DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý, ktorý bude rozoberať napríklad počítanie obratu na účely registrácie pre DPH, oneskorenú registráciu a povinnosti s tým spojené vrátane možných sankcií. Posvieti si i na vznik daňovej povinnosti či právo na odpočítanie dane. Poradí vám, ako sa zbaviť zodpovednosti za ručenie a predstaví vybrané problémy v praxi z pohľadu DPH.

Program

Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť

  • Počítanie obratu na účely registrácie pre DPH
  • Obrat a zdaňovacie obdobie u platiteľa DPH
  • Oneskorená registrácia a povinnosti s tým spojené vrátane sankcií


Vznik daňovej povinnosti 

  • Dodanie tovaru a služby v tuzemsku (väzba na riadky DP a KV)
  • Nadobudnutie a dodanie tovaru v EÚ (väzba na riadky DP a KV a SV)
  • Vývoz a dovoz tovaru (riadky DP, KV a SV)
  • Služby dodané a prijaté zo zahraničia (väzba na riadky DP, KV a SV)


Rizikové osoby a ručenie za daň (ako sa zbaviť zodpovednosti za ručenie)

 

Právo na odpočítanie dane 

  • Hmotno-právne podmienky odpočtu DPH
  • Faktúra ako dôležitý aspekt odpočítavania dane


 Vybrané problémy v praxi z pohľadu DPH

  • Poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi na súkromné účely (právo na odpočítanie dane, krátenie dane)
  • Dovoz tovaru z tretích štátov a preprava tovaru mimo SK priamo ku klientovi do iného členského štátu
  • Kúpa tovaru od zahraničnej osoby v SR zdaniteľnou osobou
  • Stavebné činnosti a riziká prenosu daňovej povinnosti na odberateľa
  • Výkon daňovej kontroly na nadmerný odpočet a nárok na úrok 
  • Fyzické poskytovanie služby a všeobecné pravidlo určenia miesta dodania služby (§ 15 ods.1)
  • Predaj a kúpa nehnuteľnosti (bežný predaj, konkurz, exekúcie) – vplyv u predávajúceho a kupujúceho

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

V cene je zahrnutá publikácia Úplné znenia zákonov:

20161018_205856

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
9.3.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
5.5.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
78 €Zrealizované
9.5.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
18.5.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška Daň z pridanej hodnoty v praxi a novinky od 1.1.2017 / 99 kB
UZ Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní (daňový poriadok) / 2,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2017

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam z webinára: Uplatňovanie zákona o DPH pri reťazových obchodoch (dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)
Zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v kontexte zmien novely zákona o DPH od 1. 1. 2018
Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Funkcie

Partner