GDPR prakticky

Od mája 2018 sa začalo vo všetkých členských štátoch EÚ uplatňovať Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Súčasne vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je tak v tomto roku zavalený celým radom nových povinností. Ako ich v realite splniť a ako sa vyhnúť neželaným úradným kontrolám? Poradí vám inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Irena Hudecová, ktorá sa podieľala na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom tohto školenia je poskytnúť praktické rady, ako zmeniť doterajšie spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo od mája 2018 v súlade s novou legislatívou.

Program

 • Pôsobnosť GDPR a jeho vzťah k novému zákonu o ochrane osobných údajov a ďalším osobitným predpisom upravujúcim problematiku spracúvania osobných údajov
 • Zmeny v právnych základoch – ktoré právne základy sa menia a ktoré rušia. Čo so spracúvaním osobných údajov vykonávaným na základe zrušeného právneho základu? Je možné naň využiť niektorý z nových právnych základov a ak áno, ktorý?

 • Kamerové systémy – aké zmeny vás čakajú a na akom právnom základe možno dotknuté osoby monitorovať po novom?

 • Marketing – vyžaduje sa súhlas alebo ho možno vykonávať aj bez súhlasu

 • Súhlas – ako má správne vyzerať, kedy ho aplikovať a aké podmienky treba pri ňom dodržať. Sú súhlasy získané na základe doterajšej úpravy platné aj po 25. 5. 2018 alebo ich treba získať odznova?

 • Zodpovedná osoba – kedy ju vymenovať, aké je jej postavenie v spoločnosti a čo je jej úlohou. Je potrebné zodpovedné osoby poveriť nanovo?

 • Záznamy o spracovateľských činnostiach – ako využiť existujúcu dokumentáciu a čo v nej zmeniť, aby vyhovovala požiadavkám novej úpravy

 • Oprávnené osoby – treba ich nanovo poučiť?

 • Sprostredkovateľ – budú zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho zákona platné aj po máji 2018? Na čo sa v zmluvách so sprostredkovateľom zamerať

 • Bezpečnosť spracúvania – aké zmeny vás v oblasti bezpečnosti čakajú a ako v maximálnej miere využiť dokumentáciu vyhotovenú podľa doterajšieho zákona o ochrane osobných údajov

 • Zodpovednosť – v procese spracúvania osobných údajov sa často objavuje celý rad subjektov. Neraz je to okrem prevádzkovateľa aj viacero sprostredkovateľov. Kedy a za aké porušenie kto voči úradu a dotknutým osobám zodpovedá?

 • Čo je to certifikácia, kódexy správania a akreditácia – na čo slúži, ako a kto ich môže účinne využiť?

 • Kontrola po novom

 • Sankcie za porušenie zákona – aké druhy sankcií vám môže úrad udeliť? Dá sa uloženiu pokuty vyhnúť? Výška pokuty v prípade porušenia GDPR alebo nového zákona o ochrane osobných údajov

 • Diskusia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
25. 1. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
90 €Zrealizované
27. 6. 2018Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

Mapa
90 €Zrealizované
10. 7. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
90 €Zrealizované
12. 7. 2018Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
90 €Zrealizované
7. 11. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
90 €Zrealizované
13. 11. 2018Trnava

IMPIQ Hotel, B.S. Timravy 2

Mapa
90 €Zrealizované
12. 12. 2018Bratislava

Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Mapa
90 €Kúpiť
17. 12. 2018Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

Mapa
90 €Kúpiť

Profil lektora

20170526_072156.jpg
Mgr. Irena Hudecová

Špecializuje sa na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP 29. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. 


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
GDPR prakticky.pptx / 3,00 MB
Zákon o ochrane osobných údajov.pdf / 3,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívy od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy

Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner