Prihlásiť

DPH - zmeny od 1. 1. 2016 a ich aplikácia do praxe

Od 1. januára 2016 neobišli zmeny ani našu slávnu DPH-čku. Na školení s Ing. Vladimírom Ozimým sa okrem iného dozviete, čo sa mení v kontrolnom výkaze, trojstrannom obchode či v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzbe na zábezpeku dane pri registrácii. Chýbať nebude ani výklad k zavedeniu nového systému „Cash acounting scheme“ či k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach.

Program

  • Zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzba na zábezpeku dane pri registrácii
  • Zmeny v oblasti dodania tovaru zahraničnou osobou a definícia osoby povinnej platiť daň (zmeny v registrácii zahraničných osôb)
  • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou
  • Zmeny v kontrolnom výkaze
  • Zavedenie nového systému (DPH viažuca sa na prijaté a zaplatené platby) – „Cash acounting scheme“
  • Zmeny v oblasti nadmerného odpočtu, jeho vrátenie pri oneskorenej registrácii alebo pri skončení registrácie za platiteľa
  • Trojstranný obchod a zmeny v trojstrannom obchode
  • Pomerné krátenie dane na vstupe pri tovare a službe, ktoré sa používajú súčasne na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanie

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
9.2.20169.2.2016Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

18.2.201618.2.2016Nitra78 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

26.2.201626.2.2016Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

1.3.20161.3.2016Košice78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

9.3.20169.3.2016Poprad78 €ObjednaťMapa

Poprad ― TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7 

5.4.20165.4.2016Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

6.4.20166.4.2016Prešov78 €ObjednaťMapa

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2

7.4.20167.4.2016Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

3.5.20163.5.2016Košice78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

4.5.20164.5.2016Nitra78 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

5.5.20165.5.2016Bratislava78 €ObjednaťMapa

Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4

10.5.201610.5.2016Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

DSC_3956___120x180.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie