Prihlásiť

Daňová optimalizácia v roku 2017

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, pohľadávkam v účtovníctve či špecifickým druhom nákladov, výdavkov a transakcií. Prinesú i tipy, ako zvýšiť vlastné imanie s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze, ako zvýšiť výsledok hospodárenia napríklad kvôli získaniu úveru od banky alebo ako sa vyhnúť daňovej strate. Chýbať nebudú ani vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísel.

Program

 • Daňový výdavok
  • Vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • Paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca
  • Daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia
  • Reklamné predmety a obchodné vzorky
 • Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO
  • Príležitostné príjmy FO
  • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO
  • Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom
  • Príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
 • Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem
  • Operatívny/Finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre platiteľov/neplatiteľov DPH)
  • Registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový výdavok
  • Argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule...)
 • Pohľadávky v účtovníctve
  • Opravné položky k pohľadávkam
  • Odpísanie pohľadávky
  • Postúpenie pohľadávky
  • Príslušenstvo k pohľadávkam
 • Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií
  • Spotrebiteľské súťaže
  • Zamestnanecké súťaže
  • Darovanie
  • Podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva
 • Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa vyhnúť daňovej strate
  • Transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti
  • Transakcie s majetkom
  • Transakcie so záväzkami
  • Pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia
 • Vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísiel
  • Plánovanie príjmov a výdavkov FO
  • Výdavky vynaložené pred podnikaním
  • Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
  • Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
  • Porovnanie foriem zdaňovania FO (výhody/nevýhody)

 

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
6.9.20176.9.2017BratislavaRegistrovať90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

7.9.20177.9.2017TrenčínRegistrovať90 €ObjednaťMapa

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

 

8.9.20178.9.2017ŽilinaRegistrovať90 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

14.9.201714.9.2017KošiceRegistrovať90 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

20.9.201720.9.2017Banská BystricaRegistrovať90 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32 

27.9.201727.9.2017NitraRegistrovať90 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01 Nitra

 

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

10492003_10206186940580801_2260360497668792816_n.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

DSC_3956___120x180.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie