Prihlásiť
Vyhľadávanie > Aktuálne > Videoškolenie
136 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
26 min.

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý ozrejmuje problematiku trojstranného obchodu, ktorý je jedným z najbežnejších reťazových obchodov, ktoré sa uskutočňujú v rámci dodávok EÚ.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od:
1.9.2016
Minutáž:
58 min.

Lektorka JUDr. Marcela Macová, PhD. vo videoškolení rozoberá problematiku ochrany osobných údajov v školách a školských zariadeniach od 1. septembra 2016. Okrem vymedzenia základných pojmov uvádza aj príklady informačných systémov a právny základ spracúvania osobných údajov. Nechýbajú povinnosti prevádzkovateľa, bezpečnostné opatrenia či definícia oprávnenej osoby.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od:
1.9.2016
Minutáž:
62 min.

Vo videoškolení rozoberá lektorka JUDr. Marcela Macová, PhD. problematiku ochrany osobných údajov v obciach od 1. septembra 2016. Okrem vymedzenia základných pojmov uvádza aj príklady informačných systémov a právny základ spracúvania osobných údajov. Nechýbajú povinnosti prevádzkovateľa, bezpečnostné opatrenia či definícia oprávnenej osoby.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od:
1.9.2016
Minutáž:
71 min.

Lektorka vo videoškolení rozoberá predmet a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov. Vymedzuje základné pojmy a identifikuje informačné systémy. Podrobne sa venuje informačnému systému Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, Monitorovanie zamestnancov na pracovisku a Monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
59 min.

V rámci témy koncentrácie konania je potrebné vyrovnať sa s koncentráciou, ktorá môže prísť do úvahy v jednotlivých štádiách konania. Podrobnejšie ich vo videoškolení približuje lektor JUDr. Juraj Kotrusz.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
60 min.

Koncentrácia konania predstavuje jednu z podstatných noviniek v rámci civilného rekodifikovaného procesu. Vo videoškolení sa lektor podrobnejšie pozerá na tento inštitút, ktorý je novozavedený, na jeho kategórie v podobe sudcovskej a zákonnej koncentrácie, na novinky oproti doterajšiemu modelu fungovania civilného procesu, na účinky, ktoré bude mať koncentrácia na postavenie sporových strán, a na postup súdu v konaní.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
12 min.

Ing. Vladimír Ozimý rozoberá vo videoškolení problematiku pomerného odpisu pri predaji hmotného majetku. Ide o zmenu, ktorá nastala novelou zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016, ale už s aplikáciou aj pre rok 2015 cez prechodné ustanovenie.


typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Právny stav od:
18.4.2016
Minutáž:
79 min.

Lektorka Ing. Dagmar Melotíková vo videoškolení vysvetľuje, ako v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní postupovať pri príprave podkladov na zákazku s nízkou hodnotou.


typ školenia
Lektor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
49 min.

Videoškolenie s Ing. Zuzanou Uríkovou je zamerané na problematiku stavebných prác, t. j. kedy sa nás týka tuzemský prenos daňovej povinnosti v tejto oblasti, s množstvom praktických príkladov.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
56 min.

Koncentrácia konania predstavuje jednu z noviniek, ktorú zavádza Civilný sporový poriadok a predstavuje jeden z nosných pilierov rekodifikácie a nového prístupu zákonodarcu k súdnemu konaniu. Vo videoškolení JUDr. Juraj Kotrusz rozoberá okrem iného základné princípy konania, zákonnú koncentráciu, odvolacie konanie, dokazovanie v odvolacom konaní i dovolanie.