Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie)

Potrebujete preškoliť zamestnanca na zastupovanie počas neprítomnosti alebo dovolenky? Alebo len doplniť vedomosti zo mzdovej alebo účtovnej oblasti? Pošlite ho na naše 2-dňové školenie.

Na školení sa naučíte vypočítať mzdy, odvody, oboznámite sa s informáciami, aké tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom je potrebné vyplňovať.

Popis

Školenie je určené začínajúcim mzdovým účtovníkom, ale je prínosom aj pre pokročilých mzdárov.Je vhodné aj pre úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť viesť mzdovú agendu. Informácia o školení je užitočná aj pre majiteľov firiem, vedúcich manažérov alebo personálnych manažérov, ktorí rozhodujú o vzdelávaní vo firmách.

Program

Zákonník práce

 • definícia mzdy
 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • prekážky v práci a ich platenie
 • priemerná mzda – výpočet
 • príplatky ku mzde
 • nadčas, práca vo sviatok, pohotovosť, nočná práca
 • odstupné, odchodné
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Zdravotné poistenie

 • povinnosti zamestnávateľa
 • definícia zárobkovej činnosti
 • registračné povinnosti
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia
 • odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • sadzby poistného
 • výpočet poistného
 • výkazy, úhrada poistného

 

Sociálne poistenie

 • povinnosti zamestnávateľa
 • definícia zárobkovej činnosti
 • registračné povinnosti
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia
 • sadzby poistného
 • výpočet poistného
 • výkazy, úhrada poistného
 • dávky nemocenského poistenia – povinnosti
 • materská dovolenka,
 • rodičovská dovolenka – odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných

 

Daň z príjmov zo závislej činnosti

 • predmet dane
 • príjmy od dane oslobodené
 • výpočet dane
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • sadzba dane
 • daňový bonus
 • hlásenia dane

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Prezentácia: 8.30 – 9.00 hod. Účastnícky poplatok 156 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
27.6.2017 - 28.6.2017Bratislava

Apollo Hotel, Dulovo nám.1

Mapa
156 €Zrealizované
23.10.2017 - 24.10.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
156 €Zrealizované

Profil lektora

Julia_Pšenková_121x182px.JPG
Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Okrem iného sa venuje aj lektorovaniu. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Mzdy pre začiatočníkov / 270 kB
Príloha č.1 - Prehľad sociálneho poistného / 34 kB
Príloha č.2 - odvody z dohôd 2017 / 30 kB
Príloha č.3 Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch / 219 kB
Príloha č.4 Výkaz preddavkov na poistné / 232 kB
Príloha č.5 - Oznámenie zamestnanca / 106 kB
Príloha č.6 - Registračný list FO / 2,00 MB
Príloha č.7 - Registračný list FO poučenie / 97 kB
Príloha č.8 - Oznámenie a čestné vyhlásenie / 268 kB
Príloha č.9 - Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha / 1,00 MB
Príloha č.10 - Mesačný výkaz poistného a príspevkov  / 1,00 MB
Príloha č.11 - Výkaz poistného a príspevkov - príloha / 1,00 MB
Príloha č.12 - Výkaz poistného a príspevkov / 1,00 MB
Príloha č.13 - Vyhlásenie / 232 kB
Príloha č.14 - Prehľad / 56 kB

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Zamestnanecké benefity z pohľadu dane a odvodov aktuálne v roku 2018
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zmeny v mzdovej učtárni od 1. 1. 2018

Funkcie

Partner