Prihlásiť

Transferové oceňovanie: Najdôležitejšie zmeny v roku 2017

Pravidlá transferového oceňovania sa v slovenskej právnej úprave dynamicky vyvíjajú a v poslednom období je možné zaznamenať viacero dôležitých zmien. S účinnosťou od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá transferového oceňovania. Spoločnou črtou väčšiny týchto zmien je sprísnenie povinností daňových subjektov. Všetky tieto zmeny sú predmetom plánovaného seminára, ktorý spolu s celkovým kontextom problematiky predstaví fungovanie transferového oceňovania aj na praktických príkladoch. Dávame do pozornosti, že tieto zmeny sa uplatnia už pri podaní najbližšieho daňového priznania za rok 2016.

Popis

Seminár ponúka výklad o definíciách závislých osôb po novele zákona o dani z príjmov, vysvetľuje aktuálne povinnosti závislých osôb, uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu a tiež požiadavky   na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Súčasťou seminára sú aj praktické príklady a poukázanie na najčastejšie chyby daňových subjektov. Je určený všetkým závislým osobám, ktoré sa rozhodli spracovať dokumentáciu vo vlastnej réžii.

Cieľová skupina: Tuzemské a zahraničné závislé osoby – konatelia, finanční riaditelia, účtovníci, interní kontrolóri a daľšie osoby, ktoré sa vo svojej práci stretávajú s problematikou transferového oceňovania.Program

Program:

 • Aktuálne zmeny v pravidlách transferového oceňovania (novela ZDP a nové usmernenie MF SR)
 • Úprava základu dane pred a po novele ZDP
 • Zmeny v definícii závislých osôb (vo svetle novely ZDP)
 • Metódy transferového oceňovania a princíp nezávislého vzťahu
 • Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania (vo svetle novely ZDP)
 • Dokumentácia o transferovom oceňovaní – význam a účel (vo svetle nového usmernenia MF SR)
 • Korešpondujúca úprava základu dane (vo svetle novely ZDP)
 • Sankcie za porušenie povinností v oblasti transferového oceňovania (vo svetle novely ZDP)
 • Najčastejšie chyby daňových subjektov
 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
 • Diskusia

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
1.3.20171.3.2017KošiceRegistrovať78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Profil lektora

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

V odbornej praxi sa špecializuje na medzinárodné a európske daňové právo, v rámci čoho sa venuje aj oblasti transferového oceňovania. Po absolvovaní Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pôsobil v akademickom prostredí a okrem iného sa podieľal na výučbe daňového práva na Právnickej fakulte. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. V minulosti pracoval v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti, v súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V júli 2015 publikoval monografiu „Úvod do práva transferového oceňovania“, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Manažment a podnikanie
PP školenie