Online bezpečnosť - bezpečnostné riziká zamestnancov v prostredí internetu

Ste manažérom, asistentom, ekonómom, účtovníkom, personalistom alebo zastávate inú pozíciu vo firme? Pozor, na každého, kto sa pohybuje v prostredí internetu (email, webové stránky, chat, sociálne siete a ďalšie), číha množstvo rizík, ktoré môžu mať fatálne následky. Jednou z najväčších hrozieb spoločností je únik významných firemných dát, ktorý vo viac ako 50 % zapríčiníme práve my sami alebo iní neznalí zamestnanci v podniku.

Zabráňte odcudzeniu dôležitých informácií na školení s Tomášom Zaťkom, špecialistom na online bezpečnosť, ktorý vám poskytne praktický návod na to, ako sa chrániť pred neželaným vniknutím hackera do vášho súkromia. Školenie je zrozumiteľné aj pre ľudí bez hlbších technických znalostí.

Program

  • Ako funguje hacking cez manipuláciu zamestnancov a ako sa pred ním brániť – stačí nevedomosť zamestnanca (útoky sociálneho inžinierstva)
  • Ako sa na internete správať a naopak nesprávať
  • Počítačové hrozby a ich riziká
  • Šifrovanie ukladaných a prenášaných údajov
  • Ako správne a nesprávne pracovať s heslami
  • Kedy a ako používať WiFi siete
  • Nebezpečenstvá pri používaní USB kľúčov
  • Reálne ukážky hackerských útokov a metódy obrany
  • Otázky a otvorená diskusia na ujasnenie odovzdaných informácií
  • Odovzdanie kľúčových informácií v letáku

 

Účastnícky poplatok 120 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

Účastnícky poplatok 140,40 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie + ročné predplatné časopisu Zisk manažment.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením
10.45 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

Partneri

logo---Zisk-manazment---250x144    logo-citadelo   logo_saec

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
7. 2. 2018Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
120 €Zrealizované

Profil lektora

Tomáš Volný 180x120.jpg
Tomáš Volný

Tomášov prvý hack bol, keď ako sedem-ročný obišiel prihlasovaciu obrazovku do Windowsu. V dospelosti pôsobil ako webový developer a už v tom čase sa sústredil hlavne na bezpečnosť. Počas nasledujúcich rokov v rámci spoločnosti Citadelo úspešne kazil na objednávku weby, mobilné aplikácie alebo servery veľkých spoločností. Dnes sa okrem školení sústreďuje na manipulatívne techniky známe pod názvom Social engineering.


Funkcie

Partner