Prihlásiť

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Na školení rozoberieme teoreticky aj prakticky zmeny v legislatíve k 1. 1. 2017 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti.
Zároveň si rozoberieme aktuálne hodnoty, postupy a zmeny v ročnom zúčtovaní dane za rok 2016.

Program

 • RZD lehoty, termíny 
 • potvrdenie o príjme 
 • žiadosť o RZD 
 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu 
 • odpočítateľné položky SDS, DDS 
 • daňový bonus 
 • zamestnanecká prémia 
 • preplatky, nedoplatky
 • darovanie 2 % dane 
 • Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky 
 • sociálne poistenie – vymeriavacie základy 
 • zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací základ pre náhradu príjmov

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 69 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
11.1.201711.1.2017ŽilinaRegistrovať69 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

12.1.201712.1.2017BratislavaRegistrovať69 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ

9.2.20179.2.2017BratislavaRegistrovať69 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ

17.2.201717.2.2017PopradRegistrovať69 €ObjednaťMapa

Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3, Poprad

Profil lektora

Júlia Pšenková

Julia_Pšenková_121x182px.JPG

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Okrem iného sa venuje aj lektorovaniu. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie