Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov

Máte e-shop? Nakupujete tovar, objednávate služby (aplikácie, softvér, licenčné poplatky) či poskytujete tovary a služby cez internet? Obchodujete so zahraničnými subjektmi v SR aj v zahraničí? Viete, aké sú vaše povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH v tuzemsku alebo v inom štáte? Máte v tom zmätok? Už nemusíte! Ing. Vladimír Ozimý vám na školení poradí, ako sa správať pri obchodovaní cez internet vo vzťahu k daňovým povinnostiam na účely dane z príjmov (stála prevádzkareň, zrážková daň, oznamovacie povinnosti, sankcie, dvojité zdanenie...) a dane z pridanej hodnoty (miesto dodania, registrácie, samozdanenie, výkazy).

Program

 • Vymedzenie prevádzkarne na účely dane z príjmov a daň  z pridanej hodnoty
  • Definícia podľa nariadenia (rozsudky ESD) – DPH
  • Vymedzenie na účely dane z príjmov – zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Zdroj príjmov v SR a väzba na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Základné princípy dane z príjmov vo väzbe na rezidenciu a zdroj príjmu.
 • Predaj tovaru cez internet (eshopy)
  •  Miesto dodania tovaru a zdanenie na účely DPH
   • Premiestnenie tovaru do skladu v inom členskom štáte EU, predaj zo skladu
   • Uvádzanie dodania tovaru vo výkazoch – daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz
   • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru
  • Zdanenie príjmov na účely dane z príjmov
  • Obchodovanie v režime ako napr. Amazon
 • Predaj sotvérov, obrázkov, hudby cez internet (elektronicky dodávané služby)
  • Miesto dodania takýchto služieb na účely DPH 
   • Registračné povinnosti voči štátom EÚ alebo uplatnenie systému MOSS v tomto režime na účely DPH
   • Uvádzanie dodaní do výkazov – daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
  • Licenčné poplatky na účely dane z príjmov a zrážková daň na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Započítanie (vyňatie) takýchto príjmov v daňovom priznaní (FO, PO) – väzba na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Nákup tovaru cez internet
  • Nákup od zahraničnej osoby s miestom dodania v tuzemsku (vymedzenie zahraničnej osoby, čo preverovať, prenos daňovej povinnosti na účely DPH)
   •  Uvádzanie dodaní do výkazov – daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
  • Nákup od zahraničnej osoby s miestom dodania v zahraničí (vymedzenie zahraničnej osoby, čo preverovať, prenos daňovej povinnosti na účely DPH)
  • Nákup tovaru z tretích štátov a dovoz tovaru
  • Úhrada faktúr a zrážková daň z pohľadu dane z príjmov
 • Nákup softvérov, hudby, obrázkov, aplikácií cez internet
  • Prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu
   • Uvádzanie dodaní do výkazov – daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
   • Nesprávna fakturácia a uvedenie dane na faktúre dodávateľom, vplyv na daňové povinnosti
  • Zrážková daň pri úhrade do zahraničia (väzba na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia)
  • Nezrazenie dane z príjmov a vplyv na daňovníka, ktorý uskutočnil úhradu
 • Sankcie z pohľadu zákona o správe daní a poplatkov

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo v podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
4.4.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
84 €Zrealizované
5.4.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

ZRUŠENÉ

Mapa
84 €Zrealizované
6.4.2017Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

ZRUŠENÉ

Mapa
84 €Zrealizované
25.4.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32 ZRUŠENÉ

Mapa
84 €Zrealizované
27.4.2017Poprad

TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7, Poprad

Mapa
84 €Zrealizované
10.5.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
84 €Zrealizované
17.5.2017Prešov

Hotel LINEAS, Budovateľská 14  ZRUŠENÉ

Mapa
84 €Zrealizované

Profil lektora

DSC_3956___120x180.jpg
Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov / 662 kB
Problematika medzinárodného zdaňovania v zákone č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov / 38 kB
DPH a typy zlúv v členských krajinách  EÚ / 236 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Záznam z webinára: Uplatňovanie zákona o DPH pri reťazových obchodoch (dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)
Zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu v kontexte zmien novely zákona o DPH od 1. 1. 2018
Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Funkcie

Partner