Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

Školenie obsahuje komplexne problematiku zrážok zo mzdy. Zistíte, čo môže a čo nemôže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť, na základe akých podkladov, ako má postupovať pri vykonávaní viacerých zrážok, aké má ďalšie povinnosti. Školenie reflektuje novelu Exekučného poriadku od 1. 2. 2017.

 

Program

  • Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

  • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov.

  • Vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne zrážkami zo mzdy od 1. 7. 2017.

  • Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka.

  • Použitie „tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky.

  • Nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby.

  • Prednostné a neprednostné pohľadávky.

  • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady.

  • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

  • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny a miesta

Dátum:Miesto konania:Organizačné pokyny:Cena s DPH:Prihlásiť sa:
22.5.2017Košice

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Mapa
69 €Zrealizované
19.6.2017Bratislava

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Mapa
69 €Zrealizované
22.6.2017Žilina

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Mapa
69 €Zrealizované

Profil lektora

RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie. V súčasnosti pracuje ako programátor – analytik mzdového softvéru a venuje sa lektorskej činnosti. Videoprofil nájdete tu.


Profivzdelávanie klub - bonusové materiály

 Materiály sú dostupné po prihlásení
Prednáška Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky / 47 kB

Profivzdelávanie klub - videá, videoškolenie

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky

Najbližie konferencie lektora


Najnovšie videoškolenia lektora

Novela zákona o zdravotnom poistení a zmeny v sociálnom poistení účinné od 1.1.2018
Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky
Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017

Funkcie

Partner