Prihlásenie

Vstupujete do časti portálu len pre registrovaných používateľov.

Nemáte prihlasovacie údaje? Link na registračný formulár nájdete nižšie alebo na tomto odkaze: REGISTRÁCIA

 

 

NOVINKY NA PROFIVZDELAVANIE.SK

top-main

WEBINÁR: Zmeny v daňových zákonoch — DPH a daň z príjmov od 1. 1. 2020

17. 12. 2019, ONLINE

Tak ako každý rok, aj v nasledujúcom účtovnom období musíme zapracovať viacero účtovných a daňových noviniek. S už schválenými alebo pripravovanými zmenami, ktoré zásadne v priebehu nasledujúcich rokov pozmenia pôvodné ustanovenia, sa môžeze zoznámiť už v predstihu, a to prostredníctvom webinára s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým.

 

ZOBRAZIŤ VIAC


Dizajn bez názvu (99)       

ŠKOLENIE: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1. 1. 2020

Obľúbené školenie pre mzdárov a personalistov je opäť už v predaji!

Na školení s RNDr. Jozefom Mihálom sa počas jediného dňa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdový účtovník na prelome rokov 2019/2020 o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, daňovom priznaní fyzických osôb či legislatívnych novinkách.

 

ZOBRAZIŤ VIAC

 


Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP       

VIDEOŠKOLENIE: Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP

Vedeli ste, že od konca roka 2019 sa „zásadne" menia právne predpisy týkajúce sa monitorovania či používania kamerových systémov? Pôvodné ustanovenia vyplývajúce z nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov za posledné obdobie zmenili aj v ďalších bodoch upravujúcich spracúvania osobných údajov na pracovisku. Komplexný a zrozumiteľný výklad aktualizovaných právnych predpisov s ohľadom na 6 základných zásad, ktoré musíte v prípade úradnej kontroly preukázať vám prinášame vo videoškolení natočenom od vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa.

 

ZOBRAZIŤ VIAC

 


tt_dp-po-2018_250x250

ŠKOLENIE: Aj v roku 2020 čaká na daňovníkov množstvo noviniek, ako napríklad Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)

Podávanie daňového priznania sa blíži a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude aj položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní vás na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky. Počas seminára získate celý rad praktických tipov, ako na bezproblémové uzatvorenie účtovného a daňového roka 2019.

 

ZOBRAZIŤ VIAC


Pravidlá a podmienky pre uzavretie dohody o vykonaní práce v roku 2019       

VIDEOŠKOLENIE: Pravidlá a podmienky pre uzavretie dohody o vykonaní práce v roku 2019

Vo videoškolení s JUDr. et Mgr. Jozefom Tomanom, PhD., nájdete kompletný prierez dohodami o vykonaní práce – od vymedzenia a rozsahu práce, definovania odmeny, samotného uzavretia dohody a vyplatenia odmeny až po jej prípadné ukončenie, odstúpenie alebo opätovné uzatvorenie.

 

ZOBRAZIŤ VIAC


Dizajn bez názvu (97)       

ŠKOLENIE: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020

Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, musia pracovníci mzdových učtární vykonať aj celý rad ďalších prác spojených s ukončením prislúchajúceho roku.

Nevynechajte preto školenie s obľúbenou lektorkou Júliou Pšenkovou, na ktorom nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako správne postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti za rok 2019.

 

ZOBRAZIŤ VIAC


Uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti v roku 2019       

VIDEOŠKOLENIE: Uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti v roku 2019

Aké sú podmienky v roku 2019 pri dohodách o vykonaní práce? Aké náležitosti musí táto forma dohody obsahovať a aké sú špecifiká tohto inštitútu v porovnaní s inými dohodami? Vo videoškolení od vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa tentoraz nájdete kompletný prierez dohodami o vykonaní práce – od vymedzenia a rozsahu práce, definovania odmeny, samotného uzavretia dohody a vyplatenia odmeny až po jej prípadné ukončenie, odstúpenie alebo opätovné uzatvorenie.

Výhodou videškolenia sú najmä reálne príklady z praxe, ktoré vám pomôžu rýchlo sa zorientovať v danej problematike.

 

ZOBRAZIŤ VIAC


 Registrácia

 Zabudli ste heslo?

Partner