnikateľa zakladá tradíciu odborného podujatia v spolupráci s ďalšími  odborníkmi na marketing, komunikáciu, legislatívu, aby sme odbornej verejnosti z rôznych odvetví národného hospodárstva mohli každoročne prinášať hodnotné informácie z oblasti marketingu a komunikácie.

Čítať celé

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Strašia aj vás elektronické schránky? Vďaka nášmu školeniu s lektorom Michalom Kočišom už nemusia! Predstaví vám ich zákonnú úpravu i účel zriadenia, vymedzí základné pojmy a poradí ako na aktiváciu či deaktiváciu elektronickej schránky. Zaoberať sa bude i samotným výkonom vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky.

Čítať celé

DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý  |  Miesto konania: Košice
Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý. Zasvätí vás do zmien v kontrolnom výkaze, do noviniek pri stavebných prácach, ako aj do aktualít v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Chýbať nebudú ani zmeny v oblasti odpočítania dane verzus ...

Transferové oceňovanie: Najdôležitejšie zmeny v roku 2017

Lektor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.  |  Miesto konania: Košice
Pravidlá transferového oceňovania sa v slovenskej právnej úprave dynamicky vyvíjajú a v poslednom období je možné zaznamenať viacero dôležitých zmien. S účinnosťou od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá transferového oceňovania. Spoločnou črtou väčšiny týchto ...

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Lektor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.  |  Miesto konania: Bratislava
Strašia aj vás elektronické schránky? Vďaka nášmu školeniu s lektorom Michalom Kočišom už nemusia! Predstaví vám ich zákonnú úpravu i účel zriadenia, vymedzí základné pojmy a poradí ako na aktiváciu či deaktiváciu elektronickej schránky. Zaoberať sa bude i samotným výkonom vytvorenia elektronickej schránky ...

DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý  |  Miesto konania: Bratislava
Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý. Zasvätí vás do zmien v kontrolnom výkaze, do noviniek pri stavebných prácach, ako aj do aktualít v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Chýbať nebudú ani zmeny v oblasti odpočítania dane verzus ...

Ochrana osobných údajov – odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb + vydanie osvedčenia

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.  |  Miesto konania: Bratislava
JUDr. Marcela Macová, PhD., s vami na školení prejde všetky okruhy otázok na skúšku zodpovednej osoby. Okruhy budú delené do viacerých častí a každá časť končí testom. Počas tohto školenia dostanete k dispozícii viac ako 100 testových otázok, na ktorých si budete môcť preskúšať svoje vedomosti. Navyše, obsahom školenia ...

Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017

Lektor: Ing. Silvia Karelová  |  Miesto konania: Bratislava
Aj keď sa pravidlá transferového oceňovania vzťahujú aj na transakcie medzi tuzemskými závislými osobami už vyše dvoch rokov, je to stále oblasť, ktorú daňovníci považujú za pomerne náročnú na aplikáciu v praxi a tiež spojenú so špecifickými povinnosťami...