DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018

Zmeny v DPH od januára 2018! Všetky potrebné informácie o legislatívnych úpravách a praktické príklady počas jediného dňa s kvalifikovaným odborníkom na dane Ing. Vladimírom Ozimým. Vyhnite sa neželaným daňovým a účtovným prekvapeniam v novom roku a pripravte sa už teraz na bezproblémové aplikovanie nových pravidiel v praxi.

Program

 • Vykonávanie ekonomickej činnosti a zdaniteľná osoba na účely DPH
 • Registračná povinnosť zdaniteľnej osoby
  • Dobrovoľná, lehoty, zábezpeka
  • Povinná, počítanie obratu, lehota, preukazovanie, oneskorená registrácia
  • Zákonná, riziká spojené so špecifickými prevodmi majetku ako predaj podnik, právne nástupníctvo, predaj stavby, jej časti a stavebného pozemku, preukazovanie skutočností
 • Nájom a dodanie nehnuteľností
  • Dodanie stavby, stavebného pozemku, kto je osobou povinnou platiť daň
  • Bezplatný prevod, užívanie na iný účel ako na podnikanie
  • Zmena účelu pri investičnom majetku
  • Nájom alebo ubytovacia služba
 • Daňová povinnosť pri dodaní služby a tovaru verzus právo na odpočítanie dane
 • Zamestnávateľ ako platiteľ DPH a riziká spojené s
  • prijatými službami a tovarmi na pracovnej ceste
  • používaním iných platobných kariet ako kariet zamestnávateľa
  • používaním motorového vozidla na súkromné účely zamestnancom
 • Miesto dodania tovaru a služby pre vybrané okruhy 
  • Dodanie a nadobudnutie tovaru v EÚ
  • Dodanie služby podľa všeobecného pravidla a rozlíšenie prevádzkarne a sídla na účely miesta dodania
 • Pripravované zmeny pre rok 2018

 

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Parkovanie v Bratislave pre účastníkov školenia 3 €/1 deň. 

 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
2. 10. 2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01  Žilina

78 €Zrealizované
4. 10. 2017Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
78 €Zrealizované
5. 10. 2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32

Mapa
78 €Zrealizované
6. 10. 2017Bratislava

 Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
11. 10. 2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Prednáška DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018 / 98 kB
Príklad Dodanie stavby a daň z pridanej hodnoty / 105 kB

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Praktické video ako zdaniť, odviesť a oznámiť daň z dividend
Dodanie a nadobúdanie tovaru v EÚ
Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávky z daňového hľadiska, príslušenstvo k pohľadávkam

Funkcie

Partner