Prihlásiť
Vyhľadávanie > Aktuálne > Manažment a podnikanie
45 výsledkov

typ školenia
Lektor: Tomáš Zaťko
Termín a miesto konania: 25. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. 10. 2017, Bratislava

Ste manažérom, asistentom, ekonómom, účtovníkom, personalistom alebo zastávate inú pozíciu vo firme? Pozor, na každého, kto sa pohybuje v prostredí internetu (email, webové stránky, chat, sociálne siete a ďalšie), číha množstvo rizík, ktoré môžu mať fatálne následky. Jednou z najväčších hrozieb spoločností je únik významných firemných dát, ktorý vo viac ako 50 % zapríčiníme práve my sami alebo iní neznalí zamestnanci v podniku.

Zabráňte odcudzeniu dôležitých informácií na školení s Tomášom Zaťkom, špecialistom na online bezpečnosť, ktorý vám poskytne praktický návod na to, ako sa chrániť pred neželaným vniknutím hackera do vášho súkromia. Školenie je zrozumiteľné aj pre ľudí bez hlbších technických znalostí.


typ školenia
Lektor: Ing. Peter Gallovič, Peter Minárik
Termín a miesto konania: 23. - 24. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 23. - 24. 10. 2017, Bratislava

Inovujte a získajte nový pohľad na vaše projekty. Pripravili sme pre vás špeciálne školenie zamerané na projektový manažment automotive firiem a výrobných firiem, kde vám poradíme, ako efektívne odpovedať na nové požiadavky, výzvy a trendy. Zároveň vám skúsený lektor Peter Minárik poskytne tipy, ako minimalizovať vaše náklady a čas, ako zlepšiť plnenie cieľov a ako zvýšiť produktivitu a spoluprácu na vašich projektoch.


typ školenia
Lektor: Peter Minárik
Termín a miesto konania: 5. - 6. 10. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 5. - 6. 10. 2017, Žilina

Kvalita predstavuje dôležitý aspekt, ktorý sa významne podieľa na úspešnosti každej firmy. Na praktickom školení s Petrom Minárikom získate manažérske zručnosti, ktoré vám pomôžu efektívne riadiť kvalitu, plánovať, implementovať, vyhodnocovať nové požiadavky na kvalitu a zároveň znížiť náklady. Vyhnite sa najčastejším chybám pri realizácii kvalitárskych projektov, ako je napr. absencia plánu a systematického prístupu, analýza súčasného stavu alebo nedostatočné vyhodnocovanie.


typ školenia
Lektor: Peter Minárik
Termín a miesto konania: 12. - 13. 10. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 12. - 13. 10. 2017, Košice

Shared Services Centers predstavuje často neoddeliteľnú súčasť firemných služieb zodpovednú za vykonávanie a riešenie špecifických prevádzkových úloh, ako sú účtovníctvo, ľudské zdroje, mzdy, IT, právne predpisy, nákup, bezpečnosť. Prečo je SSC dôležité a aké benefity poskytuje, vám na špeciálnom školení vysvetlí skúsený lektor Peter Minárik.

Spoznajte a vyskúšajte:

  • štandardné postupy, princípy a vybrané nástroje projektového manažmentu (určené pre Shared Services Centers)
  • komplexnú realizáciu projektu od plánovania – spôsoby realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu

Získajte manuál na realizáciu projektu, dosahujte vyššiu úspešnosť vašich projektov a minimalizujte náklady na ich realizáciu.


typ školenia
Lektor: Peter Minárik
Termín a miesto konania: 21. - 22. 9. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 21. - 22. 9. 2017, Bratislava

Uspieť na dnešnom trhu ako spoločnosť je náročné a konkurencia veľmi silná. Preto by si každá firma mala položiť otázky: Ako sa odlíšiť od ostatných? Ako byť výnimočný? Ako presvedčiť ľudí, že daný produkt si majú obstarať práve od vás? Kľúčovým nástrojom je v súčasnosti práve firemný marketing a branding. Na školení s Petrom Minárikom vysvetlíme, prečo je marketing taký dôležitý, pomôžeme vám zvýšiť prínosefektívnosť vašich marketingových kampaní a nastaviť optimálne nákladyčas na ich realizáciu.


typ školenia
Lektor: Ing. Ľubomír Havierník
Termín a miesto konania: 18. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 10. 2017, Bratislava

Manažment pohľadávok predstavuje v podnikateľskej praxi dôležitý faktor, ktorý je previazaný s úspešnosťou každého podnikateľského subjektu. O najdôležitejších zmenách v zákonoch a ich vplyve na vymáhanie pohľadávok vás informuje lektor z praxe Ing. Ľubomír Havierník. Venovať sa bude nielen zmenám v rámci riadenia pohľadávok, ale informuje tiež o administratívnych úlohách firemného špecialistu na pohľadávky a ako bonus vám poskytne náhľad na krízové riadenie a krízovú komunikáciu, ktoré vám v rizikovom období uľahčia vyrovnať sa so súčasnými problémami.


typ školenia
Lektor: Peter Minárik
Právny stav od:
19.7.2017
Minutáž:
120 min.

Ako začať úspešný projekt? Máte už nápad? Výborne! V našom videoworkshope sa dozviete všetky atribúty projektového manažmentu. Čo potrebujete? Internet, naše video, pero, papier a môžeme začať.


typ školenia

Právny stav od:
11.5.2017
Minutáž:
270 min.

Piaty ročník úspešnej konferencie Happy Company bol určený najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom s cieľom zlepšenia ich vnútropodnikového prostredia, ale aj celkovej klímy na pracovisku a zvýšenia tímovej práce zamestnancov.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 27.10.2017, Bratislava

Paušalizáciu cestovných náhrad, poskytovanie preddavku, vyúčtovanie a splatnosť náhrad, používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe a mnoho ďalšieho bude rozoberať lektor Ing. Vladimír Ozimý na školení s témou večne živou – Cestovné náhrady.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 25.09.2017, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 09.10.2017, Žilina
Termín a miesto konania: 10.10.2017, Nitra
Termín a miesto konania: 25.10.2017, Košice

Ste zamestnancom alebo zamestnávateľom v práci, ktorá vyžaduje časté vycestovanie mimo pracoviska?

Skúsená lektorka Júlia Pšenková vám poskytne komplexný pohľad na všetky povinnosti spojené s cestovnými náhradami. Priblíži vám, čo je to pracovná cesta, definuje typy pracovných ciest a poskytne vám dôležité informácie týkajúce sa stravného, miesta výkonu práce, ubytovania, nákladov na dopravu a celého procesu spracovania cestovných náhrad.