Prihlásiť

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

 

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a novému návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

 

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?Program

 • Zmeny v doterajšej právnej úprave ochrany osobných údajov

 • Povinnosti prevádzkovateľov podľa ešte platného zákona o ochrane osobných údajov a podľa nového zákona a nariadenia GDPR – komparácia

 • Čo sa ručí a čo zostáva?

 • Novinky podľa nového zákona a nariadenia GDPR

 • Diskusia. Otázky a odpovede

  

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
10.11.201710.11.2017Banská Bystrica90 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

14.11.201714.11.2017Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

15.11.201715.11.2017Nitra90 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

20.11.201720.11.2017Trnava90 €ObjednaťMapa

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13

OBSADENÉ

18.12.201718.12.2017Martin90 €ObjednaťMapa

Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin

19.12.201719.12.2017Košice90 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

20.12.201720.12.2017Prešov90 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14, Prešov

9.1.20189.1.2018Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

10.1.201810.1.2018Trenčín90 €ObjednaťMapa

Hotel Magnus, Považská ulica 1706, Trenčín

16.1.201816.1.2018Piešťany90 €ObjednaťMapa

Hotel Magnólia, Nálepkova 1,Pieštany

17.1.201817.1.2018Banská Bystrica90 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

18.1.201818.1.2018Trnava90 €ObjednaťMapa

Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, Trnava

1.2.20181.2.2018Nitra90 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra

2.2.20182.2.2018Poprad90 €ObjednaťMapa

Tatra Hotel, Karpatská 3314/7, Poprad

8.2.20188.2.2018Žilina90 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

27.2.201827.2.2018Bardejov66 €ObjednaťMapa

Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Bardejov

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macka_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Mzdy a personalistika, Právo
PP školenie