Prihlásiť

Zákon o sťažnostiach po novele od 1. 6. 2017

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach bol novelizovaný doposiaľ trikrát, napriek tejto skutočnosti vznikla potreba jeho novelizácie najmä v ustanoveniach, ktoré riešia  postup, resp. spôsob prešetrovania a vybavovania sťažností. Novela zákona o sťažnostiach upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.

Program

Seminár sa bude v širšom kontexte venovať prešetrovaniu a vybavovaniu sťažností po novele zákona o sťažnostiach od 1. júna 2017.

 

 • Legislatívna úprava vybavovania sťažností
 • Čo je sťažnosť a čo nie je sťažnosť – zmeny od 1. júna 2017
 • Opakovaná sťažnosť a sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti
 • Zásady vybavovania sťažností – zmeny od 1. júna 2017
  •        Prijímanie sťažností  
  •        Príslušnosť na vybavovanie sťažností  
  •        Lehoty na vybavenie sťažností
  •        Prešetrovanie sťažností                                                                      
 • Zákonná povinnosť tvorby vnútornej smernice – vzor internej smernice, vzory písomností
 • Konzultácie s lektorkou k  téme prednášky

 

HARMONOGRAM:


08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

                                 
Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
18.5.201718.5.2017ŽilinaRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

23.6.201723.6.2017BratislavaRegistrovať78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Profil lektora

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Právo, Manažment a podnikanie
PP školenie