Prihlásiť
Vyhľadávanie > Aktuálne > Videoškolenie
130 výsledkov

typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
60 min.

Koncentrácia konania predstavuje jednu z podstatných noviniek v rámci civilného rekodifikovaného procesu. Vo videoškolení sa lektor podrobnejšie pozerá na tento inštitút, ktorý je novozavedený, na jeho kategórie v podobe sudcovskej a zákonnej koncentrácie, na novinky oproti doterajšiemu modelu fungovania civilného procesu, na účinky, ktoré bude mať koncentrácia na postavenie sporových strán, a na postup súdu v konaní.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
12 min.

Ing. Vladimír Ozimý rozoberá vo videoškolení problematiku pomerného odpisu pri predaji hmotného majetku. Ide o zmenu, ktorá nastala novelou zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016, ale už s aplikáciou aj pre rok 2015 cez prechodné ustanovenie.


typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Právny stav od:
18.4.2016
Minutáž:
79 min.

Lektorka Ing. Dagmar Melotíková vo videoškolení vysvetľuje, ako v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní postupovať pri príprave podkladov na zákazku s nízkou hodnotou.


typ školenia
Lektor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
49 min.

Videoškolenie s Ing. Zuzanou Uríkovou je zamerané na problematiku stavebných prác, t. j. kedy sa nás týka tuzemský prenos daňovej povinnosti v tejto oblasti, s množstvom praktických príkladov.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
56 min.

Koncentrácia konania predstavuje jednu z noviniek, ktorú zavádza Civilný sporový poriadok a predstavuje jeden z nosných pilierov rekodifikácie a nového prístupu zákonodarcu k súdnemu konaniu. Vo videoškolení JUDr. Juraj Kotrusz rozoberá okrem iného základné princípy konania, zákonnú koncentráciu, odvolacie konanie, dokazovanie v odvolacom konaní i dovolanie.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
58 min.

JUDr. Juraj Kotrusz vo videoškolení rozoberá problematiku koncentrácie konania v rámci dokazovania, ktorá prešla podstatnou reformou v rámci rekodifikácie civilného procesného práva. Zameriava sa na základné princípy konania, princíp arbitrárneho poriadku, prípravu na dokazovanie i samotné dokazovanie. Rozoberá aj prostriedky procesnej obrany a útoku.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
54 min.

Koncentrácia konania ako nový prostriedok zabezpečenia rýchleho a hospodárneho rozhodnutia vo veci má svoje výnimky. Tou najpodstatnejšou výnimkou je aplikácia koncentrácie konania v prípade sporov so slabšou stranou ako novej kategórie konania, ktorá sa zavádza v Civilnom sporovom poriadku.


typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Právny stav od:
18.4.2016
Minutáž:
161 min.

Vo videoškolení lektorka Ing. Dagmar Melotíková rozoberá tému, ako pripraviť a vyhodnotiť verejné obstarávanie podľa nového zákona o verejnom obstarávaní.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
72 min.

Lektorka Júlia Pšenková vo videoškolení rozoberá problematiku zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do zahraničia.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Právny stav od:
18.6.2016
Minutáž:
52 min.

Odborníčka Júlia Pšenková vo videoškolení rozoberá zmeny v zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov účinné od 18. júna 2016.