Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018

Aj tento rok sa musia mzdoví účtovníci pripraviť na celý rad nových povinností a nariadení v legislatíve. Okrem právnych úprav v zákone o dani z príjmu, sociálnom alebo zdravotnom poistení, nadobudnú od 1.5.2018 platnosť aj zmeny v Zákonníku práce. Nevynechajte školenie s lektorkou RNDr. Janou Motyčkovou, ktorá vás informuje o všetkých novinkách v roku 2018 týkajúcich sa mzdovej učtárne a zároveň vám pomôže aplikovať nové nariadenia do vašej praxe.

Program

Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, ďalšie mzdové veličiny od 1.1.2018

 

Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018

 • mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za prácu v noci – sadzby, podmienky, výnimky, mzdové zvýhodnenia vo verejnej a štátnej službe, nároky z kolektívnych zmlúv
 • 13. a 14. plat, podmienky nároku, daň, poistné
 • podmienky odmeňovania zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • náhradné voľno za nadčas a iné

Pripravované zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018

 • mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu
 • zmeny pri dohodách a iné

Zmeny v zákone o dani z príjmu z pohľadu mzdovej učtárne

 • daňový bonus na zaplatené úroky
 • zmluva o výkone činnosti športového odborníka (daň, SP, ZP)
 • definícia príležitostnej činnosti
 • nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť
 • výšky nezdaniteľných častí, daňový bonus, ďalšie parametre (v r. 2017 a v r.2018)

Zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní

 • prihlasovanie zamestnancov do SP po 1.1.2018
 • pojem dodávka práce

Zmeny v sociálnom poistení

 • zmeny termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa
 • dohody dôchodcov od 1.7.2018
 • zmena v dôchodkovom poistení štátom napr. pri starostlivosti o dieťa
 • zmeny v dávke v nezamestnanosti
 • úprava dôchodkového veku, novela
 • parametre v r. 2018

Zmeny v zdravotnom poistení

 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • štrajk zamestnancov
 • posudzovanie cudzincov

 

 


HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 
Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
27. 2. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
69 €Zrealizované
28. 2. 2018Žilina

Poradca podnikaťeľa s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Mapa
69 €Zrealizované

Profil lektora

RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie. V súčasnosti pracuje ako programátor – analytik mzdového softvéru a venuje sa lektorskej činnosti. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Zákon o zdravotonom poistení.pdf / 1,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2018

Najnovšie videoškolenia lektora

Zmeny v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme od 1. 1. 2019
Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest od 1. 12. 2018
Zmeny v mzdovej oblasti od 1. 1. 2019

Funkcie

Partner