DPH - zmeny od 1. 1. 2016 a ich aplikácia do praxe

Od 1. januára 2016 neobišli zmeny ani našu slávnu DPH-čku. Na školení s Ing. Vladimírom Ozimým sa okrem iného dozviete, čo sa mení v kontrolnom výkaze, trojstrannom obchode či v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzbe na zábezpeku dane pri registrácii. Chýbať nebude ani výklad k zavedeniu nového systému „Cash acounting scheme“ či k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach.

Program

  • Zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzba na zábezpeku dane pri registrácii
  • Zmeny v oblasti dodania tovaru zahraničnou osobou a definícia osoby povinnej platiť daň (zmeny v registrácii zahraničných osôb)
  • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou
  • Zmeny v kontrolnom výkaze
  • Zavedenie nového systému (DPH viažuca sa na prijaté a zaplatené platby) – „Cash acounting scheme“
  • Zmeny v oblasti nadmerného odpočtu, jeho vrátenie pri oneskorenej registrácii alebo pri skončení registrácie za platiteľa
  • Trojstranný obchod a zmeny v trojstrannom obchode
  • Pomerné krátenie dane na vstupe pri tovare a službe, ktoré sa používajú súčasne na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanie

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
9.2.2016Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
18.2.2016Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
78 €Zrealizované
26.2.2016Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
1.3.2016Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
78 €Zrealizované
9.3.2016Poprad

Poprad ― TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7 

Mapa
78 €Zrealizované
5.4.2016Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
6.4.2016Prešov

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2

Mapa
78 €Zrealizované
7.4.2016Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
3.5.2016Košice

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Mapa
78 €Zrealizované
4.5.2016Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
78 €Zrealizované
5.5.2016Bratislava

Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4

Mapa
78 €Zrealizované
10.5.2016Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prezentácia ku školeniu DPH - zmeny od 1. 1. 2016 a ich aplikácia do praxe / 401 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. 1. 2016

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam z webinára: Uplatňovanie zákona o DPH pri reťazových obchodoch (dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)
Zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v kontexte zmien novely zákona o DPH od 1. 1. 2018
Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Funkcie

Partner