Webinár: Ochrana osobných údajov v roku 2018 pre marketérov. Čo prinesie GDPR nariadenie?

Na základe súhlasu sú najčastejšie spracúvané osobné údaje pri marketingových aktivitách. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR výrazne ovplyvní od 25.5.2018 aj túto oblasť pracovnej sféry. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili webinár (online školenie), kde vás informujeme o najdôležitejších zmenách a novinkách, ktorým sa budúci rok určite nevyhnete. Lektorka JUDr. Marcela Macová, PhD. vám poradí, čo bude dovolené a čo nie pri spracúvaní osobných údajov z hľadiska marketingu a aké náležitosti bude mať súhlas. Podrobne sa budeme zaoberať aj zasielaniu newslettrov, súťažami, vernostnými programami a inými marketingovými činnosťami.

Program

 • Čo je osobný údaj?
 • Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje, napr. na účely súťaží, vernostných programov, letákov a iné
 • Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity
 • Náležitosti súhlasu
 • Kedy súhlas áno a kedy nie
 • Náležitosti štatútu súťaže
 • Je potrebné riešiť facebook napr. pri fun page?
 • Právny základ spracúvania osobných údajov 
 • Dotknutá osoba a jej práva – povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov
 • Profilovanie. Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?
 • Prenos osobných údajov v rámci EÚ a mimo do tretích krajín
 • Povinná dokumentácia vyplývajúca z GDPR na účely marketingu

Harmonogram:

9,30 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,15 – prestávka

11,15 – 12,30 – prednáška

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
8.12.2017online48 €Zrealizované

Profil lektora

Macka_120x180.jpg
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prezentácia: Ochrana osobných údajov v roku 2018 pre marketérov / 2,00 MB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Záznam z webinára: Ochrana osobných údajov v roku 2018 pre marketérov

Najbližšie školenia lektora


Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Ochrana osobných údajov v marketingovej komunikácii
Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch
Ochrana osobných údajov v realitách

Funkcie

Partner