Prihlásiť
Vyhľadávanie > Aktuálne > Videoškolenie
176 výsledkov
...

typ školenia
Lektor: PhDr. Mária Munková
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
265 min.

Odborná správa dokumentov nie je zrušená a zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra, zabezpečovať správu tejto dokumentácie. Posledná novela zákona o archívoch a registratúrach a nová vyhláška MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci priniesli do oblasti správy dokumentov na Slovensku niekoľko podstatných zmien. Informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa správy registratúry vrátane posledných noviel a nových právnych predpisov nájdete vo videoškolení s PhDr. Máriou Munkovou. Okrem iného spoznáte i zásady odbornej správy neelektronických i elektronických záznamov, systémy správy registratúry, odbornú terminológiu, zásady hodnotenia a vyraďovania záznamov po uplynutí ustanovenej lehoty ich uloženia, ako aj zásady tvorby interných smerníc pre správu registratúry (registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu) a oboznámite sa s novou kategorizáciou pôvodcov, ktorá sa významným spôsobom dotkla aj povinností pôvodcov.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
109 min.

Máte e-shop? Nakupujete tovar, objednávate služby (aplikácie, softvér, licenčné poplatky) či poskytujete tovary a služby cez internet? Obchodujete so zahraničnými subjektmi v SR aj v zahraničí? Viete, aké sú vaše povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH v tuzemsku alebo v inom štáte? Máte v tom zmätok? Už nemusíte! Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení poradí, ako sa správať pri obchodovaní cez internet vo vzťahu k daňovým povinnostiam na účely dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty.


typ školenia
Lektor: Mgr. Ján Dubnička
Minutáž:
57 min.

Naučte sa poskytovať spätnú väzbu efektívne a konštruktívne tak, aby bola prijatá a pochopená. Získajte vďaka našej sérii 6 videoškolení s Jánom Dubničkom zručnosť poskytovať spätnú väzbu majstrovsky, jednoducho a bez obáv.


typ školenia
Lektor: Ing. Silvia Karelová
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
216 min.

Vo videoškolení lektorka Ing. Silvia Karelová z Finančného riaditeľstva SR rozoberá zmeny v transferovom oceňovaní pre rok 2017. Upozorňuje aj na najčastejšie chyby daňových subjektov a sankcie za porušenie povinností v oblasti transferového oceňovania. 


typ školenia
Lektor: Ing. Miroslava Masničáková
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
30 min.

Ing. Miroslava Masničáková z odboru odpadového hospodárstva MŽP SR si vo videoškolení posvietila na povinnosti obcí v súvislosti s triedeným zberom bio-odpadov v domácnostiach.  


typ školenia
Lektor: Bc. Zuzana Čachová
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
24 min.

O tom, ako sa s aplikáciou nového zákona o odpadoch popasovalo mesto Trenčín, rozpráva vo videoškolení Zuzana Čachová.


typ školenia
Lektor: Mgr. Peter Valent
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
17 min.

Pohľad organizácie zodpovednosti výrobcov na fungovanie nového zákona o odpadoch prináša vo videoškolení Mgr. Peter Valent, generálny riaditeľ združenia výrobcov elektrospotrebičov, ENVIDOM.


typ školenia
Lektor: Mgr. Eleonóra Šuplatová
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
36 min.

O praktické skúsenosti z uplatňovania nového zákona o odpadoch sa vo videoškolení podelila riaditeľka odboru odpadového hospodárstva MŽP SR Mgr. Eleonóra Šuplatová.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
62 min.

Lektorka vo videoškolení objasňuje, čo je dovolené a čo nie v prípade personálnej a mzdovej agendy pri spracúvaní osobných údajov. Zaoberá sa aj fotografiou zamestnancov a tým, ako monitorovať zamestnancov na pracovisku a dodržiavať zákonom stanovené povinnosti. 


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od:
1.1.2017
Minutáž:
22 min.

Ing. Vladimír Ozimý vo videoškolení rozoberá problematiku dodania stavby a DPH. Definuje napríklad, čo je dodaním stavby, kedy vzniká daňová povinnosť i to, komu môže byť stavba dodaná s oslobodením. 

...