Referentské vozidlá

Každý zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi upravujúcimi práva a povinnosti vodičov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri vedení motorových vozidiel počas pracovnej doby.

 

Obsahom e-learningu je výklad bezpečnostných opatrení pri vedení referentských vozidiel, zostavený v jednoduchej a prehľadnej podobe s možnosťou kedykoľvek ho prerušiť a vrátiť sa k výučbe.

 

Po úspešnom zvládnutí kapitol a absolvovaní záverečného overovania vedomostí vo forme testu, bude každému účastníkovi vystavený platný záznam o oboznámení zamestnanca s kurzom referenstkých vozidiel, ktorým sa môžete preukázať v prípade potreby kontrolným orgánom.

 

Čo obsahuje e-learning

 • E-learningový kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou referentských vozidiel
 • Online záverečné overovanie vedomostí formou testu
 • Platný doklad o absolvovaní kurzu o vedení referentských vozidiel, ktorým sa v prípade potreby môžete preukázať kontrolnému orgánu
 • Neobmedzený servis a starostlivosť počas využívania našich služieb

Ako prebieha e-learning?

    1. Po objednaní e-learningu vám pridelíme prihlasovacie prístupy ku kurzu, aby ste mohli začať s výučbou. 

    2. Pre úspešné dokončenie kurzu nasleduje online záverečnému overovaniu vedomostí formou testu.

    3. Ak ste úspešne zvládli test, získate platný doklad o absolvovaní kurzu.

    Ukážku dokladu nájdete po kliknutí na "záznam o oboznámení zamestnanca", ktorý sa nachádza naľavo vstupu do kurzu.

Učebná osnova  

Referentské vozidlá:

 • Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení
 • Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov       
 • Zákon NR SR č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.                                                      
 • Vyhláška MVSR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška SUBP a SBU č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • Bezpečnosť práce pri používaní motorového vozidla

Záznam o oboznámení zamestnanca

Cenník e-learningu

Počet účastníkovCena za osobu s DPH1)

1 - 10

4,8 €

11 - 30

4,2 €

31 - 50

3,6 €

51 - 100

3 €

101 - 300

2,4 €

301 a viac

1,8 €
1) Prepočítaná cena za prístup používateľa k vybranému e-learningového kurzu.

Máte záujem o e-learning?

Kontaktujte nás na tel. čísle 041 / 70 53 888 alebo emailom na profivzdelavanie@pp.sk.


 

Funkcie

Partner

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.