Prihlásiť

Zákonník práce pod lupou

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom pre právnikov venujúcich sa pracovnému právu, pre manažérov i personalistov pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. Thurzovej. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám, prekážkam v práci a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.

Popis

Cieľová skupina:

školenie je určené najmä pre manažérov, personalistov a všetkých, ktorí potrebujú získať, prehĺbiť alebo si  overiť úroveň svojich odborných vedomostí  z problematiky Zákonníka práce.Program

 • vznik pracovného pomeru  a jeho obsah
 • druhy pracovných pomerov
 • zmena pracovného pomeru
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru
 • ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru
 • odstupné a odchodné
 • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie 
 • ochranné limity pracovného  času  a času odpočinku 
 • prekážky v práci
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • praktické príklady  a  riešenia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 216 € s DPH: obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
13.10.201614.10.2016ŽilinaRegistrovať216 €ObjednaťMapa

Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

20.10.201621.10.2016BratislavaRegistrovať216 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

25.4.201726.4.2017ŽilinaRegistrovať216 €ObjednaťMapa

Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

25.5.2017BratislavaRegistrovať216 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5 ZMENA TERMÍNU na    05.- 06. 06. 2017

5.6.20176.6.2017BratislavaRegistrovať216 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Profil lektora

doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Thurzova.JPG

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Mzdy a personalistika
PP školenie