Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Strašia aj vás elektronické schránky? Vďaka nášmu školeniu s lektorom Michalom Kočišom už nemusia! Predstaví vám ich zákonnú úpravu i účel zriadenia, vymedzí základné pojmy a poradí ako na aktiváciu či deaktiváciu elektronickej schránky. Zaoberať sa bude i samotným výkonom vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem, si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).

Program

  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
  • Vymedzenie základných pojmov
  • Zriadenie elektronickej schránky
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
  • Deaktivácia elektronickej schránky
  • Zrušenie elektronickej schránky
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky
  • Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku).

 

Na tomto školení neprebieha inštalácia príslušného softvéru – aplikácie eID klient (slúži na prihlasovanie), aplikácie pre vytváranie KEP a ovládačov k čítačke kariet. V prípade záujmu výkonu praktickej časti školenia na vlastnom notebooku je nutné mať tento softvér vopred nainštalovaný. Softvér na inštaláciu nájdete na stránke www.slovensko.sk.

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením
10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 60 € s DPH obsahuje: cenu poldňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
10.3.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina                      ZRUŠENÝ TERMÍN 

Mapa
60 €Zrealizované
19.5.2017 - 20.3.2017Košice

Internát Technickej Univerzity, Jedlíková 7, Košice

Mapa
60 €Zrealizované
26.5.2017 - 20.3.2017Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Mapa
60 €Zrealizované

Profil lektora

Kocis.jpg
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) - podnikateľa a právnickej osoby (PO) / 443 kB
Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) - podnikateľa a právnickej osoby (PO) / 515 kB

Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa (FO - podnikateľa) a právnickej osoby (PO)

 

/ 516 kB
Stručný návod, ako nainštalovať všetky SW pre eID a zaručený elektronický podpis (kvalifikovaný elektronický podpis) / 16 kB
Používateľská príručka k elektronickej schránke / 1,00 MB
Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta) s použitím aplikácie D.Signer/XAdES / 1 006 kB
Prednáška - Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente / 360 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Najnovšie videoškolenia lektora

Kontrolovaná transakcia
Transferové oceňovanie právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC
Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Funkcie

Partner