Prihlásiť

VIP diskusná akcia pre personalistov – Horúce témy v personalistike

Ste personalistom alebo ste úzko spojený s touto problematikou? Aj v lete sme si pre vás pripravili školenie, kde vás lektorky JUDr. Alena Huťanová a JUDr. Marcela Macová, PhD., prevedú horúcimi témami personalistiky. Pozrieme na aktuálne oblasti, ktoré nás v dohľadnej dobe čakajú, poradíme vám v otázke výberu, získavania a prenajímania zamestnancov a chýbať nebude ani súčasná téma GDPR.

 

Popis

Školenie je určené pre personalistov, vedúcich zamestnancov, majiteľov spoločností a všetkých, ktorých táto problematika zaujíma.Program

1. prednáška JUDr. Marcela Macová, PhD.:

Ochrana osobných údajov je stále aktuálnejšou témou. Očami popredného slovenského odborníka JUDr. Marcely Macovej sa pozrieme na oblasti, ktorým aktuálne musíme venovať pozornosť, lebo na nás v dohľadnej dobe čakajú. Samozrejme nevynecháme horúcu tému GDPR.

 

2. prednáška JUDr. Alena Huťanová:

Máte problém s výberom a získavaním zamestnancov?
Plánujete zamestnávať alebo si prenajímať cudzincov?
O podmienkach, povinnostiach, ale aj úskaliach a problémoch s tým spojených vám porozpráva skúsená lektorka JUDr. Alena Huťanová.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že témou príspevku budú „Podmienky zamestnávania občanov EÚ, cudzincov a ďalšie možnosti, ako získať budúcich zamestnancov".
 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 11.00 občerstvenie
11.00 – 12.30 prednáška
12:30 – 14:00 diskusia

  

Organizátor si vyhradzuje právo podľa počtu prihlásených účastníkov zmeniť miesto konania VIP akcie na hotel v Bratislave.

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

  

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
27.7.201727.7.2017Bratislava72 €ObjednaťMapa

Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov

Profil lektora

JUDr. Alena Huťanová

Huťanová.jpg

Lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných, ale aj privátnych klientov a popritom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macka_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Mzdy a personalistika, Právo, Manažment a podnikanie
PP školenie