Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 (práca evidovaných nezamestnaných, sezónne práce, dohody, materské)

Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom a letnom období zaujímavá otázka, akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov a aké bude ich daňové a odvodové zaťaženie. K 1. 5. 2017 sa zvyšuje materské. Toto a oveľa viac sa dozviete na školení s Jozefom Mihálom.

Program

Novela zákona o službách zamestnanosti k 1. 5. 2017

 • možnosti práce evidovaných nezamestnaných pred 1. 5. 2017
 • aké možnosti práce majú evidovaní nezamestnaní po 1. 5. 2017
 • ktoré právne vzťahy nemôžu evidovaní nezamestnaní využívať po 1. 5. 2017
 • časové obmedzenie práce evidovaných nezamestnaných na dohody
 • zákaz zamestnania evid. nezamestnaného na dohodu u bývalého zamestnávateľa
 • ďalšie zmeny v zákone o službách zamestnanosti a zákone o pomoci v hmotnej núdzi
 • prechodné ustanovenia, špeciálne prípady

Dohody a ďalšie možnosti sezónnej práce

 • všeobecne platné zásady a pravidlá pre dohody podľa Zákonníka práce
 • dohody o pracovnej činnosti
 • dohody o vykonaní práce
 • dohody o brigádnickej práci študentov
 • práca na dobu určitú
 • agentúrne zamestnávanie
 • práca na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
 • dane a odvody z dohôd,
 • kedy sa uplatní odvodová výnimka,
 • odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch

Materské od 1. 5. 2017

 • zvýšenie materského na 75 % DVZ
 • kedy je nárok na materské
 • výpočet výšky materského
 • otec na materskej

Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

HARMONOGRAM:

 • 8,30 –   9,00  prezentácia účastníkov školenia
 • 9,00 – 11,00  prednáška
 • 11,00 – 12,00  prestávka s občerstvením
 • 12,00 – 14,30  pokračovanie prednášky

 

Účastnícky poplatok: obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie. Uhradiť školenie je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred jeho konaním.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
20.4.2017Prešov

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2 OBSADENÉ

Mapa
66 €Zrealizované
21.4.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Mapa
66 €Zrealizované
24.4.2017Žilina

Hotel Holiday Inn, Športová 2 OBSADENÉ

Mapa
66 €Zrealizované
25.4.2017Bratislava

Hotel Saffron,  Školská 5 OBSADENÉ

Mapa
78 €Zrealizované
26.4.2017Trenčín

Galéria Vážka, Mierové námestie 19 (pasáž Zlatá Fatima)

Mapa
66 €Zrealizované
27.4.2017Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

Mapa
66 €Zrealizované
9.5.2017Bratislava

Hotel Saffron,  Školská 5 

Mapa
78 €Zrealizované
30.5.2017Poprad

TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7, Poprad

Mapa
66 €Zrealizované

Profil lektora

RNDr Jozef Mihál.jpg
RNDr. Jozef Mihál

Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR. Videoprofil nájdete tu


Najbližšie školenia lektora


Funkcie

Partner