Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo ZČ za rok 2014 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v r. 2015

Počas jediného dňa sa na jednom školení dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2014/2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a všetky potrebné legislatívne zmeny od 1. 1. 2015.

Program

 1. Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny
 • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015
 • potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014
 • vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • venovanie 2 % (3 %) za rok 2014
 • zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady
 • nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady
 • vyplnenie nového tlačiva daňového priznania FO za rok 2014
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014
 1. Novely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení k 1. 1. 2015
 • dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015
 • zmena výpočtu poistného na zdravotné poistenie (odpočítateľná položka)
 • zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch
 • vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO
 • preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015
 • poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015
 • automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov
 • zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu
 1. Novela zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2015
 • nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1. 1. 2015
 • nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca
 • zmeny v daňovom bonuse 2015
 • nezdaniteľné časti v roku 2015
 • preddavky na daň SZČO v roku 2015
 • zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov PO, FO, zmeny v odpisoch, odpočet straty
 1. Novela Zákonníka práce
 • zmeny v dohodách od 1. 7. 2014
 • nové sumy stravného od 1. 11. 2014
 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015
 • zásadné zmeny pre dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania
 1. Ďalšie legislatívne zmeny
 • zmeny v zákone o cestovných náhradách
 • nový príspevok na zamestnávanie mladých v prvom zamestnaní (služby zamestnanosti)

Účastník školenia dostane rozsiahle materiály vo formáte A4, kde nájde všetko potrebné k svojej práci:

 • materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO,
 • materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nového daňového priznania FO, 
 • materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi,
 • a navyše novinku na trhu „mzdárskej“ literatúry – 400-stranovú brožúru formátu A4 „Mzdárske zákony“ obsahujúcu všetky zákony potrebné v mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1. 1. 2015, vrátane komentára k legislatívnym zmenám (Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov, služby zamestnanosti, inšpekcia práce, BOZP, cestovné náhrady atď.).

HARMONOGRAM: 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

                            09.00 – 11.00 prednáška

                            11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

                            12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 66 € s DPH zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie alebo teplý obed (podľa možností prenajatých priestorov).

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
7.1.2015Bratislava

COOP PRODUKT, Mliekarenská 10

Mapa
66 €Zrealizované
8.1.2015Trnava

Kino Hviezda, Paulínska 1

Mapa
66 €Zrealizované
9.1.2015Banská Bystrica

Hotel Dixon, Švermova 32

Mapa
66 €Zrealizované
12.1.2015Košice

Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9

Mapa
66 €Zrealizované
13.1.2015Žilina

Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2

Mapa
66 €Zrealizované
14.1.2015Trenčín

 Trenčín, Dom Armády, Hviezdoslavova 16

Mapa
66 €Zrealizované
15.1.2015Bratislava

Hotel Bratislava, Seberíniho 9

Mapa
66 €Zrealizované
16.1.2015Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
66 €Zrealizované
22.1.2015Bratislava

COOP PRODUKT, Mliekarenská 10

Mapa
66 €Zrealizované
26.1.2015Žilina

Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2

Mapa
66 €Zrealizované
27.1.2015Prešov

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2

Mapa
66 €Zrealizované
28.1.2015Košice

Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9

Mapa
66 €Zrealizované
30.1.2015Bratislava

COOP PRODUKT, Mliekarenská 10

Mapa
66 €Zrealizované
3.2.2015Bratislava

Bratislava - Liberálny dom s.r.o., Priemyselná 16318/8

Mapa
66 €Zrealizované
9.2.2015Bratislava

Bratislava - Liberálny dom s.r.o., Priemyselná 16318/8

Mapa
66 €Zrealizované
10.2.2015Bratislava

Bratislava - Liberálny dom s.r.o., Priemyselná 16318/8

Mapa
66 €Zrealizované

Profil lektora

RNDr Jozef Mihál.jpg
RNDr. Jozef Mihál

Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR. Videoprofil nájdete tu


Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner