Prihlásiť

Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívy od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy

V tejto časti videoškolenia budeme rozoberať, na základe akých predpisov budete vypracovávať dokumentáciu k ochrane osobných údajov. Povieme si, kedy sa na údaje o firme vzťahuje nariadenie a kedy nie. A hlavne si rozoberieme rozdiely medzi chápaním pojmu osobný údaj podľa teraz platného zákona č. 122/2013 Z. z. a nového nariadenia a na záver si rozoberieme osobitnú kategóriu osobných údajov a povieme si, či podľa nových predpisov rodné číslo bude považované za osobitnú kategóriu osobných údajov.

Základné informácie  Cena  
s DPH:
Objednať:Minutáž:Test:
24 €
Objednať28 min.
Videoškolenie neobsahuje test


Ukážka videoškolenia


OBSAH VIDEOŠKOLENIA

 

  • Komparácia prameňov práva do 24.5.2018 a po 25.5.2018
  • Predmet nariadenia čl.1
  • Pôsobnosť nariadenia čl. 2
  • Definícia osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.
  • Interpretácia osobitnej kategórie osobných údajov podľa § 13 zákona č. 122/2013 Z.z. a nového nariadenia
  • Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov


Prílohy

Prednáška: Ochrana osobných údajov v zmysle novej legislatívy od 25. 5. 2018 – pojem osobný údaj, legislatívne predpisy

 / 481 kB

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macka_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Verejná správa, Právo
PP školenie