V súvislosti s neustále sa meniacou legislatívou zabezpečujeme a organizujeme odborné školenia z oblasti miezd, personalistiky, daní,  účtovníctva, práva a verejnej správy.

Zoznam podujatí | Kalendár podujatí

 

 

Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola z pohľadu kontrolóra
Mgr. Jozef Sýkora, MBA 26. 08. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
27. 08. 2019 Žilina Prihlásiť sa
Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2019
Ing. Vladimír Ozimý 10. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
11. 09. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
12. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
13. 09. 2019 Nirta Prihlásiť sa
18. 09. 2019 Košice Prihlásiť sa
04. 10. 2019 Poprad Prihlásiť sa
Daňová optimalizácia v roku 2019
Ing. Milan Kúdela 11. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
12. 09. 2019 Košice Prihlásiť sa
13. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende
JUDr. Marcela Macová, PhD. 16. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
17. 09. 2019 Košice Prihlásiť sa
18. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek
JUDr. Peter Kubovič 16. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
17. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Medzinárodná kamiónová doprava a DPH
Ing. Milan Kúdela 18. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
19. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii (2-dňové školenie)
Ing. Vladimír Ozimý 19. - 20. 09. 2019 Žilina Prihlásiť sa
15. - 16. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
21. - 22. 10. 2019 Košice Prihlásiť sa
GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra
Mgr. Irena Hudecová 24. 09. 2019 Nitra Prihlásiť sa
25. 09. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce I. -  Príspevky na rekreáciu, minimálna mzda a príplatky pre rok 2020, pracovný čas a dovolenka, ďalšie zmeny pre rok 2020
RNDr. Jozef Mihál 27. 09. 2019 Bratislava OBSADENÉ !!!
07. 10. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
08. 10. 2019 Žilina Prihlásiť sa
09. 10. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
10. 10. 2019 Košice Prihlásiť sa
11. 10. 2019 Prešov Prihlásiť sa
14. 10. 2019 Nitra Prihlásiť sa
21. 10. 2019 Trnava Prihlásiť sa
Cash flow – prehľad peňažných tokov
Ing. Ondrej Baláž 08. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Finančná kontrola v roku 2019 bez sankcií z pohľadu kontrolóra
Mgr. Jozef Sýkora, MBA 11. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Prekážky v práci v pracovnoprávnych vzťahoch
JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD. 14. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Osobnostný rozvoj pre rozvoj organizácie – LEARN&LEAD! (doobeda)
Jana Chynoradská 15. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Osobnostný rozvoj pre rozvoj organizácie – LEARN&LEAD! (poobede)
Jana Chynoradská 15. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce pod lupou
JUDr. Alena Huťanová 16. - 17. 10. 2019 Žilina Prihlásiť sa
23. - 24. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
GDPR a osobné údaje očami kontrolného orgánu

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Mgr. Viliam Mizák

17. - 18. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
10. - 11. 02. 2020 Košice Prihlásiť sa
23. - 24. 04. 2020 Žilina Prihlásiť sa
Skončenie pracovného pomeru v zmysle aktuálnej legislatívy
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. 18. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2020 a vybrané problémy v praxi
Ing. Vladimír Ozimý 18. 10. 2019 Žilina Prihlásiť sa
28. 10. 2019 Trnava Prihlásiť sa
29. 10. 2019 Nirta Prihlásiť sa
30. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
06. 11. 2019 Košice Prihlásiť sa
07. 11. 2019 Prešov Prihlásiť sa
08. 11. 2019 Poprad Prihlásiť sa
18. 11. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
21. 11. 2019 Banská Bystrica Prihlásiť sa
GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
JUDr. Marcela Macová 21. 10. 2019 Trnava Prihlásiť sa
15. 11. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
18. 11. 2019 Žilina Prihlásiť sa
16. 12. 2019 Košice Prihlásiť sa
17. 12. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
22. 01. 2020 Nitra  Prihlásiť sa
Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia
Júlia Pšenková 21. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
22. 10. 2019 Žilina Prihlásiť sa
23. 10. 2019 Košice Prihlásiť sa
Správa registratúry a archív organizácie – aktuálne zmeny v roku 2019
Mgr. Jana Bauerová 28. 10. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
PhD., Mgr. Daniel Kurucár 29. 10. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Zákonník práce II. - Vysielanie zamestnancov, zamestnávanie cudzincov, agentúrne zamestnávanie, minimálna mzda a ďalšie zmeny pre rok 2020
RNDr. Jozef Mihál 15. 11. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
18. 11. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
19. 11. 2019 Žilina Prihlásiť sa
20. 11. 2019 Košice Prihlásiť sa
21. 11. 2019 Nitra Prihlásiť sa
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. 19. 11. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie

JUDr. Danica Bírošová

JUDr. Martin Maliar

29. 11. 2019 Trenčín Prihlásiť sa
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020
Júlia Pšenková 19. 12. 2019 Bratislava Prihlásiť sa
20. 01. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
23. 01. 2020 Košice Prihlásiť sa
24. 01. 2020 Poprad Prihlásiť sa
27. 01. 2020 Žilina Prihlásiť sa
19. 02. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Schválené novely daňových zákonov od 1. 1. 2020
Ing. Soňa Ugróczy 13. 01. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020
Ing. Mária Horváthová 14. 01. 2020 Bratislava Prihlásiť sa
15. 01. 2020 Žilina Prihlásiť sa
16. 01. 2020 Košice Prihlásiť sa
20. 01. 2020 Nitra Prihlásiť sa
Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 na praktickom príklade
Ing. Soňa Ugróczy 06. 02. 2020 Bratislava Prihlásiť sa

 

Funkcie

Partner