Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre  vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky.
Školenie je určené pre tých, ktorí elektronickú schránku v zmysle zákona o e-Governmente majú  už zriadenú alebo sa ešte len chystajú ju zriadiť.

Program

  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok.
  • Vymedzenie základných pojmov.
  • Zriadenie elektronickej schránky.
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky.
  • Deaktivácia elektronickej schránky.
  • Zrušenie elektronickej schránky.
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky.
  • Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku).

 

Na tomto školení neprebieha inštalácia príslušného softvéru – aplikácie eID klient (slúži na prihlasovanie), aplikácie pre vytváranie KEP a ovládačov k čítačke kariet. V prípade záujmu výkonu praktickej časti školenia na vlastnom notebooku je nutné mať tento softvér vopred nainštalovaný. Softvér na inštaláciu nájdete na stránke www.slovensko.sk.

 

 HARMONOGRAM

Košice, Nitra, Banská Bystrica, Poprad, Trnava, Nitra:

09.30 – 10.00 prezentácia účastníkov školenia
10.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 11.45 prestávka s občerstvením
11.45 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

Bratislava, Žilina, Trenčín:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením
10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 57 € s DPH obsahuje: cenu poldňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
11.11.2016Košice

Internát Technickej Univerzity, Jedlíková 7

OBSADENÉ !!!!

Mapa
57 €Zrealizované
24.11.2016Bratislava

 Hotel Saffron, Školská 5

OBSADENÉ !!!

Mapa
57 €Zrealizované
25.11.2016Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
57 €Zrealizované
2.12.2016Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
57 €Zrealizované
6.12.2016Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
57 €Zrealizované
8.12.2016Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32

Mapa
57 €Zrealizované
14.12.2016Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Mapa
57 €Zrealizované
15.12.2016Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
57 €Zrealizované
16.12.2016Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
57 €Zrealizované
10.1.2017Poprad

TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7, Poprad

ZRUŠENÉ 

 

Mapa
57 €Zrealizované
12.1.2017Trnava

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13

ZRUŠENÉ

Mapa
57 €Zrealizované
19.1.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Zrušene !

Mapa
57 €Zrealizované

Profil lektora

JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne na tej istej fakulte obhájila rigoróznu, ako aj dizertačnú prácu. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a je autorkou viacerých článkov na tému práva na informácie. V minulosti pôsobila vo vedúcich pozíciách tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnej sfére. Momentálne sa venuje prednáškovej činnosti, výskumnej činnosti v oblasti právnych informácií a vedeniu vlastnej spoločnosti LMD Consulting, s.r.o.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Govermente / 360 kB
Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) - podnikateľa a právnickej osoby (PO) / 443 kB
Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) - podnikateľa a právnickej osoby (PO) / 515 kB

Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa (FO - podnikateľa) a právnickej osoby (PO)

 

/ 516 kB
Používateľská príručka k elektronickej schránke / 1,00 MB
Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta) s použitím aplikácie D.Signer/XAdES / 1 006 kB
Stručný návod, ako nainštalovať všetky SW pre eID a zaručený elektronický podpis (kvalifikovaný elektronický podpis) / 16 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Funkcie

Partner