Prihlásiť

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2018

Aj tento rok sme pre vás pripravili konferenciu zameranú na prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien z oblasti daní, účtovníctva a miezd, ktoré nadobudnú platnosť od 1. 1. 2018. Získajte všetky potrebné informácie na jednom mieste s renomovanými odborníkmi – Tužinský, Ozimý, MacováMasárová. Počas jediného dňa načerpáte dôležité poznatky o schválených a pripravovaných zmenách z oblasti dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov, miezd, účtovníctva, ochrany osobných údajov a sociálnehozdravotného poistenia. Pripravte sa na nové pravidlá už v predstihu.

Program

  • Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov
  • Schválené zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty
  • Schválené zmeny v zákone o účtovníctve
  • Zmeny týkajúce sa ochrany osobných údajov
  • Vybrané zmeny
    • správa daní,
    • občianske / obchodné právo

 

 

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

V cene je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie, pracovné materiály.

  

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 5 pracovných dní pred konaním konferencie.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:Registrovať  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
28.11.201728.11.2017ŽilinaRegistrovať144 €ObjednaťMapa

Hotel Holiday Inn, Športová 2 

5.12.20175.12.2017BratislavaRegistrovať144 €ObjednaťMapa

Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

8.12.20178.12.2017KošiceRegistrovať144 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

PARTNERI

Organizátori konferencie:

185x60_poradca-podnikatela   185x60_profi-vydelavanie
     
  ProFuturion CMYK logotyp 170px       

 

 

 Mediálni partneri:

     185x60_konferencie   185x60_education
     

    
  Profil lektora

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

Advokátka venujúca sa daňovým sporom, daňová poradkyňa, členka dozornej rady SKDP, členka metodických komisií SKDP pre správu daní a pre daň z príjmov fyzických osôb, odborná asistentka na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, lektorka Akadémie daňových poradcov. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macka_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

autor-Tuzinsky_120x180.png

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

DSC_3956___120x180.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@profivzdelavanie.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie