V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

 

DPH a Daň z príjmov od 1. 1.2020 a ich aplikácia do praxe s Ing. Vladimírom Ozimým
Ing. Vladimír Ozimý 04. 03. 2020 Poprad Prihlásiť sa
05. 03. 2020 Prešov Prihlásiť sa
06. 03. 2020 Košice Prihlásiť sa
09. 03. 2020 Banská Bystrica Prihlásiť sa
10. 03. 2020 Trenčín Prihlásiť sa
11. 03. 2020 Nitra Prihlásiť sa
GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Mgr. Viliam Mizák

09. - 10. 03. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
23. - 24. 04. 2020 Žilina Prihlásiť sa
Webinár: Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2020
Júlia Pšenková

ZMENA TERMÍNU

z 26. 02. 2020 na 11. 03. 2020

on-line Prihlásiť sa
Webinár: Novela DPH od 1. 1. 2020 a aplikácia zmien v praxi
Ing. Vladimír Ozimý 12. 03. 2020 on-line Prihlásiť sa
GDPR – legislatívne zmeny v roku 2020, aktuálne problémy a priebeh úradnej kontroly v praxi
JUDr. Marcela Macová, PhD. 16. 03. 2020 Trenčín Prihlásiť sa
16. 06. 2020 Košice Prihlásiť sa
17. 06. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
20. 11. 2020 Banská Bystrica Prihlásiť sa
23. 11. 2020 Trnava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou v roku 2020
JUDr. Alena Huťanová 16. - 17. 03. 2020 Žilina Prihlásiť sa
23. - 24. 03. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Webinár: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny
JUDr. Jozef Lukajka, PhD. 25. 03. 2020 on-line Prihlásiť sa
MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY V PRAXI
Mgr. Mária Mrižová, PhD. 01. 04. 2020 Košice Prihlásiť sa
Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola z pohľadu kontrolóra
Mgr. Jozef Sýkora, MBA 02. 04. 2020 Žilina Prihlásiť sa
03. 04. 2020 Košice Prihlásiť sa
07. 04. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Intrastat – aktuálne v roku 2020
Ing. Tibor Vojtko 06. 04. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
07. 04. 2020 Žilina Prihlásiť sa
Cestovné náhrady pre rok 2020
Júlia Pšenková 14. 04. 2020 Žilina Prihlásiť sa
15. 04. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie)
ng. Vladimír Ozimý 16. - 17. 04. 2020 Bešeňová Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD. 20. 04. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
21. 04. 2020 Košice Prihlásiť sa
15. 06. 2020 Žilina Prihlásiť sa
20. 10. 2020 Prešov Prihlásiť sa
Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové školenie)
Dr. Milan Veščičík 27. - 28. 04. 2020 Žilina Prihlásiť sa
28. - 29. 05. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020
Mgr. Jana Bauerová, PhD. 27. 04. 2020 Trenčín Prihlásiť sa
Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2020
Mgr. Daniel Kurucár 28. 04. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020
Ing. Milan Kúdela 28. 04. 2020 Bratislava Prihlásiť sa

Zákonník práce 2020 (3 -dňové školenie)

JUDr. Zdeňka Dvoranová 28.-30. 04. 2020 Košice Prihlásiť sa
DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii (2-dňové školenie)
Ing. Vladimír Ozimý 11. - 12. 05. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
27. - 28. 05. 2020 Košice Prihlásiť sa
20. - 21. 05. 2020 Žilina Prihlásiť sa
Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2020
Ing. Ondrej Baláž 12. 05. 2020 Žilina Prihlásiť sa
13. 05. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Novinky a súčasná prax vo vybraných oblastiach GDPR
Mgr. Irena Hudecová 18. 05. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
20. 05. 2020 Nitra Prihlásiť sa
Register partnerov verejného sektora aktuálne v roku 2020
JUDr. Jaroslav Macek 20. 05. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Reálne daňové kontroly na príkladoch z praxe
Ing. Milan Kúdela 25. 05. 2020 Žilina Prihlásiť sa
26. 05. 2020 Košice Prihlásiť sa
27. 05. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci
RNDr. Jana Motyčková 26. 05. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
27. 05. 2020 Žilina Prihlásiť sa
28. 05. 2020 Košice Prihlásiť sa
Vedenie účtovníctva organizačnej zložky v roku 2020
Ing. Milan Kúdela 10. 06. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Aplikácia DPH na príkladoch v praxi
Ing. Vladimír Ozimý 15. 06. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
16. 06. 2020 Nitra Prihlásiť sa
17. 06. 2020 Trenčín Prihlásiť sa
18. 06. 2020 Žilina Prihlásiť sa
19. 06. 2020 Košice Prihlásiť sa
Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a riešeniami najčastejších problémových situácií
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 19. 06. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky
RNDr. Jana Motyčková 23. 06. 2020 Žilina Prihlásiť sa
24. 06. 2020 Košice Prihlásiť sa
25. 06. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Kamerové systémy v praxi podľa usmernení EDPB zo dňa 29.1.2020

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Mgr. Viliam Mizák

29. 09. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení
RNDr. Jana Motyčková 15. 10. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
16. 10. 2020 Žilina Prihlásiť sa

 

Funkcie

Partner

--%>