Prihlásiť
Vyhľadávanie > Školenie
363 výsledkov
...

typ školenia
Lektor: Ing. Janka Acsová
Termín a miesto konania: 2. 2. 2018, Bratislava

Skončením účtovného obdobia vyplýva pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva niekoľko účtovných a daňových povinností. Vyhnite sa najčastejším chybám pri podávaní daňového priznania typu B a nechajte si pomôcť s jeho vypĺňaním od daňovej poradkyne Ing. Jany Acsovej. Venovať sa okrem iného budeme i účtovnej závierke za rok 2017 a upozorníme vás na zmeny v zákone o dani z príjmov pre rok 2017 a 2018.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 8. 12. 2017

Jednou z  oblastí, kde sa spracúvajú osobné údaje, je marketing. Tento webinár poskytne účastníkom seminára možnosť dozvedieť sa, čo je dovolené a čo nie v prípade marketingových aktivít pri spracúvaní osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia. Povieme si, aké náležitosti musí mať súhlas; totiž nie každý súhlas udelený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. sa bude považovať za súhlas podľa GDPR. Podrobne sa budeme zaoberať aj zasielaním letákov, súťažami, vernostnými programami a rôznymi marketingovými aktivitami.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 4. 1. 2018, Trnava
Termín a miesto konania: 5. 1. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 8. 1. 2018, Žilina
Termín a miesto konania: 9. 1. 2018, Trenčín
Termín a miesto konania: 10. 1. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 11. 1. 2018, Nitra
Termín a miesto konania: 15. 1. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 17. 1. 2018, Košice
Termín a miesto konania: 18. 1. 2018, Prešov
Termín a miesto konania: 19. 1. 2018, Žilina
Termín a miesto konania: 22. 1. 2018, Martin
Termín a miesto konania: 24. 1. 2018, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 25. 1. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 31. 1. 2018, Košice
Termín a miesto konania: 2. 2. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 5. 2. 2018, Nitra
Termín a miesto konania: 7. 2. 2018, Piešťany
Termín a miesto konania: 9. 2. 2018, Bratislava

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. A tých je dosť. Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 28.11. 2017

Jednou z najdôležitejších oblastí, kde sa spracúvajú osobné údaje, je personálna a mzdová agenda. Tento webinár poskytne účastníkom seminára možnosť dozvedieť sa, čo je dovolené a čo nie v prípade personálnej a mzdovej agendy pri spracúvaní osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia. Povieme si, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu nariadenia a nového zákona o ochrane osobných údajov. Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografiou zamestnancov, ako monitorovať zamestnancov na pracovisku a dodržiavať zákonom stanovené povinnosti, či je potrebný súhlas uchádzača o zamestnanie a podobne.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 5.12. 2017

Už budúci rok sa výrazne mení legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali webinár (online školenie) zameraný na spracúvanie osobných údajov výlučne školami a školskými zariadeniami. Cieľom webinára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách a pripraviť organizácie na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Počas celého priebehu máte možnosť online chatovať/komunikovať s lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.


typ školenia
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy
Termín a miesto konania: 10. 1. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 11. 1. 2018, Nitra
Termín a miesto konania: 2. 2. 2018, Nitra
Termín a miesto konania: 6. 2. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 7. 2. 2018, Banská Bystrica

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.


typ školenia
Lektor: Ing. Helena Polónyi
Termín a miesto konania: 21.11. 2017, Žilina

Špecifickou oblasťou verejného obstarávania sú civilné zákazky s nižšími hodnotami, pre ktoré platia osobitné predpisy. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili školenie zamerané na výklad pravidiel pri zadávaní podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou podľa aktuálneho zákona o verejnom obstarávaní vrátane schválenej novely zákona č. 93/2017 Z. z. (účinnosť 1. 6. 2017) a novely zákona č. 248/2017 Z. z. (účinnosť 1. 11. 2017). Kedy nemusí obec alebo ňou založený či zriadený obstarávateľ využiť elektronické trhovisko a kedy musí mať zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou písomnú formu zmluvy? Príďte si po viaceré praktické rady a odpovede od uznávanej odborníčky pre oblasť verejného obstarávania Ing. Heleny Polónyi.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 20. - 21.3. 2018, Košice
Termín a miesto konania: 20. -21. 2. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 23. -24. 4. 2018, Žilina

Aké zmeny prináša nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR? Pripravili sme pre vás praktický seminár nielen pre úplných začiatočníkov, ale aj pre pokročilých, kde sa budeme detailne venovať právnej úprave v ochrane osobných údajov účinnej od 25. 5. 2018. Aj keď nová legislatíva prináša množstvo noviniek, nemusíte sa ich obávať, pretože počas dvoch dní na školení s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., získate informácie postupne tak, aby ste nové nariadenia vedeli bez problémov aplikovať do svojej praxe. Ak niečomu nerozumiete alebo potrebujete poradiť, máte možnosť položiť všetky vaše otázky lektorom školenia. Odpovede získate nielen z pohľadu úradu, ale aj z pohľadu praxe. Keďže sa snažíme skvalitniť prínos nových informácií, počet účastníkov je obmedzený. A preto neváhajte a prihláste sa čo najskôr.


typ školenia

Termín a miesto konania: 26. 1. 2018, Bratislava

Spoločnosť INCOMA Slovakia v spolupráci s Poradcom podnikateľa sa opäť rozhodli pokračovať v tradícii konferencie Hospitality&Tourism Summit, ktorá je zameraná na cestovný ruch, hotelový a gastronomický trh. Toto odborné podujatie nadväzuje na úspešné ročníky konferencie Slovak Horeca Summit a Via Milenium organizované od roku 2000 ako stretnutia top manažmentu gastronomického a hotelového trhu, manažmentu cestovných kancelárií, hotelových, ubytovacích a stravovacích zariadení, zástupcov dodávateľov a poskytovateľov služieb pre tento trh.

                                                                                                                    logo---Hospitality-2018


typ školenia
Lektor: Ing. Dávid Vrtaňa
Termín a miesto konania: 12. 12. 2017, Bratislava

Môžeme tvrdiť, že v dnešnej dobe sa vytrácajú tradičné marketingové kampane a na scénu nastupujú kampane, v ktorých firmy vo významnej miere využívajú emócie. Prečo je to tak? Firmy potrebujú neustále hľadať nové spôsoby a postupy, ako povedať zákazníkovi, že toto je výrobok/služba, ktorú potrebuje a musí ju mať. Jednou z foriem, ako dostať produkt alebo službu priamo k zákazníkovi, je emočný marketing, prostredníctvom ktorého firmy dokážu intenzívnejšie podnietiť nákupné správanie.

...