Prihlásiť
Vyhľadávanie > Aktuálne > Videoškolenie
106 výsledkov

typ školenia
Lektor: Mgr. Peter Kuna
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
32 min.

Manažér programovania odboru riadenia programov MŽP SR Mgr. Peter Kuna vo videoškolení predostiera možnosti financovania projektov triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a projektov v oblasti zhodnocovania odpadov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.


typ školenia
Lektor: Mgr. Jana Vaňová
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
24 min.

Videoškolenie obsahuje pohľad z praxe na triedenie odpadov v súčasnosti v podaní Mgr. Jany Vaňovej zo spoločnosti Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.


typ školenia
Lektor: Ing. Miroslava Masničáková
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
34 min.

Úlohy obcí pri manažmente komunálnych odpadov vo videoškolení rozoberá Ing. Miroslava Masničáková z odboru odpadového hospodárstva MŽP SR.


typ školenia
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
38 min.

Expert v oblasti odpadového hospodárstva z Environmentálnej poradenskej agentúry Ing. Peter Gallovič vás vo videoškolení prevedie úvodom do problematiky nového zákona o odpadoch, priblíži mapu zákona, načrtne základný prehľad a informuje o dôležitých novinkách.


typ školenia
Lektor: JUDr. Boris Balog, PhD.
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
34 min.

Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch vo videoškolení rozoberá riaditeľ odboru legislatívy a práva MŽP SR JUDr. Boris Balog, PhD.


typ školenia
Lektor: Mgr. Eleonóra Šuplatová
Právny stav od:
1.5.2016
Minutáž:
54 min.

Riaditeľka odboru odpadového hospodárstva MŽP SR Mgr. Eleonóra Šuplatová vo videoškolení vyhodnocuje postup implementácie nového zákona o odpadoch.


typ školenia
Lektor: Mgr. Peter Valent
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
28 min.

Vo videoškolení Mgr. Peter Valent z ENVIDOMU rozoberá výzvy a úskalia pre výrobcov elektrozariadení, ktoré musia v súvislosti s novou právnou úpravou dosiahnuť alebo prekonať.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od:
1.7.2016
Minutáž:
322 min.

Aké novinky priniesla novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia od 1. januára 2016? Zmenili sa od nového roka nepostihnuteľné sumy? Ako používať „tretinový systém“ pri výpočte zrážok, vypočítať čistý príjem a výšku zrážky? Čo patrí medzi povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok a aký je správny postup? Odpovede nielen na tieto otázky prinesie RNDr. Jana Motyčková vo videoškolení k zrážkam zo mzdy a exekučným zrážkam.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2016
Minutáž:
24 min.

Vo videoškolení lektor Ing. Vladimír Ozimý porovnáva pracovnú cestu z pohľadu spoločníka a z pohľadu konateľa. Venuje sa stravným a základným náhradám, fakultatívnym náhradám, cestovným náhradám ako daňovému výdavku a cestovným náhradám vo vzťahu k DPH.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.4.2016
Minutáž:
90 min.

Lektor Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení rozoberá problematiku kontrolného výkazu a všetky zmeny vysvetľuje priamo prostredníctvom nového tlačiva platného od 1. 4. 2016.