Prihlásiť

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Strašia aj vás elektronické schránky? Vďaka nášmu školeniu s lektorom Michalom Kočišom už nemusia! Predstaví vám ich zákonnú úpravu i účel zriadenia, vymedzí základné pojmy a poradí ako na aktiváciu či deaktiváciu elektronickej schránky. Zaoberať sa bude i samotným výkonom vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem, si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).

Program

  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
  • Vymedzenie základných pojmov
  • Zriadenie elektronickej schránky
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
  • Deaktivácia elektronickej schránky
  • Zrušenie elektronickej schránky
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky
  • Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku).

 

Na tomto školení NEPREBIEHA INŠTALÁCIA príslušného softvéru – aplikácie eID klient (slúži na prihlasovanie), aplikácie pre vytváranie KEP a ovládačov k čítačke kariet. V prípade záujmu výkonu praktickej časti školenia na vlastnom notebooku je nutné mať tento softvér vopred nainštalovaný. Softvér na inštaláciu nájdete na stránke www.slovensko.sk.

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením
10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 60 € s DPH obsahuje: cenu poldňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
10.3.201710.3.2017Žilina60 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina                      ZRUŠENÝ TERMÍN 

19.5.201720.3.2017Košice60 €ObjednaťMapa

Internát Technickej Univerzity, Jedlíková 7, Košice

26.5.201720.3.2017Prešov60 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

Profil lektora

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

V odbornej praxi sa špecializuje na medzinárodné a európske daňové právo, v rámci čoho sa venuje aj oblasti transferového oceňovania. Po absolvovaní Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pôsobil v akademickom prostredí a okrem iného sa podieľal na výučbe daňového práva na Právnickej fakulte. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. V minulosti pracoval v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti, v súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V júli 2015 publikoval monografiu „Úvod do práva transferového oceňovania“, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Manažment a podnikanie
PP školenie