Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2017

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.
Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2017 schválené v Národnej rade SR.

Program

Ukončenie roka 2016 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2016, termíny
 • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2017
 • „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2016, popis zmien
 • „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016“
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2016 a „Prehľad“ pre rok 2017
 • venovanie 2 % (3 %) za rok 2016
 • zamestnanecká prémia za rok 2016
 • nezdaniteľné časti za rok 2016 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady
 • tlačivá daňových priznaní FO za rok 2016

 

Legislatívne zmeny pre rok 2017

 • Zákonník práce – minimálna mzda, sadzby minimálnych mzdových nárokov
 • Sociálne poistenie – min. a max. vymeriavacie základy, dôchodky, dôchodkový vek
 • Zdravotné poistenie – odpoč. pol. v roku 2017, ukončenie odvodov z podielov na zisku
 • Daň z príjmov – zavedenie zdanenia podielov na zisku, nezdaň. časti a DB v roku 2017
 • ...program bude doplnený v závislosti od konkrétnych zmien prijatých pre rok 2017

 

Diskusia

 • V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

 

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie (18. 1. 2017 v Košiciach) alebo teplý obed (podľa možností prenajatých priestorov).

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
5.1.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
11.1.2017Trenčín

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Mapa
66 €Zrealizované
13.1.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
16.1.2017Žilina

Hotel Holiday Inn, Športová 2

Mapa
66 €Zrealizované
17.1.2017Prešov

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2 OBSADENÉ

Mapa
66 €Zrealizované
18.1.2017Košice

Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9                  OBSADENÉ

Mapa
66 €Zrealizované
19.1.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

OBSADENÉ

Mapa
66 €Zrealizované
20.1.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

OBSADENÉ

Mapa
78 €Zrealizované
23.1.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
24.1.2017Trenčín

Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Študentská 2

Mapa
66 €Zrealizované
26.1.2017Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32

Mapa
66 €Zrealizované
27.1.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované
27.1.2017 - 25.1.2017Martin

Martin, Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2

Mapa
66 €Zrealizované
30.1.2017Žilina

Hotel Holiday Inn, Športová 2

Mapa
66 €Zrealizované
31.1.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414  OBSADENÉ

Mapa
66 €Zrealizované
9.2.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
66 €Zrealizované
10.2.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
78 €Zrealizované

Profil lektora

RNDr Jozef Mihál.jpg
RNDr. Jozef Mihál

Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR. Videoprofil nájdete tu


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákonník práce s komentárom (PMPP 14-15/2016) / 9,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Funkcie

Partner