Prihlásiť
Vyhľadávanie > Aktuálne > E-learningové školenie
6 výsledkov

typ školenia
Autor(i): Ing. Tomáš Schabjuk
Právny stav:
1. 1. 2016

E-školenie k novému zákonu o odpadoch je určené pre firmy a prevedie vás základnými definíciami a princípmi odpadového hospodárstva, povinnosťami pôvodcu a držiteľa odpadu i rozšírenou zodpovednosťou výrobcov. Chýbať v ňom nebude ani kolektívne a individuálne plnenie povinností výrobcov či vzorové dokumenty. Načriete i do tém ako elektrozariadenia a elektroodpad, obaly a odpady z obalov či Recyklačný fond. Získané vedomosti si overíte prostredníctvom testu, ktorý je súčasťou každej časti e-školenia.


typ školenia
Autor(i): Ing. Tomáš Schabjuk
Právny stav:
1. 1. 2016

E-školenie k novému zákonu o odpadoch ozrejmí predstaviteľom miest a obcí základné definície a princípy odpadového hospodárstva. Poukáže na povinnosti obcí i rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Rozoberá i problematiku komunálnych odpadov, elektrozariadení, elektroodpadov, obalov, pneumatík či stavebného odpadu. Obsahuje vzorové dokumenty a umožňuje overenie získaných vedomostí prostredníctvom testu.


typ školenia
Autor(i): Ing. Tomáš Schabjuk
Právny stav:
1. 1. 2016

Problematiku zberu a spracovania odpadov podľa nového zákona o odpadoch nájdete rozobranú v jedinečnom e-školení obsahujúcom vzorové dokumenty a overovacie testy. E-školenie obsahuje napr. základné definície a princípy odpadového hospodárstva, upozorňuje na povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu, ako aj na rozšírenú zodpovednosť výrobcov.


typ školenia
Autor(i): Ing. Tomáš Schabjuk
Právny stav:
1. 1. 2016

Čo hovoria nové vyhlášky na povinnosti firiem v oblasti odpadového hospodárstva?  Zistíte prostredníctvom jedinečného e-školenia, ktoré upozorňuje na povinnosti firiem a obsahuje množstvo vzorových dokumentov. Získané vedomosti si jednoducho overíte online testom. Bonusom k e-školeniu je okrem iného i e-book s názvom Pozor na kontroly, praktický Odpadový kalendár či Termíny povinností.


typ školenia
Autor(i): Ing. Tomáš Schabjuk
Právny stav:
1. 1. 2016

Čo hovoria nové vyhlášky na povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodárstva? Zistíte prostredníctvom jedinečného e-školenia, ktoré obsahuje množstvo vzorových dokumentov. Získané vedomosti si jednoducho overíte online testom. Bonusom k e-školeniu je okrem iného i e-book s názvom Pozor na kontroly či pomôcka k vypracovaniu VZN o miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady.


typ školenia
Autor(i): Ing. Tomáš Schabjuk
Právny stav:
1. 1. 2016

E-školenie upozorňuje na povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva pre zber a spracovanie odpadov podľa nových vyhlášok a obsahuje testy na overenie získaných vedomostí. Nechýbajú ani vzorové dokumenty ako evidenčný list odpadov, katalóg odpadov či rôzne žiadosti. Ďalším bonusom k e-školeniu je i e-book s názvom Pozor na kontroly.