Prihlásiť

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre  vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky.
Školenie je určené pre tých, ktorí elektronickú schránku v zmysle zákona o e-Governmente majú  už zriadenú alebo sa ešte len chystajú ju zriadiť.

Program

  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok.
  • Vymedzenie základných pojmov.
  • Zriadenie elektronickej schránky.
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky.
  • Deaktivácia elektronickej schránky.
  • Zrušenie elektronickej schránky.
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky.
  • Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku).

 

Na tomto školení NEPREBIEHA INŠTALÁCIA príslušného softvéru – aplikácie eID klient (slúži na prihlasovanie), aplikácie pre vytváranie KEP a ovládačov k čítačke kariet. V prípade záujmu výkonu praktickej časti školenia na vlastnom notebooku je nutné mať tento softvér vopred nainštalovaný. Softvér na inštaláciu nájdete na stránke www.slovensko.sk.

 

 HARMONOGRAM

Košice, Nitra, Banská Bystrica, Poprad, Trnava, Nitra:

09.30 – 10.00 prezentácia účastníkov školenia
10.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 11.45 prestávka s občerstvením
11.45 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

Bratislava, Žilina, Trenčín:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením
10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 57 € s DPH obsahuje: cenu poldňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
11.11.201611.11.2016Košice57 €ObjednaťMapa

Internát Technickej Univerzity, Jedlíková 7

OBSADENÉ !!!!

24.11.201624.11.2016Bratislava57 €ObjednaťMapa

 Hotel Saffron, Školská 5

OBSADENÉ !!!

25.11.201625.11.2016Žilina57 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

2.12.20162.12.2016Nitra57 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

6.12.20166.12.2016Bratislava57 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

8.12.20168.12.2016Banská Bystrica57 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32

14.12.201614.12.2016Trenčín57 €ObjednaťMapa

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

15.12.201615.12.2016Žilina57 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

16.12.201616.12.2016Košice57 €ObjednaťMapa

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

10.1.201710.1.2017Poprad57 €ObjednaťMapa

TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7, Poprad

ZRUŠENÉ 

 

12.1.201712.1.2017Trnava57 €ObjednaťMapa

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13

ZRUŠENÉ

19.1.201719.1.2017Nitra57 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Zrušene !

Profil lektora

JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne na tej istej fakulte obhájila rigoróznu, ako aj dizertačnú prácu. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a je autorkou viacerých článkov na tému práva na informácie. V minulosti pôsobila vo vedúcich pozíciách tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnej sfére. Momentálne sa venuje prednáškovej činnosti, výskumnej činnosti v oblasti právnych informácií a vedeniu vlastnej spoločnosti LMD Consulting, s.r.o.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Manažment a podnikanie
PP školenie