Daňový výdavok v roku 2019

Časti videa:

 •   Daňový výdavok v roku 2019 (ukážka) - PV [1 min.]  Zadarmo
 •   Základné informácie, časté chyby, daňový výdavok - paušalizácia [18 min.]  Platený prístup

    Daňový výdavok - motorové vozidlo, výdavky na reklamu, reklamné predmety, obchodné vzorky [18 min.]  Platený prístup

    Benefity zamestnancov, rezervy, nedaňové výdavky [16 min.]  Platený prístup

    Oprava chýb minulých účtovných období, výdavky daňovo uznané až po zaplatení [19 min.]  Platený prístup

Daňový výdavok v roku 2019

Publikované: 11. 2. 2019

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Stav: Aktuálne

Minutáž: 71 min.

Cena s DPH: 24 €

   Kúpit toto videoškolenie          alebo             Kúpit ročný prístup 

V praxi často narážame na problém pri identifikovaní, čo možno považovať za daňový výdavok a čo nie. Poznáte, aké sú podmienky na daňovú uznateľnosť výdavku? Viete, ako treba postupovať napr. pri motorovom vozidle, nákupe zimných pneumatík, paušalizácii, reklamných predmetoch, obchodných vzorkách alebo benefitoch pre zamestnancov? Vo videoškolení s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým vám pomocou praktických príkladov ozrejmíme problematiku daňového výdavku z pohľadu aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2019. Chýbať v rámci videoškolenia nebudú ani užitočné upozornenia na časté chyby pri preukazovaní daňového výdavku, medzi ktoré patrí napríklad neúplná faktúra, neexistencia písomnej zmluvy a dodacieho listu alebo nedostatočné zabezpečenie dôkazov, ktoré potvrdzujú tvrdenia daňového subjektu.

 

Obsah:

 • Daňový výdavok Daňový výdavok
 • Zásady
 • Časté chyby
 • Daňový výdavok [§ 19 ods. 2 písm. t] – paušalizácia
 • Daňový výdavok [§ 19 ods. 2 písm. t)] – motorové vozidlo
 • Výdavky na reklamu, reklamné predmety, obchodné vzorky
 • Benefity, stravovanie, pitný režim, pracovné oblečenie zamestnancov
 • Rezervy
 • Vybrané nedaňové výdavky    
 • Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
 • Nedaňové výdavky (§ 21)
 • Škoda ako nedaňový výdavok
 • Vyradenie z dôvodu škody
 • Riadenie záväzkov
 • Oprava chýb minulých účtovných období
 • Výdavky daňovo uznané až po zaplatení (§ 17 ods. 19)

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner