Prihlásiť

DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý, ktorý bude rozoberať napríklad počítanie obratu na účely registrácie pre DPH, oneskorenú registráciu a povinnosti s tým spojené vrátane možných sankcií. Posvieti si i na vznik daňovej povinnosti či právo na odpočítanie dane. Poradí vám, ako sa zbaviť zodpovednosti za ručenie a predstaví vybrané problémy v praxi z pohľadu DPH.

Program

Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť

 • Počítanie obratu na účely registrácie pre DPH
 • Obrat a zdaňovacie obdobie u platiteľa DPH
 • Oneskorená registrácia a povinnosti s tým spojené vrátane sankcií


Vznik daňovej povinnosti 

 • Dodanie tovaru a služby v tuzemsku (väzba na riadky DP a KV)
 • Nadobudnutie a dodanie tovaru v EÚ (väzba na riadky DP a KV a SV)
 • Vývoz a dovoz tovaru (riadky DP, KV a SV)
 • Služby dodané a prijaté zo zahraničia (väzba na riadky DP, KV a SV)


Rizikové osoby a ručenie za daň (ako sa zbaviť zodpovednosti za ručenie)

 

Právo na odpočítanie dane 

 • Hmotno-právne podmienky odpočtu DPH
 • Faktúra ako dôležitý aspekt odpočítavania dane


 Vybrané problémy v praxi z pohľadu DPH

 • Poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi na súkromné účely (právo na odpočítanie dane, krátenie dane)
 • Dovoz tovaru z tretích štátov a preprava tovaru mimo SK priamo ku klientovi do iného členského štátu
 • Kúpa tovaru od zahraničnej osoby v SR zdaniteľnou osobou
 • Stavebné činnosti a riziká prenosu daňovej povinnosti na odberateľa
 • Výkon daňovej kontroly na nadmerný odpočet a nárok na úrok 
 • Fyzické poskytovanie služby a všeobecné pravidlo určenia miesta dodania služby (§ 15 ods.1)
 • Predaj a kúpa nehnuteľnosti (bežný predaj, konkurz, exekúcie) – vplyv u predávajúceho a kupujúceho

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

V cene je zahrnutá publikácia Úplné znenia zákonov:

20161018_205856

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
9.3.20179.3.2017ŽilinaRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

5.5.20175.5.2017ŽilinaRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

9.5.20179.5.2017BratislavaRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

18.5.201718.5.2017KošiceRegistrovať78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

DSC_3956___120x180.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie