Prihlásiť
Všetky články z rubriky KAVIAREŇ
75 výsledkov

Kaviareň

thumb

Dátum publikácie: 14.12.2016
Autor: EOS Group

Stále viac slovenských firiem sa musí zriecť svojich vlastných ziskov a čeliť kríze likvidity. To sú hlavné dôsledky toho, že v rámci obchodných vzťahov sa u nás vo veľkej miere mešká s úhradou faktúr alebo sa neplatí vôbec.

thumb

Dátum publikácie: 5.12.2016
Autor: EOS Group

Dlhé doby splatnosti na jednej strane a problémy s cash-flow na strane druhej. Taká zákonitosť, resp. začarovaný kruh platí v prípade slovenských firiem. Dávajú voľnejšiu ruku svojim klientom z hľadiska očakávaných platieb tým, že nastávajú čoraz neskoršie lehoty splatnosti vystavených faktúr. To sa im zároveň vypomstieva, pretože sami majú následne dočasné problémy s cash-flow, ktoré aj priznali.

thumb

Dátum publikácie: 30.11.2016
Autor: Grafton Recruitment

Víziou každej obchodnej spoločnosti je napredovať, zvyšovať výkon a zamestnávať spokojných a produktívnych ľudí. Kalendárny rok sa blíži ku koncu, prišiel čas na hodnotenie uplynulého roka, ale aj plánovanie nasledujúceho. Ako motivovať zamestnancov a zabezpečiť ich spokojnosť? Odpoveď nájdete v Kandidátskom prieskume 2016 realizovanom personálnou agentúrou Grafton Slovakia.

thumb

Dátum publikácie: 18.11.2016
Autor: EOS Group

Slovenské firmy majú zlú platobnú disciplínu najmä z dôvodu dočasných problémov s cash-flow. Až 49 % komerčných klientov to uviedlo ako dôvod, pre ktorý meškajú s platením faktúr alebo neuhrádzajú svoje záväzky vôbec. Vyplýva to z reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2016, pričom v medziročnom porovnaní je to nárast o 5 percentuálnych bodov. Šlo pritom o komerčných klientov – teda v segmente B2B (Business to Business).

thumb

Dátum publikácie: 10.11.2016
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Aké povinnosti má prevádzkovateľ internetového obchodu z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov? Spoločnosť chce spustiť e-shop len na predaj zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu bez marketingových aktivít a aj bez zasielania propagačných materiálov. Bude potrebovať len meno a adresu dotknutej osoby? Stačí mať len evidenčný list IS alebo je potrebné oznámenie na úrad?

thumb

Dátum publikácie: 2.11.2016
Autor: Accace

V priebehu augusta a septembra 2016 boli do Národnej rady SR doručené zo strany vlády návrhy viacerých daňových zákonov vrátane zákona o dani z príjmov a zákona o DPH. Niektoré z predložených návrhov boli Národnou radou SR už schválené. Zmeny nastanú najmä v oblasti zdaňovania dividend, transferového oceňovania a pri nadmernom odpočte DPH. 

thumb

Dátum publikácie: 31.10.2016

„Podnikatelia z tradičných oblastí sa budú musieť prispôsobiť novým technológiám a niektorí budú aj nahradení,“ predpovedá analytik.

thumb

Dátum publikácie: 25.10.2016
Autor: EOS Group

Nezamestnanosť je ten najčastejší dôvod, pre ktorý Slováci meškajú s platením faktúr alebo neuhrádzajú svoje záväzky vôbec. Podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ 2016 uviedlo pri odôvodňovaní zlej platobnej disciplíny tento fakt najviac respondentov zo Slovenska – až 56 %.

thumb

Dátum publikácie: 20.10.2016
Autor: Grafton Recruitment

Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša nový prieskum Prehľad platov 2016 pre Slovenskú republiku. Analýza platov poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 14 kľúčových segmentoch v 8 krajoch, ktorá obsahuje popis takmer 300 pracovných pozícií.

thumb

Dátum publikácie: 11.10.2016
Autor: Grafton Recruitment

Oblasť SSC/BPO je jedným z najdynamickejších sektorov regiónu CEE s dlhodobo veľkým potenciálom a vplyvom na zamestnanosť na Slovensku.