Verejné obstarávanie - bez využitia EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) prakticky

Na seminári s Ing. Magdalénou Scheberovou sa krok po kroku zameriame na prípravu verejného obstarávania verejným obstarávateľom. V rámci školenia vymedzíme pravidlá a postupy pre zadávanie jednotlivých druhov zákaziek, upozorníme vás na dôležité lehoty a informujeme o výnimkách zo zákona. Venovať sa budeme celému procesu zadávania a vyhodnocovania zákaziek až po samotnú realizáciu verejného obstarávania. Okrem iného si ukážeme aj vzory podaní a poradíme vám, ako sa vyhnúť najčastejším chybám vo verejnom obstarávaní.

Program

  • Príprava vereného obstarávania verejným obstarávateľom - vymedzenie predmetu zákazky a jeho špecifikácia
  • Pravidlá verejného obstarávania, povinnosti a výnimky zo zákona
  • Zadávanie zákaziek
  • Príklady najčastejšie sa vyskytujúcich chýb/omylov vo verejnom obstarávaní
  • Námietky uchádzačov
  • Zadanie zákazky (zmluvy, objednávky)
  • Vzory podaní
  • Diskusia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 72 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
17. 5. 2018Košice

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Mapa
72 €Zrealizované

Profil lektora

Ing. Magdaléna Scheberová

Školiteľka systému EVO, tréningová expertka, praktik v oblasti VO od roku 1992 nepretržite.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

Zákon o verejnom obstarávaní.pdf / 1,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017

Funkcie

Partner