Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0 – 5 rokov)

Nie ste doma v pracovnom práve? Chcete si osvojiť problematiku Zákonníka práce? Ak ste začínajúcim personalistom, manažérom či právnikom venujúcim sa pracovnému právu, je práve školenie s vynikajúcou doc. Thurzovou pre vás to pravé orechové. Lektorka vám okrem iného ozrejmí vznik i skončenie pracovného pomeru, odchodné, odstupné, pracovnú disciplínu, dohody či prekážky v práci. Chýbať nebudú ani praktické príklady a ich riešenie.

Popis

Cieľová skupina:

určený najmä pre manažérov, personalistov a všetkých, ktorí potrebujú získať, prehĺbiť alebo si  overiť úroveň svojich odborných vedomostí  z problematiky Zákonníka práce.

Program

 • vznik pracovného pomeru a jeho obsah
 • druhy pracovných pomerov
 • zmena pracovného pomeru
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru
 • ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru
 • odstupné a odchodné
 • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie
 • ochranné limity pracovného času a času odpočinku
 • prekážky v práci
 • dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru
 • praktické príklady a riešenia

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 216 € s DPH obsahuje: cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
23.3.2017 - 24.3.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5

Mapa
216 €Zrealizované

Profil lektora

Thurzova.JPG
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Zákonník práce 1 / 776 kB
Zákonník práce 2 / 683 kB

Najbližšie školenia lektora


Najnovšie videoškolenia lektora


Funkcie

Partner