GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v kocke

Prejdite si krok za krokom všetky vaše povinnosti a náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby systém spracúvania osobných údajov bol vo vašej spoločnosti v súlade s európskym nariadením GDPR aj novým zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Vzhľadom na to, že nastavenie systémov, prepojenie dát alebo získanie a vytvorenie potrebnej dokumentácie pre ochranu osobných údajov je v praxi často náročné a obsiahle, vytvorili sme pre vás praktickú online pomôcku, ktorá vám pomôže:

   • prechádzať jednotlivými krokmi v procese nastavenia ochrany osobných údajov,
   • upozorní vás, ak ste na niečo zabudli a zároveň
   • vám pomôže nájsť chyby a eliminovať tak riziko neželaných sankcií zo strany úradu.

 

 

E-learning vychádza z reálnej praxe spoločností a prináša vám nielen teoretický prehľad legislatívy zosumarizovaný v jednoduchej a prehľadnej podobe, ale najmä praktický prierez všetkými požiadavkami a nevyhnutnými organizačnými, procesnými a technickými opatreniami v praxi.

 

 

E-learningový kurz je pravidelne aktualizovaný, a preto v ňom nájdete vždy aktuálne informácie, ako aj všetky zmeny, ktoré Úrad na ochranu osobných údajov nariadil počas uplynulého roka v dôsledku aplikačnej praxe.

 

Pre koho je e-learning určený?

E-learning je aplikačným návodom či skvelou pomôckou najmä pre zodpovedné osoby, personalistov, manažérov, vedúcich zamestnancov, konateľov a majiteľov, marketingových zamestnancov a všetkých, ktorí sa vo vašej spoločnosti zaoberajú/podieľajú na spracúvaní osobných údajov.

Čo obsahuje e-learning

 • E-learningový kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou ochrany osobných údajov
 • Online záverečné overovanie vedomostí formou testu
 • Platný doklad o absolvovaní kurzu kurzu
 • Neobmedzený servis a starostlivosť počas využívania našich služieb

Ako prebieha e-learning?

    1. Po objednaní e-learningu vám pridelíme prihlasovacie prístupy ku kurzu, aby ste mohli začať s výučbou. 

    2. Pre úspešné dokončenie kurzu nasleduje online záverečnému overovaniu vedomostí formou testu.

    3. Ak ste úspešne zvládli test, získate platný doklad o absolvovaní kurzu.

    Ukážku dokladu nájdete po kliknutí na "záznam o oboznámení zamestnanca", ktorý sa nachádza naľavo vstupu do kurzu.

Učebná osnova  

Učebný plán a zoznam tém:

 • Kedy sa uplatňuje nariadenie a kedy zákon o ochrane osobných údajov?
 • Pojmy
 • Zásady
 • Práva dotknutej osoby
 • Sprostredkovateľ
 • Bezpečnosť osobných údajov
 • Záverečný test
 • Doklad o absolvovaní vzdelávania

 

E-learningový kurz vychádza z:

 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  – GDPR – General Data Protection Regulation (ďalej len: „nariadenie“)
 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV
 • Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon č. 18/2018 Z. z.“)
 • Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR
 • Metodiky EDPB (European Data Protection Board) Európsky výbor pre ochranu údajov

záznam o oboznámení zamestnanca

Cenník e-learningu

Počet účastníkovCena za osobu s DPH1)

1

60 €
1) Prepočítaná cena za prístup používateľa k vybranému e-learningového kurzu.

Máte záujem o e-learning?

Kontaktujte nás na tel. čísle 041 / 70 53 888 alebo emailom na profivzdelavanie@pp.sk.


 

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.