Prihlásiť

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

Viete, aké zmeny nastávajú v otázke bezpečnosti osobných údajov? Prichádza ďalšia „revolúcia“ v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Pripravte sa vo vašej spoločnosti na nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý so sebou prináša nespočetný rad povinností. V danej problematike GDPR vám pomôžeme sa zorientovať na unikátnych PP konferenciách.

Program

HARMONOGRAM:

 08:30 – 09:00 hod.

 

 Registrácia účastníkov s občerstvením

 09:00 – 9:10 hod.

 

 

 Otvorenie konferencie

 

 

09:10 – 10:30 hod.

 

Predmet, pôsobnosť, nové pojmy, právny základ podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

Predmet a pôsobnosť nariadenia, vymedzenie hlavných pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave 

 

Zásady  spracúvania osobných údajov, zákonnosť spracúvania (právne základy), spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, súhlas dotknutej osoby a špecifické podmienky uplatniteľné pri súhlase dieťaťa

 

 

10:30 – 12:30 hod.

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

Práva dotknutej osoby (právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na prenosnosť, profilovanie)

 

JUDr. Macová Marcela, DAPRO Consulting, s. r. o.

Zodpovedná osoba, poučenie oprávnenej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach

 12:00 – 13:00 hod.

 

 Obed formou bufetu

 

 

 13:00 – 14:45 hod.

 

Bezpečnosť osobných údajov

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR  

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, predchádzajúca konzultácia, kódexy správania, certifikácia a akreditácia

 

14:45 – 15:45 hod.

 

Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

JUDr. Jakub Uhrinčať, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Sprostredkovateľ (práva a povinnosti, zmluva s prevádzkovateľom, zmeny v postavení oproti doterajšej úprave)

 

JUDr. Pavol Szabo, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.

Prenos osobných údajov

 

Mgr. Irena HUDECOVÁ, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR

Kontrola podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby, práva a povinnosti kontrolného orgánu) a sankcie za porušenie zákonných povinností

 

 16:00 hod.

 

 Ukončenie konferencie

 

 

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

 Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
6.12.20176.12.2017BratislavaRegistrovať180 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

14.12.201714.12.2017Banská BystricaRegistrovať180 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32

23.1.201823.1.2018ŽilinaRegistrovať180 €ObjednaťMapa

Hotel Holiday Inn, Športová 2

13.2.201813.2.2018KošiceRegistrovať180 €ObjednaťMapa

DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice

14.3.201814.3.2018BratislavaRegistrovať180 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

PARTNERI

Organizátor konferencie:

 

Image33732                  logo_profi_upr (2)

 

 

Hlavný partner:

 

obr

 

Partneri:

 

  

Mediálni partneri:

 

Image33914   Image33913Profil lektora

Mgr. Irena Hudecová

20170526_072156.jpg

Je expertka na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné bohaté skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľa sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP 29 pre oblasť Technológie. Špecializuje sa na bezpečnosť spracúvania osobných údajov, na nastavenie a správnu aplikáciu bezpečnostných opatrení.

Profil lektora

JUDr. Jakub Uhrinčať

Uhrinčať (2).jpg

Je špecialistom na právnu oblasť ochrany osobných údajov. Svojim klientom v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o., poskytuje komplexnú poradenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov od počiatočného úplného nastavenia systému ochrany osobných údajov v spoločnosti a vypracovania všetkej súvisiacej dokumentácie až po zastupovanie klientov počas celého priebehu kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR. Titul JUDr. získal po obhajobe rigoróznej práce na tému „Povinnosti podnikateľov pri ochrane osobných údajov a prislúchajúce právne vzťahy v obchodnom styku“.

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macka_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Profil lektora

JUDr. Pavol Szabo

Szabo.jpg

Špecialista ochrany osobných údajov v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o. V oblasti ochrany osobných údajov sa zameriava na právne zabezpečenie ochrany osobných údajov v rámci zmluvnej dokumentácie. Právne poradenstvo poskytuje najmä klientom z oblasti IT zaoberajúcim sa vývojom a licencovaním softvéru.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Právo
PP školenie