Prihlásiť

Konferencia - Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR a možnosti jej eliminácie

Aká tenká je hranica medzi daňovou optimalizáciou a daňovou trestnou činnosťou?
Ako je to s náhradou škody pri ekonomických trestných činoch?
Aké sú trestné následky poškodzovania finančných záujmov EÚ?
 

Popis

Profesor JUDr. Jozef Čentéš, PhD. sa ospravedlňuje za neúčasť na konferencii z dôvodu neočakávaných pracovných povinností na prokuratúre. O nič samozrejme neprídete. JUDr. Ján Šanta, PhD. sa na vás teší a témy, ktoré mal odprednášať profesor Jozef Čentéš, plnohodnotne zastúpi.


3. ročník konferencie o ekonomických trestných činoch

Odpovede na vyššie uvedené otázky ponúka pokračovanie obľúbenej série konferencií k ekonomickej trestnej činnosti.

Skúsený odborník JUDr. Šanta z Generálnej prokuratúry Vás oboznámi s aktuálnym smerovaním ekonomickej kriminality u nás a spôsoboch, ako sa s ním vysporiadava judikatúra NS SR a NS ČR.Program

8:00 - 9:00 hod.   Registrácia účastníkov s občerstvením
9:00 hod.   Otvorenie konferencie
9:05 - 11:00 hod.   

Súčasné trendy ekonomickej kriminality v SR, judikatúra NS SR a NS ČR
JUDr. Ján Šanta, PhD.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

11:00 - 12:00 hod.   Obed
12:00 - 13:00 hod  

Náhrada škody, procesnoprávne inštitúty využívané v procese vyšetrovania ekonomických TČ
JUDr. Ján Šanta, PhD.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

13:00 - 13:45 hod   Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie
JUDr. Ján Šanta, PhD.
13:45 - 14:00 hod   Prestávka s občerstvením
14:00 - 16:00 hod  

Daňová trestná činnosť verzus daňová optimalizácia
JUDr. Ján Šanta, PhD.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

16:00 hod   Ukončenie konferencie
Po každej prednáške nasleduje diskusia

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Reportáž z konferencia Daňová trestná činnosť, trestná činnosť súvisiaca s eurofondmi a ďalšie ekonomické trestné činy  

Termín uzávierky prihlášok je 22. 10. 2015.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
28.10.201528.10.2015BratislavaRegistrovať144 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

PARTNERI

Organizátori konferencie:

185x60_poradca-podnikatela  185x60_profi-vydelavanie  185x60_bmp

 

Partneri konferencie:

185x60_epi 185x60_eurokodex 

 

Mediálni partneri:

185x60_education  185x60_konferencieProfil lektora

JUDr. Ján Šanta, PhD.

obr4.jpg

Pôsobí 26 rokov  v rezorte prokuratúry, kde sa zaoberá prevažne dozorom závažných foriem ekonomickej  trestnej činnosti. Zároveň externe spolupracoval na viacerých vysokých školách – Právnická fakulta UPJŠ Košice, Filozofická fakulta PU Prešov, Univerzita Komenského Bratislava a Justičná akadémia Pezinok. Publikoval množstvo článkov k ekonomickej trestnej činnosti a je spoluautorom  kníh s problematikou trestné právo. V súčasnosti pôsobí na Úrade špeciálnej prokuratúry SR a vystupuje na početných vedeckých konferenciách k témam o ekonomickej kriminalite.

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

autor-Tuzinsky_120x180.png

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie