Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

Viete, aké zmeny nastávajú v otázke bezpečnosti osobných údajov? Prichádza „revolúcia“ v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Pripravte vašu spoločnosť na nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý so sebou prináša nespočetný rad povinností. Problematikou spracúvania osobných údajov v roku 2018 vás prevedú na unikátnych konferenciách špičkoví lektori z praxe. 

Program

  • Predmet, pôsobnosť, nové pojmy, právny základ podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov
  • Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby
  • Bezpečnosť osobných údajov
  • Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
6.12.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
180 €Zrealizované
14.12.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32

Mapa
180 €Zrealizované
23.1.2018Žilina

Hotel Holiday Inn, Športová 2

Mapa
180 €Zrealizované
13.2.2018Košice

DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice

Mapa
180 €Zrealizované
14.3.2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
180 €Zrealizované

Profil lektora

Macka_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Profil lektora

20170526_072156.jpg
Mgr. Irena Hudecová

Špecializuje sa na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP 29. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. 

Profil lektora

Uhrinčať (2).jpg
JUDr. Jakub Uhrinčať

Je špecialistom na právnu oblasť ochrany osobných údajov. Svojim klientom v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o., poskytuje komplexnú poradenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov od počiatočného úplného nastavenia systému ochrany osobných údajov v spoločnosti a vypracovania všetkej súvisiacej dokumentácie až po zastupovanie klientov počas celého priebehu kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR. Titul JUDr. získal po obhajobe rigoróznej práce na tému „Povinnosti podnikateľov pri ochrane osobných údajov a prislúchajúce právne vzťahy v obchodnom styku“.

Profil lektora

Szabo.jpg
JUDr. Pavol Szabo

Špecialista pre oblasť ochrany osobných údajov v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o. V problematike ochrany osobných údajov sa zameriava na právne zabezpečenie ochrany osobných údajov v rámci zmluvnej dokumentácie. Právne poradenstvo poskytuje najmä klientom z oblasti IT zaoberajúcim sa vývojom a licencovaním softvéru.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
uzz-10-2018-ochrana-osob-udajov.pdf / 3,00 MB

Funkcie

Partner