Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Máte strach z elektronickej komunikácie v zmysle zákona o e-Governmente pomocou e-schránok? Vďaka nášmu školeniu už nemusíte! Predstavíme vám zákonnú úpravu e-schránok, účel ich zriadenia, vymedzíme základné pojmy a poradíme, ako na aktiváciu či deaktiváciu e-schránky. Súčasťou seminára bude i praktická ukážka funkcií elektronickej schránky, poskytovaných e-služieb, kvalifikovaného elektronického podpisu a metodika (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).

Program

  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
  • Vymedzenie základných pojmov
  • Zriadenie elektronickej schránky
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
  • Deaktivácia elektronickej schránky
  • Zrušenie elektronickej schránky
  • Kvalifikovaný elektronický podpis
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky vrátane praktickej ukážky jednotlivých funkcií elekt. schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku).

 

Na tomto školení neprebieha inštalácia príslušného softvéru – aplikácie eID klient (slúži na prihlasovanie), aplikácie pre vytváranie KEP a ovládačov k čítačke kariet. Ak chcete vykonávať praktickú časť školenia na vlastnom notebooku, je nutné mať tento softvér vopred nainštalovaný. Softvér na inštaláciu nájdete na stránke www.slovensko.sk.

 

HARMONOGRAM

 

Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Prešov:

09.30 – 10.00 prezentácia účastníkov školenia

10.00 – 11.30 prednáška

11.30 – 11.45 prestávka s občerstvením

11.45 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Bratislava, Trenčín:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením

10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 60 € s DPH obsahuje: cenu poldňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo v podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
10.5.2017Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14 ZRUŠENÝ TERMÍN 

Mapa
60 €Zrealizované
23.5.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
60 €Zrealizované
24.5.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
60 €Zrealizované
1.6.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Mapa
60 €Zrealizované
7.6.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
60 €Zrealizované
8.6.2017Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Zrušené!

Mapa
60 €Zrealizované
14.6.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32

Mapa
60 €Zrealizované

Profil lektora

JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne na tej istej fakulte obhájila rigoróznu, ako aj dizertačnú prácu. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a je autorkou viacerých článkov na tému práva na informácie. V minulosti pôsobila vo vedúcich pozíciách tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnej sfére. Momentálne sa venuje prednáškovej činnosti, výskumnej činnosti v oblasti právnych informácií a vedeniu vlastnej spoločnosti LMD Consulting, s.r.o.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Žiadosť o zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) - podnikateľa a právnickej osoby (PO) / 443 kB
Žiadosť o zmenu oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO) - podnikateľa a právnickej osoby (PO) / 515 kB

Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby – podnikateľa (FO - podnikateľa) a právnickej osoby (PO)

 

/ 516 kB
Stručný návod, ako nainštalovať všetky SW pre eID a zaručený elektronický podpis (kvalifikovaný elektronický podpis) / 16 kB
Používateľská príručka k elektronickej schránke / 1,00 MB
Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta) s použitím aplikácie D.Signer/XAdES / 1 006 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Funkcie

Partner