Webinár: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

Pripravili sme pre vás praktický online seminár (webinár) s JUDr. Jozefom Lukajkom PhD., ktorý vás detailne informuje o tom, čo robiť v prípade závažného alebo menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, a ako následne legálne vypovedať svojmu zamestnancovi pracovnú zmluvu. Venovať sa bude i obsahovým náležitostiam výpovede a oznámeniu o okamžitom skončení pracovného pomeru a pomocou príkladov zo súdnej praxe odlíšime dôvody pre závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Popis

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Program

  • Možnosti skončenia pracovného pomeru
  • Postup zamestnávateľa pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
  • Postup zamestnávateľa pri výpovedi pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
  • Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny verzus neuspokojivé plnenie pracovných úloh
  • Postup zamestnávateľa pri závažnom porušení pracovnej disciplíny
  • Postup zamestnávateľa pri okamžitom skončení pracovného pomeru
  • Postup zamestnávateľa pri výpovedi za závažné porušenie pracovnej disciplíny
  • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru
  • Obsahové náležitosti výpovede a oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru
  • Súdna prax

Harmonogram:

9,30 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,15 – prestávka

11,15 – 12,30 – prednáška

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
28.2.2018online48 €Zrealizované

Profil lektora

Lukajka.jpg
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. pôsobil 3 roky na Inšpektoráte práce v Trenčíne, kde sa venoval problematike pracovného práva a BOZP. Od roku 2013 je členom Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o., kde sa venuje najmä zastupovanie klientov pred súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov, inšpektorátmi práce s odborným zameraním na pracovné právo, BOZP, ochranu osobných údajov, a pod. Jozef úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP. Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ, práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval  anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.


Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

Najnovšie videoškolenia lektora

eCommerce Conference 2018 - GDPR A BEZPEČNOSŤ
Záznam z webinára: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny
Vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

Funkcie

Partner